Trong bài viết dưới đây, Công ty Luật TNHH Thành Đô Việt Nam sẽ hướng dẫn chi tiết thành phần hồ sơ cấp giấy phép hoạt động phòng khám đa khoa. Một phòng khám đa khoa được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện từ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đến trình độ chuyên môn của nhân sự… Các điều kiện này phải được đơn vị thể hiện đầy đủ trong bộ hồ sơ xin cấp phép gửi đến cơ quan có thẩm quyền khi xin cấp phép hoạt động. Vậy hồ sơ đề nghị cấp giấy phép này được pháp luật quy định như thế nào?

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

– Nghị định số 109/2016/NĐ-CP Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

– Nghị định số 155/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

– Các văn bản pháp luật có liên quan.

Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động phòng khám đa khoa
Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động phòng khám đa khoa

II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

Đơn vị đề nghị cấp giấy phép hoạt động phòng khám đa khoa cần phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ hoàn chỉnh bao gồm những tài liệu sau:

Thứ nhất: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động

Đơn này được soạn theo Mẫu 01 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP, bao gồm các thông tin về: Tên cơ sở đề nghị cấp giấy phép; Địa điểm của phòng khám đa khoa đề nghị cấp giấy phép; Thời gian làm việc hằng ngày của phòng khám đa khoa; Các tài liệu gửi kèm đơn; Thông tin liên hệ của phòng khám đa khoa gồm số điện thoại, số fax, email (nếu có).

Thứ hai: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với phòng khám đa khoa tư nhân tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với phòng khám đa khoa có vốn đầu tư nước ngoài (nộp bản sao có chứng thực)

Thứ ba: Chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám đa khoa; người phụ trách bộ phận chuyên môn của phòng khám đa khoa (Nộp bản sao có chứng thực)

Thứ tư: Danh sách đăng ký người hành nghề tại phòng khám đa khoa (bao gồm đăng ký người hành nghề và người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề)

Danh sách này được kê khai theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP. Danh sách bao gồm các nội dung: Tên Phòng khám đa khoa; Địa chỉ phòng khám đa khoa; Thời gian hoạt động khám bệnh chữa bệnh của phòng khám đa khoa; Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh chữa bệnh gồm:  Họ và tên, số chứng chỉ hành nghề, phạm vi hoạt động chuyên môn, thời gian đăng ký hành nghề, vị trí chuyên môn; Danh sách đăng ký người làm việc gồm: Họ và tên, văn bằng chuyên môn, thời gian đăng ký làm việc, vị trí làm việc. (Nộp bản gốc)

Thứ năm: Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của phòng khám đa khoa.

Kê khai theo Mẫu số 02 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP. Bản kê khai bao gồm các nội dung:

– Tên phòng khám đa khoa;

– Địa chỉ phòng khám đa khoa;

– Thông tin liên hệ của phòng khám đa khoa: Điện thoại, số fax, email;

– Quy mô của phòng khám đa khoa;

– Hình thức tổ chức;

– Cơ cấu tổ chức;

– Kê khai danh sách nhân sự gồm các thông tin: Họ và tên, số chứng chỉ hành nghề, phạm vi hoạt động chuyên môn, thời gian đăng ký làm việc, tên bộ phận chuyên môn, vị trí chức danh được bổ nhiệm. (Nộp bản gốc)

Thứ sáu: Tài liệu chứng minh phòng khám đa khoa đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn (Nộp bản gốc/bản sao có chứng thực)

Thứ bảy: Danh mục chuyên môn kỹ thuật của phòng khám đa khoa đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành (Nộp bản gốc)

Thứ tám: Các tài liệu kèm theo khác (nếu có)

Trên đây là tư vấn của Công ty Luật Thành Đô về Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động phòng khám đa khoa, nếu còn thắc mắc cần được giải đáp hay có nhu cầu xin cấp giấy phép hoạt động phòng khám, bệnh viện vui lòng liên hệ Luật Thành Đô qua Hotline: 0919 089 888 để được tư vấn trực tiếp, miễn phí.

Bài viết liên quan:

Thủ tục cấp phép phòng khám ung bướu 2023

Giấy phép hoạt động phòng khám đa khoa: Tư vấn chi tiết 2023

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động phòng khám đa khoa 2023

Đánh giá bài viết này