Sau khi được cấp giấy phép bán buôn rượu, thương nhân kinh doanh rượu được phép hoạt động theo đúng nội dung ghi trên giấy phép. Trong quá trình hoạt động, giấy phép bán buôn rượu có thể bị hết hạn,bị mất, hỏng hoặc thay đổi nội dung thông tin. Khi gặp phải các trường hợp này, thương nhân kinh doanh rượu phải thực hiện thủ tục xin cấp đổi giấy phép bán buôn rượu. Chi tiết sẽ được Luật Thành Đô giới thiệu tại bài viết “Thủ tục xin cấp đổi giấy phép bán buôn rượu”

Thủ tục xin cấp đổi giấy phép bán buôn rượu
Thủ tục xin cấp đổi giấy phép bán buôn rượu

I. Căn cứ pháp lý

– Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019.

– Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu.

– Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

– Các văn bản pháp lý có liên quan khác.

II. Thủ tục xin cấp đổi giấy phép bán buôn rượu

Giấy phép bán buôn rượu được cấp đổi trong 3 trường hợp sau: (i) Thương nhân thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy phép bán buôn; (ii) Giấy phép hết hiệu lực; (iii) Giấy phép bị mất hoặc hỏng. Trong đó, thủ tục cấp đổi giấy phép hết hiệu lực áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.

Loại cấp đổi Thủ tục
Thủ tục thay đổi, bổ sung thông tin Bước 1: Thương nhân chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

1) Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định này;

2) Bản sao giấy phép đã được cấp;

3) Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

Bước 2: Thương nhân nộp 01 bộ hồ sơ trên trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện) đến Sở công thương nơi thương nhân đã được cấp giấy phép.

Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở công thương xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP. Trường hợp từ chối cấp sửa đổi, bổ sung phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở công thương sửa đổi, bổ sung giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

Bước 2: Thương nhân nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện) đến Sở Công thương nơi thương nhân đã được cấp phép.

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày, làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

Thủ tục cấp đổi do giấy phép hết hạn Bước 1: Thương nhân chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

1) Đơn đề nghị cấp giấy phép bán buôn rượu (Mẫu số 1 ban hành kèm Nghị định số 105/2017/NĐ-CP)

2) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương

3) Tài liệu về hệ thống bán buôn rượu

– Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống bán buôn rượu kèm bản sao Giấy phép bán lẻ rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống bán buôn rượu

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu.

4) Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu

– Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất trong nước, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của thương nhân sản xuất, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác;

– Bản sao Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép phân phối hoặc Giấy phép bán buôn rượu của các nhà cung cấp rượu.

Thủ tục cấp đổi do giấy phép bị mất hoặc hỏng Bước 1: Thương nhân chuẩn bị 01 bộ hồ sơ sau:

1) Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định này;

2) Bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp (nếu có);

Bước 2: Thương nhân nộp 01 bộ hồ sơ như Bước 1 tới Sở Công thương nơi doanh nghiệp đã được cấp giấy phép

Cách thức nộp hồ sơ: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng)

Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở công thương xem xét và cấp lại giấy phép theo Mẫu số 07 (Căn cứ vào hồ sơ lưu và đề nghị cấp lại của thương nhân). Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở công thương phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô
5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô

Các bài viết liên quan:

Điều kiện cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ 2021

Quy định xử phạt doanh nghiệp không đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Thành Đô về “Thủ tục xin cấp đổi giấy phép bán buôn rượu”. Mọi thắc mắc quý khách hàng vui lòng liên hệ số Hotline: 0919.089.888 để được tư vấn và giải đáp miễn phí.

Đánh giá bài viết này