Hồ sơ đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP là vấn đề đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm hiện nay. Đầu tư theo phương thức đối tác công tư là phương thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp tác có thời hạn giữa Nhà nước và nhà đầu tư tư nhân thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng dự án PPP nhằm thu hút nhà đầu tư tư nhân tham gia dự án PPP.

Như vậy, Hợp đồng PPP là hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và doanh nghiệp để triển khai thực hiện dự án đầu tư sau khi đã lựa chọn nhà đầu tư phù hợp. Để các nhà đầu tư có thể tìm hiểu rõ hơn về điều kiện đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP, Luật Thành Đô xin giới thiệu bài viết: Hồ sơ đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP”

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư số 64/2020/QH14;

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO;

– Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Hồ sơ đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP
Hồ sơ đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP

II. HỒ SƠ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG PPP

Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP là một trong các hình thức tương đối phức tạp và trải qua nhiều bước thực hiện, cụ thể như sau:

2.1. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP

Căn cứ khoản 1 điều 15 Luật đầu tư theo đối tác công ty quy định thành phần hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP như sau:

1. Hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi bao gồm:

a) Văn bản đề nghị thẩm định;

b) Dự thảo tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư;

c) Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;

d) Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án.

Theo đó, doanh nghiệp cần gửi hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP bao gồm:

– Văn bản đề nghị thẩm định;

– Dự thảo tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư;

– Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;

– Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án.

2.2. Hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP

Căn cứ điều 16 Luật đầu tư theo đối tác công tư quy định về hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP như sau:

Điều 16. Hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP

Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư.

1. Dự thảo quyết định chủ trương đầu tư.

2. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

3. Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; báo cáo thẩm tra đối với dự án do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

4. Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án.

Theo quy định này, khi trình hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

– Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư;

– Dự thảo quyết định chủ trương đầu tư;

– Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;

– Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; báo cáo thẩm tra đối với dự án do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư;

– Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án.

3. Hồ sơ đề nghị phê duyệt dự án PPP

Căn cứ điều 22 Luật đầu tư theo đối tác công tư quy định về hồ sơ đề nghị phê duyệt dự án PPP như sau:

Điều 22. Hồ sơ đề nghị phê duyệt dự án PPP

1. Tờ trình đề nghị phê duyệt dự án.

2. Dự thảo quyết định phê duyệt dự án.

3. Báo cáo nghiên cứu khả thi.

4. Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.

5. Quyết định chủ trương đầu tư.

6. Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án.

Theo quy định này khi doanh nghiệp trình đề nghị phê duyệt dự án đầu tư PPP thì cần chuẩn bị hồ sơ gồm các thành phần:

– Tờ trình đề nghị phê duyệt dự án.

– Dự thảo quyết định phê duyệt dự án.

– Báo cáo nghiên cứu khả thi.

– Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.

– Quyết định chủ trương đầu tư.

– Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án.

Bài viết cùng chủ đề Hồ sơ đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP:

hình thức đầu tư theo hợp đồng PPP

điều kiện đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP

Trên đây là toàn bộ các bước và hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP. Nếu Quý độc giả còn bất cứ vướng mắc nào liên quan đến thủ tục này, vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được hỗ trợ giải đáp.

5/5 - (1 bình chọn)