Quyền góp vốn là một trong ba quyền của cá nhân, hay tổ chức khi tham gia thàn lập công ty, đó là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ cho công ty. Việc góp vốn có thể là góp để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập.

Đặc biệt hiện nay nền kinh tế nước nhà đang ngày càng hội nhập, phát triển cùng với đó là như cầu thành lập doanh nghiệp hay góp vốn vào công ty để kinh doanh, phát triển ngày càng tăng cao. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn có nhu cầu góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở nên cần phải làm những thủ tục gì, để giảm thiểu khó khăn trong quá trình áp dụng các quy định về luật doanh nghiệp.

I- CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật Doanh nghiệp năm 2020

Góp vốn vào công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Góp vốn vào công ty TNHH 2 thành viên trở lên

II- THỦ TỤC GÓP VỐN VÀO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Để tổ chức, cá nhân đủ điều kiện góp vốn vào công ty TNHH hai thành viên trở nên thì những tổ chức, cá nhân đó không thuộc những đối tượng được quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020. Bên cạnh đó, căn cứ vào quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật Doanh nghiệp 2020 thì công ty TNHH hai thành viên trở lên có từ 2 đến 50 thành viên là tổ chức cá nhân. Theo đó có thể hiểu, khi công ty TNHH hai thành viên trở lên được thành lập nhưng chưa đủ 50 thành viên và đang có nhu cầu huy động vốn bằng cách tiếp nhận thêm tahfnh viên góp vốn thì khi đó, tổ chức, cá nhân nào có nhu cầu trở thành thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể góp vốn vào công ty. Tuy nhiên tổ chức, cá nhân đó không được là:

– Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

– Đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Việc góp vốn vào công ty TNHH hai thành viên trở lên được thực hiện theo những trình tự, thủ tục như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký góp vốn

Khi công ty TNHH hai thành viên trở lên có thông báo về việc tiếp nhận thành viên góp vốn thì tổ chức, cá nhân có nhu cầu góp vốn và đáp ứng đủ các điều kiện trên thì tổ chức, cá nhân phải làm hồ sơ đăng ký góp vốn vào công ty TNHH hai thành viên trở lên.

* Thành phần hồ sơ:

– Biên bản họp của hội đồng thanh viên về việc góp vốn;

– Quyết định của hội đồng thành viên về việc góp vốn;

– Giấy xác nhận góp vốn (đối với thành viên mới);

– Danh sách thành viên

– Bản sao một trong các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu đối với thành viên là cá nhân, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương đối với thành viên là tổ chức.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 2: Định giá tài sản góp vốn (trong trường hợp vốn góp không phải là tiền mặt)

Tài sản mà tổ chức, cá nhân góp vốn vào công ty TNHH hai thành viên trở lên theo quy định tại Điều 34 Luật Doanh nghiệp 2020 có thể là Đồng Việt Nam; ngoại tệ tự do chuyển đổi; vàng; giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ; công nghệ, bí quyết kỹ thuật; … các tài sản khách có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Trường hợp tài sản góp vốn vào công ty TNHH hai thành viên trở lên để thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên định giá theo nguyên tắc đồng thuận hoặc tổ chức thẩm định giá. Nếu tổ chức thẩm định giá thì giá trị tài sản muốn góp vốn vào công ty TNHH hai thành viên trở lên phải được trên 50% số thành viên công ty chấp thuận.

Trường hợp tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do chủ sở hữu, Hội đồng thành viên và người góp vốn thỏa thuận định giá hoặc do một tổ chức thẩm định giá định giá (phải được sự chấp thuận của người góp vốn, chủ sở hữu và Hội đồng thành viên).

Bước 4: Cấp giấy chứng nhận

Sau khi góp vốn vào công ty TNHH hai thành viên trở lên theo đúng như cam kết, đúng quy định pháp luật thì công ty sẽ cấp cho tổ chức, cá nhân góp vốn một Giấy chứng nhận phần vốn góp tương ứng với phần vốn đã góp theo đúng quy định. Giấy chứng nhận phần vốn góp sẽ có đầy đủ các nội dung theo như quy định tại khoản 6 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020. Công ty sẽ cập nhập thông tin và ghi tên thành viên góp vốn mới vào sổ thành viên công ty và thành viên góp vốn mới sẽ có tư cách thành viên kể từ thời điểm được ghi tên vào sổ đăng ký thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề:

Thủ tục thay đổi giám đốc công ty TNHH 1 thành viên mới nhất

Chi nhánh là gì? Chức năng hoạt động của chi nhánh

Thành lập công ty kinh doanh bất động sản có vốn nước ngoài

Bài viết trên đây tư vấn về điều kiện và thủ tục góp vốn vào công ty TNHH hai thành viên trở lên, mong rằng bài viết sẽ giúp tổ chức, cá nhân có nhu cầu góp vốn vào công ty TNHH hai thành viên trở lên sẽ nắm bắt được những kiến thức cơ bản về điều kiện và thủ tục.

Đánh giá bài viết này