Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử là một trong những tài liệu bắt buộc có trong hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử. Nội dung mẫu đơn bao gồm những vấn đề cơ bản cần nêu rõ để thể hiện yêu cầu của bên đề nghị cấp phép. Trong bài viết này, Luật Thành Đô xin gửi đến quý khách hàng nội dung về “Đơn đề nghị cấp giấy phép cung cấp trò chơi điện tử G1”.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

– Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 15 tháng 07 năm 2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng;

– Nghị định 27/2018/NĐ-CP ngày 01/03/2018 sửa đổi một số điều Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng;

– Nghị định 150/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

– Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 03/02/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

– Thông tư 24/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 29/12/2014 quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử;

II. MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP CUNG CẤP TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ G1

Đơn đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng được quy định tại Mẫu số 15 Phụ lục 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP ngày 01/03/2018 sửa đổi một số điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng.

Theo đó, Đơn đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 được viết theo mẫu sau.

TÊN DOANH NGHIỆP
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …………. …….., ngày ….. tháng ….. năm …..

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ G1 TRÊN MẠNG

 

Kính gửi:
– Bộ Thông tin và Truyền thông;
– Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

1.Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) ……………………………….

– Tên giao dịch quốc tế: …………………………………………………………………………………..

– Tên viết tắt: …………………………………………………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………….

Địa chỉ văn phòng giao dịch:……………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………Fax: ……………….Website: …………………………………….

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số:…. do…. cấp ngày… tháng… năm… do….

4. Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Chức vụ: ………………………….Số điện thoại liên lạc: …………………………………………..

5. Địa chỉ đặt máy chủ, doanh nghiệp cho thuê máy chủ, cho thuê chỗ đặt máy chủ:

6. Thời hạn đề nghị cấp phép: (tối đa 10 năm).

7. Tài liệu kèm theo:

8. Cam kết: (Tên doanh nghiệp) xin cam kết:

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng và các tài liệu kèm theo.

– Nếu được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1, (tên doanh nghiệp) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động cung cấp trò chơi điện tử trên mạng và các quy định trong giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng./.

Nơi nhận:
– Như trên;
…………….
– Lưu:………
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

 

5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô
5 lý do nên dử dụng dịch vụ của Luật Thành Đô

Bài viết tham khảo: Điều kiện xin giấy phép game online G4

Trên đây là nội dung bài viết của Công ty Luật Thành Đô về Đơn đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan, Quý khách vui lòng liên hệ qua tổng đài tư vấn 0919 089 888 để được Luật sư của chúng tôi tư vấn cụ thể hoặc liên hệ trực tiếp để được sử dụng dịch vụ. Luật Thành Đô tin tưởng với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ làm hài lòng Quý khách hàng.

5/5 - (1 bình chọn)