Trò chơi điện tử trên mạng được phân loại, theo đó dựa theo phương thức cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng thì được phân loại theo kí tự G1,G2,G3,G4. Trong đó, theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, trò chơi điện tử (game online) G3 là loại trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau nhưng không có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp.

Đồng thời doanh nghiệp khi phát hành và kinh doanh game online G3 thì phải trải qua 02 bước, xin đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ và thông báo cung cấp dịch vụ. Bài viết dưới đây của Công ty Luật Thành Đô sẽ thể hiện chi tiết hơn về “Thủ tục xin giấy phép game online G3” theo quy định của pháp luật hiện hành.

giấy phép game online G3
giấy phép game online G3

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 15 tháng 07 năm 2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng;

– Nghị định 27/2018/NĐ-CP ngày 01/03/2018 sửa đổi một số điều Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng;

– Nghị định 150/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

– Thông tư 24/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 29/12/2014 quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử;

II. THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP GAME ONLINE G3 THEO QUY ĐỊNH

2.1. Điều kiện để cấp giấy phép cung cấp dịch vụ game online G3

Theo quy định tại Nghị định 27/2018/NĐ-CP ngày 01/03/2018 sửa đổi một số điều Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng và Nghị định 150/2018/NĐ-CP thì điều kiện để cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G3, cụ thể như sau:

(1) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng đã được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

(2) Đã đăng ký tên miền sử dụng để cung cấp dịch vụ trong trường hợp cung cấp dịch vụ trên Internet.

(3) Điều kiện về nhân sự cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử bao gồm:

– Có trụ sở chính với địa chỉ và số điện thoại liên hệ rõ ràng;

– Có ít nhất 01 nhân sự quản trị trò chơi điện tử

(4) Điều kiện về kỹ thuật cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G3 bao gồm:

– Hệ thống quản lý thanh toán cho các trò chơi điện tử (nếu có) của doanh nghiệp phải đặt tại Việt Nam và kết nối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán của Việt Nam, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và cho phép người chơi có thể tra cứu được thông tin chi tiết về tài khoản thanh toán của mình;

– Có phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ và quyền lợi của người chơi;

– Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

2.2. Thủ tục xin cấp phép phát hành game online G3

Theo quy định thì doanh nghiệp khi phát hành và kinh doanh game online G3 thì phải trải qua 02 bước, xin đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ và thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G3, cụ thể như sau:

2.2.1. Thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ game online G3

– Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ game online G3:

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử theo Mẫu số 19 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP.

+ Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13).

+ Văn bản xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp đối với tên miền quốc tế.

+ Đề án cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử đáp ứng các quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 Điều 33 Nghị định 27/2018/NĐ-CP, bao gồm các nội dung sau đây:

  • Kế hoạch cung cấp dịch vụ, nhân sự, tài chính phù hợp với quy mô hoạt động;
  • Sơ đồ tổng thể hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ, địa điểm đặt hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ và kết nối mạng;
  • Thông tin về thiết bị cung cấp dịch vụ cả Phần chính và dự phòng bao gồm: Tên, chức năng, cấu hình;
  • Thông tin chi tiết về phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ: Mạng Internet (địa chỉ EP, tên miền), mạng viễn thông di động (dự kiến kênh phân phối trò chơi);
  • Các hình thức thanh toán dịch vụ, các loại thẻ thanh toán và doanh nghiệp hợp tác trong việc thanh toán dịch vụ (tên doanh nghiệp, loại hình thanh toán);
  • Biện pháp bảo đảm chất lượng dịch vụ và quyền lợi của người chơi.

– Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ game online G3

Cách thức nộp hồ sơ: Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ gốc đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G3 cho Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) theo một trong các hình thức sau: Nộp trực tiếp; qua đường bưu chính; Qua mạng Internet.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) có văn bản trả lời, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

2.2.2. Thủ tục thông báo cung cấp dịch vụ game online G3

– Thời hạn thông báo: Tối thiểu 30 ngày làm việc trước khi chính thức cung cấp dịch vụ game online G3 doanh nghiệp phải gửi thông báo theo Mẫu số 21 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP đối với từng trò chơi điện tử sẽ cung cấp tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử).

– Hình thức nộp thông báo: Doanh nghiệp nộp thông báo bằng một trong các hình thức: Nộp trực tiếp; Nộp qua đường bưu chính; Qua mạng Internet.

– Thời hạn giải quyết:

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) cấp giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng theo Mẫu số 22 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP. Sau thời gian nêu trên, nếu chưa nhận được ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) thì doanh nghiệp được cung cấp trò chơi theo ngày dự kiến đã nêu trong thông báo.

III. DỊCH VỤ HỖ TRỢ THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP GAME ONLINE G3 DO LUẬT THÀNH ĐÔ CUNG CẤP

– Quý khách liên hệ đến công ty Luật Thành Đô, các Luật sư sẽ trao đổi với Quý khách để xác nhận về điều kiện hiện có của Quý khách là gì?

– Hỗ trợ Quý khách hoàn thiện các điều kiện Xin cấp giấy phép dịch vụ trò chơi điện tử G3 theo quy định;

– Tiến hành chuẩn bị hồ sơ cấp giấy phép dịch vụ trò chơi điện tử G3;

– Tiến hành chỉnh sửa bổ sung hồ sơ cấp giấy phép dịch vụ trò chơi điện tử G3 (Nếu có);

– Nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G3;

– Bàn giao kết quả cho Quý khách;

5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô
5 lý do nên dử dụng dịch vụ của Luật Thành Đô

Bài viết tham khảo: Đơn đề nghị cấp giấy phép cung cấp trò chơi điện tử

Trên đây là nội dung bài viết của Công ty Luật Thành Đô về Thủ tục xin cấp phép game online G3 theo quy định của pháp luật hiện hành. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan, Quý khách vui lòng liên hệ qua tổng đài tư vấn 0919 089 888 để được Luật sư của chúng tôi tư vấn cụ thể hoặc liên hệ trực tiếp để được sử dụng dịch vụ. Luật Thành Đô tin tưởng với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ làm hài lòng Qúy khách hàng.

5/5 - (1 bình chọn)