Tỉnh Bắc Giang luôn là điểm sáng thu hút vốn đầu tư nước ngoài, bởi thời gian qua, chính quyền tỉnh luôn nỗ lực xúc tiến và hỗ trợ cho các dự án triển khai đúng tiến độ. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh với 483 dự án; tổng số vốn đăng ký hơn 8,2 tỷ USD, đóng góp quan trọng vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển dịch cơ cấu lao động và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bắc Giang.

Trong quá trình hoạt động nếu nhà đầu tư cần thay đổi các nội dung về nhà đầu tư, vốn, mục tiêu, địa điểm, quy mô,…trên giấy chứng nhận đầu tư thì cần làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, Luật Thành Đô xin làm rõ vấn đề này qua bài viết “Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Giang”.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

– Văn bản pháp lý khác có liên quan.

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Giang
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Giang

II. THẨM QUYỀN ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ TẠI BẮC GIANG

Căn cứ theo quy định tại Điều 39 và Khoản 2 Điều 41 Luật Đầu tư 2020 thì thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bắc Giang như sau:

(1) Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang giải quyết đối với những dự án ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang;

(2) Ban quản lý dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế Hải Dương giải quyết đối với những dự án nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp;

(3) Bộ Kế hoạch và đầu tư giải quyết đối với những dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ;

(4) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan (các Bộ, các Sở, Ngành, UBND quận, huyện…).

III. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ TẠI BẮC GIANG

3.1. Thành phần hồ sơ

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

(3) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

(4) Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh:

a) Điều chỉnh nhà đầu tư: Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư

b) Điều chỉnh vốn đầu tư: Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

c) Quy mô đầu tư, ưu đãi: Đề xuất dự án đầu tư

d) Địa điểm dự án: Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

đ) Công nghệ: Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

e) Hợp đồng BCC

g) Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

h) Tên dự án, tên nhà đầu tư: tài liệu có liên quan đến nhà đầu tư

3.2. Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Giang (không phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư)

Bước 1:  Nộp 01 hồ sơ đến Cơ quan đăng ký đầu tư

– Sở kế hoạch và đầu tư Bắc Giang, địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang.

–  Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (Sau đây gọi chung là KCN Bắc Giang), đia chỉ: Trung tâm điều hành KCN Đình Trám, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang.

Bước 2:

– Sau 10 ngày làm việc: Nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Thông báo sửa đổi/bổ sung hồ sơ

– Sau 3 ngày làm việc: Nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Thông báo sửa đổi/bổ sung hồ sơ nếu thay đổi tên nhà đầu tư, tên dự án.

3.3. Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Giang (xin chấp thuận chủ trương đầu tư)

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ như mục 3.1 đến các cơ quan sau với số lượng tương ứng:

– Dự án có chấp thuận chủ trương của Thủ tướng chính Phủ: 08 bộ nộp tại Bộ kế hoạch và đầu tư, địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

– Dự án có thấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang: 04 bộ nộp tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang

– Dự án có chấp thuân chủ trương của Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang: 04 bộ nộp tại Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang

Bước 2: Thời gian thực hiện

– Dự án có chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính Phủ: 63 ngày làm việc

– Dự án có chấp thuận chủ trương của UBND tỉnh Bắc Giang: 55 ngày làm việc

– Dự án có chấp thuận chủ trương của Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang: 48 ngày làm việc.

Bài viết cùng chủ đề:

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Hà Nội

Trên đây là tư vấn của Luật Thành Đô liên quan đến thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Giang. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào, vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được hỗ trợ tư vấn, giải đáp chi tiết.

5/5 - (2 bình chọn)