Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân, rất nhiều loại hình tổ chức khám chữa bệnh được thành lập và hoạt động. Ngoài áp dụng phương pháp hiện đại, hình thức chữa bệnh theo phương pháp cổ truyền từ những bài thuốc dân gian cũng được áp dụng. Đối với loại hình cơ sở khám chữa bệnh này, để có thể thành lập và hoạt động một cách hợp pháp dưới hình thức phòng khám y học cổ truyền, cơ sở khám chữa bệnh cần đáp ứng những điều kiện nhất định, chuẩn bị hồ sơ và thực hiện đầy đủ các trình tự để xin cấp phép.

Bài viết dưới đây của Luật Thành Đô sẽ tư vấn chi tiết cho Quý khách hàng các quy định hiện hành, mới nhất năm 2023 về cấp Giấy phép hoạt động phòng khám y học cổ truyền

Điều kiện, hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động phòng khám y học cổ truyền
Điều kiện, hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động phòng khám y học cổ truyền

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật Khám bệnh, Chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

– Nghị định 87/2011/NĐ-CP ngày 27/09/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật khám bệnh, chữa bệnh;

Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

– Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

– Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh;

– Thông tư 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y Tế sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT.

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. ĐIỀU KIỆN CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG PHÒNG KHÁM Y HỌC CỔ TRUYỀN NĂM 2023

Phòng khám y học cổ truyền là cách thường gọi cho: (1) Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền hoặc (2) Phòng chẩn trị y học cổ truyền. Để được cấp phép hoạt động một cách hợp pháp, phòng khám y học cổ truyền cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

2.1. Điều kiện về cơ sở vật chất đối với phòng khám y học cổ truyền

– Có địa điểm cố định;

– Bảo đảm các điều kiện về an toàn bức xạ, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật;

– Phải bố trí khu vực tiệt trùng để xử lý dụng cụ y tế sử dụng lại, trừ trường hợp không có dụng cụ phải tiệt trùng lại hoặc có hợp đồng với cơ sở y tế khác để tiệt trùng dụng cụ;

Theo quy định của pháp luật hiện hành, không yêu cầu cụ thể về diện tích của các phòng chuyên môn; tuy nhiên dựa trên kinh nghiệm của Luật Thành Đô trong quá trình xin cấp phép hoạt động cho phòng khám y học cổ truyền thì cần đáp ứng các điều kiện về phòng ốc như sau:

+ Phòng khám y học cổ truyền (đối với Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền)/ Phòng chẩn trị (đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền) có diện tích ít nhất là 10 m2 và có nơi đón tiếp người bệnh.

+ Trường hợp có châm cứu, xoa bóp day ấn huyệt thì phải có buồng hoặc bố trí nơi kê giường châm cứu, xoa bóp day ấn huyệt có diện tích ít nhất là 05 m2 một giường bệnh;

+ Trường hợp có xông hơi thuốc thì phải có buồng xông hơi có diện tích ít nhất là 02 m2 và phải kín nhưng đủ ánh sáng.

2.2. Điều kiện về thiết bị y tế đối với phòng khám y học cổ truyền

– Có đủ trang thiết bị y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở;

– Có hộp thuốc chống sốc và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa.”

– Nếu phòng  y học cổ truyền thực hiện việc khám bệnh, kê đơn, bốc thuốc phải có tủ thuốc, các vị thuốc được đựng trong ô kéo hoặc trong chai lọ thủy tinh hoặc nhựa trắng có nắp và ghi rõ tên vị thuốc ở bên ngoài;

– Trường hợp thực hiện việc châm cứu, xoa bóp, day ấn huyệt phải có ít nhất các thiết bị sau:

+ Có giường châm cứu, xoa bóp, day ấn huyệt;

+ Có đủ dụng cụ để châm cứu, xoa bóp, day ấn huyệt;

+ Có đủ dụng cụ và hướng dẫn xử lý vượng châm.

– Trường hợp có xông hơi thuốc: Phải có hệ thống tạo hơi thuốc, van điều chỉnh, có bảng hướng dẫn xông hơi và hệ thống chuông báo trong trường hợp khẩn cấp.

2.3. Điều kiện về người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám y học cổ truyền

2.3.1 Đối với Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền

Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền phải có một người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Là bác sỹ hoặc y sỹ chuyên khoa y học cổ truyền;

– Có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 36 tháng sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề hoặc có thời gian trực tiếp tham gia khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng. 

– Là người hành nghề cơ hữu tại cơ sở.

2.3.2. Đối với Phòng khám chẩn trị y học cổ truyền

– Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng chẩn trị y học cổ truyền phải là lương y hoặc là người được cấp Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc là người được cấp Giấy chứng nhận phương pháp chữa bệnh gia truyền;

– Có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 36 tháng sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề hoặc có thời gian trực tiếp tham gia khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng. 

