Hoạt động kinh doanh bán rượu tiêu dùng tại chỗ được hiểu là hoạt động bán rượu trực tiếp cho người mua để sử dụng tại địa điểm bán hàng và theo quy định của pháp luật tại Nghị định 17/2020/NĐ-CP thì việc doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải tiến hành thủ tục đăng ký.

Nếu không thực hiện thủ tục này thì thương nhân kinh doanh bán rượu tiêu dùng tại chỗ sẽ bị xử phạt. Mặt khác, pháp luật Việt Nam hiện hành cũng quy định về mức lệ phí áp dụng với thủ tục này. Bài viết dưới đây của Công ty Luật Thành Đô sẽ giúp doanh nghiệp nắm rõ hơn về mức lệ phí đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

Lệ phí đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ
Lệ phí đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019;

– Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu;

– Nghị định số 17/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu;

– Nghị định số 98/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

– Thông tư số 168/2016/TT-BTC quy định về mức thu phí, lệ phí khi thẩm định các hoạt động thương mại;

– Các văn bản pháp luật có liên quan.

>>> Liên hệ luật sư tư vấn giấy phép rượu: 0919.089.888https://luatthanhdo.com/dich-vu-dang-ky-ban-le-ruou-tieu-dung-tai-cho

II. LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ

2.1. Lệ phí đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Căn cứ điều 4 Thông tư số 168/2016/TT-BTC quy định về mức thu phí, lệ phí khi thẩm định các hoạt động thương mại như sau:

Điều 4. Mức thu phí, lệ phí

Tại khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh:
a) Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

b) Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

c) Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

d) Mức thu lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá là 200.000 đồng/giấy/lần cấp.

2. Tại các khu vực khác: Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu tương ứng quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều này.

3. Phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá thu bằng Đồng Việt Nam (VNĐ).”

Như vậy, đối chiếu với quy định trên có thể thấy rằng việc kinh doanh bán rượu tiêu dùng tại chỗ là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp khi xin đăng ký bán rượu tại chỗ sẽ phải thẩm định đủ điều kiện kinh doanh tại trụ sở mới được phép kinh doanh. Riêng với địa điểm thuộc thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh, lệ phí thẩm định trụ sở là 1.200.000 đồng/địa điểm kinh doanh/lần thẩm định. Đối với các khu vực khác phí thẩm định được giảm 50% chỉ còn 600.000 đồng/địa điểm kinh doanh/lần thẩm định.

Liên hệ luật sư tư vấn pháp luật
Liên hệ luật sư tư vấn pháp luật

2.2. Mức xử phạt nếu không đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Tại Nghị định số 98/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định như sau:

“Điều 25. Hành vi vi phạm về đăng ký bán rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên tiêu dùng tại chỗ, kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ và sản xuất rượu thủ công có độ cồn từ 5,5 độ trở lên bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất rượu thủ công có độ cồn từ 5,5 độ trở lên bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại mà không đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt cơ sở sản xuất.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi bán rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên tiêu dùng tại chỗ hoặc kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ mà không đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện theo quy định.”

III. ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ

3.1. Điều kiện để thương nhân đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Để đáp ứng điều kiện thực hiện thủ tục đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ, theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện bán rượu tiêu dùng tại chỗ thương nhân phải đáp ứng các điều kiện như sau:

+ Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

+ Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

+ Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán rượu.

+ Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

+ Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP.

3.2. Thủ tục đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Hồ sơ đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ

(1) Giấy đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ theo Mẫu số 13 ban hành kèm theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP.

(2) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.

(3) Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

(4) Bản sao hợp đồng mua bán rượu với các thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán rượu.

(5) Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

Cơ quan giải quyết: Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Trình tự thực hiện:

+ Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến.

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và cấp giấy xác nhận đã đăng ký cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô
5 lý do nên dử dụng dịch vụ của Luật Thành Đô

Bài viết tham khảo:

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Trên đây là nội dung bài viết của Công ty Luật Thành Đô về “Quy định về lệ phí đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ” theo các quy định của pháp luật hiện hành. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan, Qúy khách vui lòng liên hệ qua tổng đài tư vấn 19001958 để được Luật sư của chúng tôi tư vấn cụ thể hoặc liên hệ trực tiếp để được sử dụng dịch vụ.

Đánh giá bài viết này