Phân phối rượu là một trong các lĩnh vực kinh doanh phát triển mạnh tại thị trường Việt Nam hiện nay. Để được kinh doanh phân phối rượu, doanh nghiệp cần phải xin giấy phép phân phối rượu.

Giấy phép phân phối rượu là loại giấy phép có thời hạn, do đó khi hết thời hạn theo quy định, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép phân phối rượu. Để Quý độc giả hiểu rõ hơn về thủ tục cấp lại giấy phép phân phối rượu, Luật Thành Đô xin giới thiệu bài viết: “Hồ sơ xin cấp lại giấy phép phân phối rượu”

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư năm 2020;

– Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019;

– Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu;

– Nghị định số 17/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu;

– Nghị định số 98/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

– Các văn bản pháp luật có liên quan.

Hồ sơ xin cấp lại giấy phép phân phối rượu
Hồ sơ xin cấp lại giấy phép phân phối rượu

II. ĐIỀU KIỆN XIN CẤP LẠI GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI RƯỢU

Căn cứ Điều 27 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP quy định về các trường hợp cấp lại giấy phép như sau:

“1. Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực:

Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại đối với quy định lại khoản này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.

2. Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng”

Theo đó, cấp lại giấy phép phân phối rượu là việc doanh nghiệp đề nghị xin cấp lại giấy phép do hết thời hạn hiệu lực hoặc cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng. Để thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép, doanh nghiệp vẫn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện như khi được cấp phép, cụ thể căn cứ tại điều 11 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP và Nghị định số 17/2020/NĐ-CP quy định như sau:

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

– Có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên (đã bao gồm địa bàn doanh nghiệp đặt trụ sở chính); tại mỗi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu. Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần có xác nhận của thương nhân bán buôn rượu;

– Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài;

III. QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ XIN CẤP LẠI GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI RƯỢU

Căn cứ khoản 1, khoản 2 điều 27 Nghị định số 105/201/NĐ-CP quy định về cấp lại giấy phép như sau:

“1. Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực:

Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại đối với quy định lại khoản này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.

2. Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng:

a) Hồ sơ đề nghị cấp lại (01 bộ) bao gồm:

Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định này và bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp (nếu có);

b) Cơ quan cấp giấy phép căn cứ vào hồ sơ đã lưu và hồ sơ đề nghị cấp lại của thương nhân để cấp lại giấy phép;

c) Thời hạn của giấy phép sẽ được giữ nguyên như cũ.”

Theo đó đối với từng trường hợp cụ thể doanh nghiệp cần chuẩn bị các thành phần hồ sơ khác nhau như sau:

* Trường hợp cấp lại do hết thời hạn có hiệu lực hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

– Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm kho hàng, địa điểm bán rượu lẻ rượu và bán rượu tiêu dùng tại chỗ (nếu có kinh doanh) theo quy định;

– Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh;

– Tài liệu về hệ thống phân phối rượu gồm một trong hai loại sau:

+ Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu kèm bản sao Giấy phép bán buôn rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống phân phối rượu;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu.

– Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:

+ Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của các nhà cung cấp rượu;

+ Trường hợp nhà cung cấp rượu là thương nhân trong nước cần có bản sao Giấy phép sản xuất rượu hoặc Giấy phép phân phối rượu.

– Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và kho hàng.

* Trường hợp cấp lại do bị mất hoặc bị hỏng hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 105/201/NĐ-CP;

– Bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp (nếu có)

Lưu ý: Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng thì thời hạn giấy phép sẽ giữ nguyên như giấy phép cũ mà không được gia hạn lại theo thời gian mới.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Trên đây là toàn bộ thành phần hồ sơ xin cấp lại giấy phép phân phối rượu. Nếu Quý độc giả còn bất cứ vướng mắc nào liên quan đến thủ tục này, xin vui lòng liên hệ với công ty Luật Thành Đô để được hỗ trợ giải đáp.

Đánh giá bài viết này