– Là người hành nghề cơ hữu tại phòng chẩn trị y học cổ truyền. 

2.4. Điều kiện về nhân sự đối với phòng khám y học cổ truyền

Các nhân sự khác thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề và chỉ được thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi công việc được phân công. 

Căn cứ vào phạm vi hoạt động chuyên môn, văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận đào tạo và năng lực của người hành nghề, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của  khám y học cổ truyền phân công người hành nghề được thực hiện các kỹ thuật chuyên môn bằng văn bản;

III. HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG PHÒNG KHÁM Y HỌC CỔ TRUYỀN NĂM 2023

3.1. Thành phần hồ sơ

Để thực hiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền/Phòng chẩn trị y học cổ truyền, Quý khách hàng cần phải chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ bao gồm:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo Mẫu 01 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP;

(2) Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản có tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;

(3) Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật; người phụ trách bộ phận chuyên môn của Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền/Phòng chẩn trị y học cổ truyền;

(4) Danh sách đăng ký người hành nghề (bao gồm đăng ký người hành nghề và người làm việc chuyên môn y tế tại phòng khám nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề) theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP;

(5) Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền/Phòng chẩn trị y học cổ truyền theo Mẫu 02 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP;

(6) Tài liệu chứng minh Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền/Phòng chẩn trị y học cổ truyền đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của phòng khám quy định tại Mục 1 Chương III Nghị định 109/2016/NĐ-CP;

(7) Danh mục chuyên môn kỹ thuật của Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền/Phòng chẩn trị y học cổ truyền đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

(8) Tài liệu khác (nếu có).

3.2. Số lượng hồ sơ

01 bản.

IV. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG PHÒNG KHÁM Y HỌC CỔ TRUYỀN NĂM 2023

4.1. Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động phòng khám y học cổ truyền

Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động phòng khám y học cổ truyền là Sở y tế thuộc tỉnh, thành phố nơi phòng khám y học cổ truyền đặt trụ sở và tiến hành hoạt động khám, chữa bệnh.

4.2. Các bước thực hiện xin cấp giấy phép hoạt động phòng khám y học cổ truyền

Căn cứ tại Điều 44 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động đối với phòng khám y học cổ truyền như sau:

Bước 1: Phòng khám y học cổ truyền gửi 01 bộ hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động về Sở Y tế;

Bước 2: Sở Y tế tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đề nghị;

– Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ thì sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận gửi ngay cho cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động Phiếu tiếp nhận hồ sơ;

– Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện thì trong thời hạn 03 ngày, tính từ thời điểm nhận được hồ sơ (tính theo dấu bưu điện đến), cơ quan tiếp nhận gửi cho cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động Phiếu tiếp nhận hồ sơ;

Bước 3: Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Y tế sẽ xem xét thẩm định hồ sơ và thẩm định tại cơ sở để cấp Giấy phép hoạt động đối với phòng khám y học cổ truyền.

– Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho cơ sở xin cấp giấy phép hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian giải quyết thủ tục sẽ tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung.

– Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, Sở Y tế thành lập đoàn thẩm định và tiến hành thẩm định tại phòng khám y học cổ truyền để cấp giấy phép hoạt động cho phòng khám.

– Trường hợp không cấp Giấy phép hoạt động, Sở Y tế phải có văn bản trả lời và nêu lý do.

Bước 4: Sở y tế trả Giấy phép hoạt động cho phòng khám y học cổ truyền

4.3. Cách thức nộp hồ sơ

Việc nộp hồ sơ xin cấp phép hoạt động phòng khám y học cổ truyền có thể được thực hiện dưới các hình thức sau:

–  Trực tiếp: Cơ sở tiến hành nộp hồ sơ trực tiếp và nhận Phiếu tiếp nhận hồ sơ;

– Gửi qua đường bưu điện: Cơ sở tiến hành gửi hồ sơ qua đường bưu điện và nhận Phiếu tiếp nhận hồ sơ trong thời hạn 03 ngày, kể từ thời điểm nhận được hồ sơ (tính theo dấu bưu điện đến);

Trên đây là nội dung bài viết của Công ty Luật Thành Đô về “Giấy phép hoạt động phòng khám y học cổ truyền: Tư vấn chi tiết năm 2023” theo các quy định của pháp luật hiện hành. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan, Quý khách vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được Luật sư của chúng tôi tư vấn cụ thể hoặc liên hệ trực tiếp để được sử dụng dịch vụ. Luật Thành Đô tin tưởng với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ làm hài lòng Quý khách hàng.

Bài cũng có thể tham khảo bài viết cùng chủ đề:

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động phòng khám đa khoa 2023

Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động phòng khám đa khoa 2023

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động phòng khám đa khoa 2023

Đánh giá bài viết này