Điều kiện và chế độ hưởng bảo hiểm thai sản đối với lao động nam là vấn đề được nhiều người quan tâm hiện nay. Chế độ bảo hiểm thai sản là một trong những chế độ mà người lao động được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Chế độ này là một trong các chế độ của Bảo hiểm xã hội bắt buộc chế độ này bao gồm các quy định do Nhà nước ban hành nhằm bảo đảm thu nhập và sức khỏe cho người lao động nữ cũng như các điều kiện để chăm sóc vợ, con cho lao động nam khi có vợ sinh con. Vậy điều kiện và chế độ hưởng bảo hiểm thai sản đối với lao động nam cụ thể như thế nào?

Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết: “Điều kiện và chế độ hưởng bảo hiểm thai sản đối với lao động nam”.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật bảo hiểm xã hội 2014;

– Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Điều kiện và chế độ hưởng bảo hiểm thai sản đối với lao động nam
Điều kiện và chế độ hưởng bảo hiểm thai sản đối với lao động nam

II. ĐIỀU KIỆN VÀ CHẾ ĐỘ HƯỞNG BẢO HIỂM THAI SẢN ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NAM

2.1. Điều kiện hưởng bảo hiểm thai sản đối với lao động nam

Theo quy định tại Điều 30 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì các đối tượng được hưởng bảo hiểm thai sản bao gồm:

(1) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

(2) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

(3) Cán bộ, công chức, viên chức;

(4) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu

(5) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

Như vậy, lao động nam muốn hưởng chế độ thai sản điều kiện đầu tiên phải thuộc một trong các đối tượng nêu trên.

Điều kiện tiếp theo để lao động nam được hưởng chế độ thai sản là đang tham gia bảo hiểm xã hội và có vợ sinh con.

2.2. Chế độ hưởng bảo hiểm thai sản đối với lao động nam

Theo Khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

+ 05 ngày làm việc;

+ 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

+ Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

+ Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

– Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ.

– Trường hợp mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con mà chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

– Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Mức hưởng đối với lao động nam khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được quy định tại Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

– Nếu lao động nam hưởng số tháng hưởng bảo hiểm thai sản còn lại của vợ trong trường hợp vợ chết sau khi sinh con thì mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

– Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

– Mức hưởng một ngày đối với lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày.

5 ly do nen du dung dich vu phap ly cua luat thanh do scaled
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Bài viết liên quan:

Điều kiện và chế độ hưởng bảo hiểm thai sản đối với lao động nữ

Người lao động Thử việc có được đóng bảo hiểm xã hội không

Trên đây, là bài viết của Luật Thành Đô về “Điều kiện và chế độ hưởng bảo hiểm thai sản đối với lao động nam”. Đến với Luật Thành Đô, Quý khách sẽ được tư vấn chi tiết và đồng hành trong suốt quá trình hoạt động của Công ty.

Đánh giá bài viết này