Nhu cầu xin cấp giấy phép phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ là xu thế hàng đầu của các nhà đầu tư hiện nay. Khi đời sống ngày càng phát triển, sự quan tâm của mọi người đối với việc làm đẹp ngày càng tăng cao, nhất là nhu cầu làm đẹp tại các viện thẩm mỹ, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ. Vì vậy, nhu cầu mở phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ tư nhân cũng là mối quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư.

Để được cấp giấy phép phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ cần phải đáp ứng những điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật. Bài viết dưới đây của Luật Thành Đô sẽ giúp Quý khách hàng nắm rõ hơn về hồ sơ cấp giấy phép phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ.

Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ
Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật 40/2009/QH12 – Khám bệnh, chữa bệnh;

– Nghị định 87/2011/NĐ-CP-Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

– Nghị định 155/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

– Nghị định 109/2016/NĐ-CP-Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. HỒ SƠ CẤP GIẤY PHÉP PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THẨM MỸ

Thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ bao gồm:

(1)  Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Đơn vị xin cấp phép chuẩn bị đơn đề nghị theo mẫu số 01 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP;

(2) Tài liệu chứng minh việc thành lập phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ gồm một trong các tài liệu liệu:

–  Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước: Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản có tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;

(3) Hồ sơ nhân sự: Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

(4)  Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu 02 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP;

(5)  Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP;

Danh sách đăng ký người hành nghề tại phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ phải bao gồm các nội dung: đăng ký người hành nghề và người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề

(6)  Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương III Nghị định 109/2016/NĐ-CP;

(7)  Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

(8)  Các tài liệu khác (nếu có)

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Thành Đô về hồ sơ để xin cấp giấy phép phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ gửi tới Quý khách hàng. Trường hợp có bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến vấn đề này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp.

Bài viết liên quan:

Điều kiện cấp giấy phép phòng khám tai mũi họng 2023

Điều kiện cấp giấy phép phòng khám chuyên khoa ung bướu 2023

Hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động phòng khám chuyên khoa 2023

Đánh giá bài viết này