Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam cho phép.

Trong quá trình hoạt động tại Việt Nam, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài có thể điều chỉnh thông tin trên giấy phép thành lập. Khi đó văn phòng đại diện phải tiến hành thủ tục Điều chỉnh giấy phép văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài theo quy định pháp luật Việt Nam.

Trong bài viết này, Công ty Luật Thành Đô sẽ tư vấn chi tiết về Thủ tục điều chỉnh Giấy phép văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài

I. Hồ sơ xin điều chỉnh Giấy phép văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài

Căn cứ theo Điều 16 Nghị định 07/2016/NĐ-CP hồ sơ điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài gồm các giấy tờ sau:

(1) Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

(2) Các tài liệu chứng minh về nội dung thay đổi, cụ thể:

– Trường hợp điều chỉnh thay đổi  tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài: Bản sao tài liệu pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng minh sự thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài.

– Trường hợp điều chỉnh thay đổi nội dung hoạt động của thương nhân nước ngoài: Bản sao tài liệu pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng minh sự thay đổi nội dung hoạt động của thương nhân nước ngoài.

– Trường hợp điều chỉnh người đứng đầu văn phòng đại diện này: Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu mới của Văn phòng đại diện; bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu mới của Văn phòng đại diện/Chi nhánh; giấy tờ chứng minh người đứng đầu cũ của Văn phòng đại diện, Chi nhánh đã thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đến thời điểm thay đổi.

– Trường hợp điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính của văn phòng đại diện trong một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Văn phòng đại diện; bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện theo quy định tại Điều 28 Nghị định này và quy định pháp luật có liên quan.

(3) Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Lưu ý: Tài liệu nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thủ tục điều chỉnh giấy phép văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài
Thủ tục điều chỉnh giấy phép văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

II. Trình tự, thủ tục điều chỉnh giấy phép văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài

Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

– Hình thức nộp hồ sơ: Công ty nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép nơi dự kiến đặt Văn phòng đại diện.

Bước 2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận, thẩm định và xử lý hồ sơ.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Sở Công thương kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công thương cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài.

Trường hợp việc điều chỉnh nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện dẫn đến Văn phòng đại diện thuộc trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 7 và trường hợp việc điều chỉnh nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép, Bộ quản lý chuyên ngành có văn bản nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép điều chỉnh hoặc không điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp không điều chỉnh phải có văn bản nêu rõ lý do.

Bước 3. Nhận kết quả

Sau thời hạn quy định của luật đối với việc giải quyết hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền, sẽ nhận kết quả hồ sơ.

Bài viết cùng chủ đề:

Thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Trên đây là tư vấn của Luật Thành Đô về Thủ tục điều chỉnh Giấy phép văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài. Vui lòng liên hệ luật sư công ty Luật Thành Đô để được tư vấn chi tiết: Hotline: 0919 089 888

Đánh giá bài viết này