Kinh doanh rượu là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, theo đó việc bán rượu cũng bị hạn chế bởi những điều kiện quy định riêng cho loại hàng hóa này. Tuy nhiên, chúng ta không thể phủ nhận rằng nhu cầu của con người đối với mặt hàng này là rất lớn. Chính vì thế, việc lựa chọn mô hình kinh doanh rượu cũng được các thương nhân tập trung đầu tư từ mô hình nhỏ đến mô hình lớn. Thế nhưng không phải thương nhân nào cũng nắm được hết các quy định của pháp luật về lĩnh vực này.

Bài viết: “Thủ tục đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ có độ cồn dưới 5.5 độ” của Luật Thành Đô sẽ giới thiệu đến quý khách hàng về thủ tục này.

Thủ tục đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ nồng độ dưới 5.5 độ
Thủ tục đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ nồng độ dưới 5.5 độ

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019.

– Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu;

– Nghị định số 17/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu;

– Nghị định số 98/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

– Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

– Nghị định số 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

– Các văn bản pháp luật có liên quan.

II. ĐIỀU KIỆN BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ CÓ ĐỘ CỒN DƯỚI 5,5 ĐỘ

Thương nhân đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ có độ cồn dưới 5.5 độ phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu, bao gồm:

(1) Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật;

(2) Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, rõ ràng và có đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ có nồng độ cồn dưới 5.5 độ với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện nơi thương nhân đặt cơ sở kinh doanh;

(3) Rượu tiêu dùng tại chỗ có nồng độ cồn dưới 5.5 độ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu;

(4) Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định.

liên hệ luật sư tư vấn giấy phép xuất khẩu lao động
liên hệ luật sư tư vấn giấy phép xuất khẩu lao động

III. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ CÓ ĐỘ CỒN DƯỚI 5.5 ĐỘ

– Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu, quy định về nguyên tắc quản lý rượu như sau:

Điều 4. Nguyên tắc quản lý rượu

1. Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh rượu phải tuân thủ các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các quy định tại Nghị định này.

2. Thương nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên phải có giấy phép; thương nhân bán rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên tiêu dùng tại chỗ, thương nhân kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ phải đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện; hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công có độ cồn từ 5,5 độ trở lên bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại phải đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt cơ sở sản xuất.

Theo đó, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ có độ cồn dưới 5.5 độ sẽ đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ có nồng độ cồn dưới 5.5 độ với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện nơi thương nhân đặt cơ sở kinh doanh.

– Cũng theo Quy định của Nghị định số 17/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu, tại Khoản 1 Điều 16 đã bãi bỏ quy định về thủ tục đề nghị cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

– Nếu như trước đây, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ có độ cồn dưới 5.5 độ cũng phải xin Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ thì từ năm 2020 thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ có độ cồn dưới 5.5 độ không cần xin cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ mà chỉ cần đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện nơi thương nhân đặt cơ sở kinh doanh.

– Thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ có độ cồn dưới 5.5 độ sẽ tiến hành thủ tục đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thương nhân đặt cơ sở kinh doanh trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh theo Mẫu số 14 Mục II tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP. Trường hợp có thay đổi nội dung đã đăng ký phải thực hiện đăng ký bổ sung.

IV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THƯƠNG NHÂN BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ CÓ ĐỘ CỒN DƯỚI 5.5 ĐỘ

Thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ có độ cồn dưới 5.5 độ có các quyền và nghĩa vụ sau;

(1) Mua rượu từ thương nhân sản xuất trong nước, thương nhân phân phối, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu;

(2) Bán trực tiếp cho người mua để tiêu dùng tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ của luật thành đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ của Luật Thành Đô

Bài viết có thể bạn quan tâm:

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp nhập khẩu rượu

Điều kiện cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Quý khách hàng vui lòng tham khảo bài viết trên, nếu có bất kỳ vướng mắc nào vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được hướng dẫn và giải đáp mọi thắc mắc.

Đánh giá bài viết này