Điều kiện và chế độ hưởng bảo hiểm thai sản đối với lao động nữ là vấn đề được nhiều người quan tâm hiện nay. Người lao động khi tham gia lao động phải tham gia bảo hiểm y tế nhằm mục đích bảo đảm quyền và lợi ích của mình trong quá trình trong và sau khi tham gia hợp đồng lao động.

Chế độ bảo hiểm thai sản là một trong các chế độ của Bảo hiểm xã hội bắt buộc, chế độ này bao gồm các quy định do Nhà nước ban hành nhằm bảo đảm thu nhập và sức khỏe cho người lao động nữ khi mang thai, sinh con, nuôi con nuôi sơ sinh, thực hiện các biện pháp tránh thai và cho lao động nam khi có vợ sinh con. Vậy điều kiện và chế độ hưởng bảo hiểm thai sản đối với lao động nữ cụ thể như thế nào?

Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết: “Điều kiện và chế độ hưởng bảo hiểm thai sản đối với lao động nữ”.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật bảo hiểm xã hội 2014;

– Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Điều kiện và chế độ hưởng bảo hiểm thai sản đối với lao động nữ (ảnh minh họa)
Điều kiện và chế độ hưởng bảo hiểm thai sản đối với lao động nữ (ảnh minh họa)

II. ĐIỀU KIỆN VÀ CHẾ ĐỘ HƯỞNG BẢO HIỂM THAI SẢN ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ

2.1. Điều kiện hưởng bảo hiểm thai sản đối với lao động nữ

Có thể hiểu bảo hiểm thai sản là các chế độ mà bảo hiểm xã hội chi trả cho lao động thuộc đối tượng hưởng chế độ thai sản giúp các đối tượng này đảm bảo thu nhập và sức khỏe trong quá trình thai sản. Để được hưởng chế độ bảo hiểm thai sản, lao động nữ phải là đối tượng được hưởng chế độ thai sản và phải đáp ứng các điều kiện theo Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014, cụ thể như sau:

– Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Lao động nữ mang thai;

+ Lao động nữ sinh con;

+ Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

+ Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

+ Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

+ Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

– Đối với những lao động nữ sinh con; lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

– Lao động nữ sinh con đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Những trường hợp này nếu chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản.

Khi người lao động nữ đáp ứng các điều kiện để hưởng chế độ bảo hiểm thai sản thì sẽ được chi trả các khoản tiền tương ứng với các mức hưởng theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

2.2. Chế độ hưởng bảo hiểm thai sản đối với lao động nữ

Lao động nữ hưởng chế độ khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, sinh con, mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ, nhận con nuôi, thực hiện biện pháp tránh thai thì mức hưởng chế độ thai sản được tính theo Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội như sau:

– Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

– Mức hưởng một ngày đối với hưởng chế độ khám thai được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

– Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng.

Trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp hưởng chế độn sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, áp dụng biện pháp tránh thai thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

– Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, lao động nữ thuộc đối tượng được hưởng chế độ thai sản thì phải đáp ứng các điều kiện hưởng chế độ thai sản và sẽ được hưởng các mức hưởng chế độ thai sản theo mức tháng hoặc tính theo ngày tùy thuộc vào từng trường hợp.

5 ly do nen du dung dich vu phap ly cua luat thanh do scaled
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Bài viết liên quan:

Điều kiện và mức hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp

Người lao động Thử việc có được đóng bảo hiểm xã hội không

Trên đây, là bài viết của Luật Thành Đô về “Điều kiện và chế độ hưởng bảo hiểm thai sản đối với lao động nữ”. Đến với Luật Thành Đô, Quý khách sẽ được tư vấn chi tiết và đồng hành trong suốt quá trình hoạt động của Công ty.

Đánh giá bài viết này