Với sự phát triển của kinh tế xã hội hiện nay, nhiều loại hình dịch vụ mới ra đời đáp ứng nhu cầu của con người, trong đó điển hình là Game Online G1 – một loại hình dịch vụ trò chơi điện tử thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Các doanh nghiệp nắm bắt được xu thế và nhu cầu của con người đã có định hướng phát triển kinh doanh loại hình dịch vụ trò chơi Game Online G1.

Tuy nhiên, để đi vào hoạt động, doanh nghiệp sẽ phải làm thủ tục xin giấy phép Game Online G1. Luật Thành Đô trân trong giới thiệu bài viết “Thủ tục xin giấy phép game Online G1” hy vọng sẽ giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về loại thủ tục này.

thủ tục xin giấy phép game online G1
thủ tục xin giấy phép game online G1

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP GAME ONLINE G1

– Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

– Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

– Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT của bộ thông tin và truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng;

– Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

– Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Các văn bản pháp luật khác liên quan.

II. THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP GAME ONLINE G1

Khoản 32 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP quy định về thủ tục xin giấy phép game Online G1 như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ xin giấy phép game Online G1

Bước 2: Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ gốc xin giấy phép game Online G1 cho Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) theo một trong các hình thức sau:

– Nộp trực tiếp;

Nộp qua đường bưu chính;

– Qua mạng Internet.

Bước 3: Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp giấy phép game Online G1 theo Mẫu số 16 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời trong đó nêu rõ lý do từ chối.

III. THÀNH PHẦN HỒ SƠ THỰC HIỆN THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP GAME ONLINE G1

Khoản 22 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP, quy định về thành phần hồ sơ xin giấy phép game Online G1, bao gồm:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép theo Mẫu số 15 tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP;

(2) Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13);

(3) Đề án cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 bao gồm các nội dung chính sau đây:

– Kế hoạch cung cấp dịch vụ, năng lực tài chính, tổ chức, nhân sự, kỹ thuật thực hiện cung cấp dịch vụ bảo đảm đáp ứng các Điều kiện quy định tại điểm b, điểm c, điểm d Điều 32 Nghị định này;

– Sơ đồ tổng thể hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ, địa điểm đặt hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ;

– Mô tả chi tiết hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ cả Phần chính và Phần dự phòng bao gồm: Tên, chức năng, cấu hình dự kiến của từng thiết bị;

– Thông tin chi tiết về phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ; kế hoạch kết nối với mạng Internet và mạng viễn thông (tên doanh nghiệp, tên miền, địa chỉ IP, dung lượng kênh kết nối, kênh phân phối trò chơi);

– Mô tả chi tiết hệ thống thanh toán trò chơi và kế hoạch kết nối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán tại Việt Nam (tên doanh nghiệp, hình thức kết nối, quyền và trách nhiệm của các bên);

– Phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ, bảo đảm quyền lợi của người chơi;

– Mô tả chi tiết hệ thống thiết bị (Phần cứng, Phần mềm) giám sát hoạt động hệ thống cung cấp dịch vụ; kế hoạch sao lưu dữ liệu và phương án dự phòng về thiết bị, kết nối; quy trình vận hành, khai thác, cung cấp và sử dụng dịch vụ; kế hoạch bảo đảm bí mật, an toàn thông tin cá nhân của người chơi;

– Mô tả chi tiết hệ thống thiết bị (Phần cứng, Phần mềm) bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bảo đảm bí mật thông tin cá nhân của người chơi; quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

IV. MỘT SỐ LƯU Ý VỀ ĐIỀU KIỆN XIN GIẤY PHÉP GAME ONLINE G1

Doanh nghiệp để được cấp giấy phép game Online G1 phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng đã được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia của doanh nghiệp;

(1) Doanh nghiệp được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

(2) Doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

Thứ hai, đã đăng ký tên miền sử dụng để cung cấp dịch vụ;

Thứ ba, có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động;

Pháp luật hiện hành đã bãi bỏ quy định điều kiện về tổ chức, nhân sự, kỹ thuật cung cấp dịch vụ game Online G1, tuy nhiên trên thực tế tiến hành thủ tục xin giấy phép game Online G1 thì doanh nghiệp khi tiến hành xin cấp phép vẫn phải đáp ứng điều kiện về tổ chức, nhân sự, kỹ thuật như sau:

(1) Điều kiện về tổ chức, nhân sự cung cấp dịch vụ game Online G1

– Có trụ sở chính với địa chỉ và số điện thoại liên hệ rõ ràng;

– Có đội ngũ nhân sự quản trị trò chơi điện tử phù hợp với quy mô hoạt động, bảo đảm tối thiểu 01 nhân sự quản trị 2 máy chủ;

(2) Điều kiện về kỹ thuật cung cấp dịch vụ game Online G1

– Hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cho tất cả các trò chơi của doanh nghiệp bảo đảm đáp ứng các điều kiện sau:

+ Có khả năng lưu trữ, cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân của người chơi;

+ Hệ thống quản lý thanh toán cho các trò chơi điện tử của doanh nghiệp phải đặt tại Việt Nam và kết nối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán của Việt Nam, bảo đảm cập nhật, lưu trữ chính xác, đầy đủ và cho phép người chơi có thể tra cứu được thông tin chi tiết về tài khoản thanh toán của mình;

+ Quản lý thời gian chơi của người chơi từ 00h00 đến 24h00 hàng ngày và bảo đảm tổng thời gian sử dụng tất cả các game Online G1 của một doanh nghiệp đối với mỗi người chơi dưới 18 tuổi không quá 180 phút trong 24 giờ mỗi ngày;

+ Hiển thị được kết quả phân loại trò chơi điện tử theo độ tuổi đối với tất cả các trò chơi do doanh nghiệp cung cấp khi giới thiệu, quảng cáo trò chơi, cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; có thông tin khuyến cáo với nội dung “Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe” tại vị trí dễ nhận biết ở diễn đàn của trò chơi và trên màn hình thiết bị của người chơi trong suốt quá trình chơi.

– Có phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ, bảo đảm quyền lợi của người chơi;

– Có biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ quản lý nội dung diễn đàn trò chơi (nếu có);

– Có phương án dự phòng về thiết bị và kết nối, phương án sao lưu dữ liệu để bảo đảm an toàn hệ thống khi có sự cố xảy ra;

– Có phương án bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và bí mật thông tin cá nhân của người chơi.

Thứ tư, có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Bài viết tham khảo: Đơn đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2

Bài viết trên, Luật Thành Đô đã nêu rõ thủ tục xin giấy phép game Online G1, Quý khách hàng nếu có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến thủ tục xin giấy phép game Online G1 nói riêng, thủ tục xin giấy phép game Online nói chung vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được hướng dẫn và giải đáp tận tình.

Đánh giá bài viết này