Nhà đầu tư nước ngoài đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư trong quá trình thực hiện dự án đầu tư có thể sử dụng quyền sử dụng đất được cấp để đầu tư hợp tác kinh doanh các dự án khác, tuy nhiên khi thực hiện hợp tác kinh doanh, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư. Để nhà đầu tư hiểu rõ về thủ tục này, Luật Thành Đô xin giới thiệu bài viết: “Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất để hợp tác kinh doanh”

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

– Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất để hợp tác kinh doanh
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất để hợp tác kinh doanh

II. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ HỢP TÁC KINH DOANH

2.1. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất để hợp tác kinh doanh:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm hợp tác kinh doanh;

(3) Bản sao hợp đồng hợp tác kinh doanh;

(4) Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của các bên tham gia hợp tác kinh doanh;

(5) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có) của nhà đầu tư sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh;

(6) Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và và tài sản khác gắn liền với đất;

(7) Bản sao một trong các tài liệu sau của bên tham gia hợp tác kinh doanh: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Bước 2: Nộp 01 bộ hồ sơ tới Cơ quan đăng ký đầu tư

Bước 3: Sau 10 ngày làm việc nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Liên hệ luật sư tư vấn pháp luật công ty Luật Thành Đô

2.2. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất để hợp tác kinh doanh:

– Đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ: Nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ quy định tại điều 2.1 cho Bộ kế hoạch và đầu tư.

– Đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh: Nhà đầu tư nộp 04  bộ hồ sơ quy định tại điều 2.1 cho cơ quan đăng ký đầu tư

– Đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương của Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao: Nhà đầu tư nộp 04  bộ hồ sơ quy định tại điều 2.1 cho cơ quan đăng ký đầu tư

Lưu ý:

– Trường hợp việc hợp tác kinh doanh không làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc không làm thay đổi nội dung Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định, nhà đầu tư sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để hợp tác kinh doanh không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định trên.

– Đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh được ký kết giữa các nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định trong trường hợp việc hợp tác kinh doanh làm thay đổi nội dung Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định. Trường hợp dự án đầu tư đó chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề:

Hồ sơ điều chỉnh chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính Phủ

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trên đây là thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất để hợp tác kinh doanh. Nếu Quý độc giả còn có bất cứ vướng mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ Công ty Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp chi tiết.