Trò chơi điện tử trên mạng đang ngày phát triển và phổ biến tại Việt Nam. Các nhà sản xuất đang cho ra mắt nhiều sản phẩm trò chơi mới trên mạng. Để có thể được sản xuất trò chơi điện tử, các nhà sản xuất phải đáp ứng những điều kiện nhất định và quan trọng nhất là phải có giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1. Để Quý độc giả nắm được hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép này, Luật Thành Đô xin giới thiệu bài viết: “Hồ sơ xin cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1”

Hồ sơ xin giấy phép trò chơi điện tử G1
Hồ sơ xin giấy phép trò chơi điện tử G1

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ

– Nghị định số 72/2013/NĐ-CP quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

– Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 72/2013/nđ-cp ngày 15 tháng 7 năm 2013 của chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

– Nghị định số 150/2018/NĐ-CP sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

– Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

II. ĐIỀU KIỆN XIN CẤP GIẤY PHÉP TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ G1

Căn cứ điểm a khoản 18 điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP thì để xin cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơ điện tử G1, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

“1. Doanh nghiệp được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng khi có đủ các Điều kiện sau đây:

a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng đã được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia của doanh nghiệp;

b) Đã đăng ký tên miền sử dụng để cung cấp dịch vụ;

c) Có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động và theo quy định tương ứng tại Điều 32a, 32b Nghị định này;

d) Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.”

Theo đó, điều kiện để xin cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 bao gồm:

– Phải là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp Luật Việt Nam, có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với ngành nghề là cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng;

– Đã đăng ký tên miền sử dụng để cung cấp dịch vụ;

– Có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động và theo quy định tương ứng tại Điều 32a, 32b Nghị định này bao gồm: Có trụ sở chính đảm bảo hoạt động, có đội ngũ nhân sự phù hợp đảm bảo tối thiểu 01 nhân sự quản trị 2 máy chủ;

– Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin;

Ngoài ra, hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cho tất cả các trò chơi của doanh nghiệp bảo đảm đáp ứng các Điều kiện như sau:

– Phải có khả năng lưu trữ, cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân của người chơi như: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; nơi đăng ký địa chỉ thường trú; số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trong trường hợp người chơi dưới 14 tuổi và chưa có chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu, thì người giám hộ hợp pháp của người chơi sẽ quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của người giám hộ để thể hiện sự đồng ý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó;

– Hệ thống quản lý thanh toán cho các trò chơi điện tử của doanh nghiệp cung cấp trò chơi phải được đặt tại Việt Nam và có kết nối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán của Việt Nam. Ngoài ra, phải bảo đảm cập nhật, lưu trữ chính xác, đầy đủ và cho phép người chơi có thể tra cứu được thông tin chi tiết về tài Khoản thanh toán của mình;

– Doanh nghiệp phải quản lý thời gian chơi của người chơi từ 00h00 đến 24h00 hàng ngày và bảo đảm rằng tổng thời gian chơi tất cả các trò chơi điện tử G1 của một doanh nghiệp đối với mỗi người chơi dưới 18 tuổi không được quá 180 phút trong 24 giờ mỗi ngày;

– Doanh nghiệp phải hiển thị liên tục được kết quả phân loại trò chơi điện tử theo độ tuổi đối với tất cả các trò chơi do doanh nghiệp cung cấp khi giới thiệu, quảng cáo trò chơi, cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; phải có thông tin khuyến cáo với nội dung “Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe” tại vị trí dễ nhận biết ở diễn đàn của trò chơi và trên màn hình thiết bị của người chơi trong suốt quá trình chơi.

tổng đài tư vấn pháp luật
tổng đài tư vấn pháp luật

III. THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ G1

3.1. Danh mục hồ sơ xin giấy phép trò chơi điện tử G1 trên mạng

Theo quy định tại khoản 22 điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP, hồ sơ xin cấp giấy phép cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng cần các tài liệu sau:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép (theo mẫu);

– Bản sao hợp lệ bao gồm các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Đề án cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 bao gồm các nội dung chủ yếu sau: Kế hoạch cung cấp dịch vụ, năng lực tài chính, tổ chức, nhân sự, kỹ thuật thực hiện cung cấp dịch vụ bảo đảm đáp ứng các Điều kiện quy định tại mục 2.2; Sơ đồ tổng thể về hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ, địa điểm đặt hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ; Bản mô tả chi tiết về hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ bao gồm cả Phần chính và Phần dự phòng như: Tên, chức năng, cấu hình dự kiến của từng thiết bị; Bản thông tin chi tiết về phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ; kế hoạch kết nối với mạng Internet và mạng viễn thông (như: tên doanh nghiệp, tên miền, địa chỉ IP, dung lượng kênh kết nối, kênh phân phối trò chơi); Bản mô tả chi tiết về hệ thống thanh toán trò chơi và kế hoạch kết nối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán tại Việt Nam (như: tên doanh nghiệp, hình thức kết nối, quyền và trách nhiệm của các bên); Phương án về bảo đảm chất lượng dịch vụ cũng như bảo đảm quyền lợi của người chơi; Bản mô tả chi tiết hệ thống thiết bị (như: Phần cứng, Phần mềm) giám sát hoạt động hệ thống cung cấp dịch vụ; bản kế hoạch sao lưu dữ liệu và phương án dự phòng về thiết bị, kết nối và bản mô tả quy trình vận hành, khai thác, cung cấp và sử dụng dịch vụ cũng như kế hoạch bảo đảm bí mật, an toàn thông tin cá nhân của người chơi; Bản mô tả chi tiết hệ thống thiết bị (Phần cứng, Phần mềm) để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, đảm bảo bí mật thông tin cá nhân của người chơi; và quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

3.2. Thủ tục xin cấp giấy phép trò chơi điện tử G1

Theo khoản 32 điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP quy định về thủ tục cấp giấy phép cung cấp trò chơi điện tử G1 như sau:

“Điều 32đ. Quy trình, thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ gốc đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 cho Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) theo một trong các hình thức sau:

a) Nộp trực tiếp;

b) Nộp qua đường bưu chính;

c) Qua mạng Internet.

Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 theo Mẫu số 16 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời trong đó nêu rõ lý do từ chối.”

Theo đó khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, doanh nghiệp nộp hồ sơ tới Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông để xin cấp giấy phép, sau 30 ngày Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét cấp giấy phép cung cấp trò chơi điện tử G1 cho doanh nghiệp.

5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô
5 lý do nên dử dụng dịch vụ của Luật Thành Đô

Bài viết có thể bạn quan tâm:

Xin giấy phép game online G2 G3 G4

Trên đây là toàn bộ hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép cung cấp trò chơi điện tử G1. Nếu Quý độc giả còn bất cứ vướng mắc nào liên quan đến thủ tục này, xin vui lòng liên hệ với công ty Luật Thành Đô để được hỗ trợ giải đáp.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép trò chơi điện tử ?

Quý khách hàng tham khảo mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép theo Mẫu số 15 tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP.

Cách thức nộp hồ sơ ?

Nộp hồ sơ theo một trong 3 cách thức:
– Nộp trực tiếp
– Nộp qua đường bưu chính
– Qua mạng Internet.

Dịch vụ xin cấp giấy phép trò chơi điện tử

Công ty Luật Thành Đô là đơn vị uy tín cung cấp dịch vụ trọn gói xin giấy phép trò chơi điện tử.
Liên hệ Luật sư Nguyễn Lâm Sơn: 0919 089 888

5/5 - (1 bình chọn)