Thời gian gần đây tỉnh Nam Định đang quyết liệt cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo an ninh trật tự ngày càng đáp ứng cao nhu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài. Trong quá trình tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài, Luật Thành Đô đã nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại tỉnh Nam Định.  Các nhà đầu tư trong khu công nghiệp Nam Định hoặc ngoài khu công nghiệp thuộc địa bàn tỉnh Nam Định có nhu cầu điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư thì trong bài viết này, Luật Thành Đô sẽ chia sẻ kinh nghiệm “Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại tỉnh Nam Định”.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

 • Luật đầu tư số 61/2020/QH14;
 • Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

II. THẨM QUYỀN ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ TẠI NAM ĐỊNH

Thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại tỉnh Nam Định được quy định như sau:

 • Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định giải quyết đối với những dự án ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định;
 • Ban quản lý dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế Nam Định giải quyết đối với những dự án nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp;
 • Bộ Kế hoạch và đầu tư giải quyết đối với những dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ;
 • Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan (các Bộ, các Sở, Ngành, UBND quận, huyện…).
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

III. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ TẠI NAM ĐỊNH

1. Thành phần hồ sơ

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh
  • Điều chỉnh nhà đầu tư: Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
  • Điều chỉnh vốn đầu tư: Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
  • Quy mô đầu tư, ưu đãi: Đề xuất dự án đầu tư;
  • Địa điểm dự án: Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
  • Công nghệ: Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
  • Hợp đồng BCC;
  • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có);
  • Tên dự án, tên nhà đầu tư: tài liệu có liên quan đến nhà đầu tư.

2. Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (Không phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư)

Bước 1: Nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền

 • Nộp 01 hồ sơ đến Cơ quan đăng ký đầu tư;
 • Sở kế hoạch và đầu tư Nam Định, địa chỉ: Số 172 Hàn Thuyên, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định;
 • Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (KCN Nam Định), đia chỉ: Km 105, Quốc Lộ 10, Xã Lộc Vương, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Bước 2: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ từ cơ quan có thẩm quyền

 • Sau 10 ngày làm việc: Nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư / Thông báo sửa đổi / Bổ sung hồ sơ .
 • Sau 3 ngày làm việc: Nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư / Thông báo sửa đổi / Bổ sung hồ sơ nếu thay đổi tên nhà đầu tư, tên dự án.

3. Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (Xin chấp thuận chủ trương đầu tư)

Bước 1: Chuẩn bị  hồ sơ như mục III-1 đến các cơ quan sau với số lượng tương ứng

 • Dự án có chấp thuận chủ trương của Thủ tướng chính Phủ: 08 bộ nộp tại Bộ kế hoạch và đầu tư, địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội;
 • Dự án có thấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định: 04 bộ nộp tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Nam Định;
 • Dự án có chấp thuân chủ trương của Ban quản lý các KCN tỉnh Nam Định: 04 bộ nộp tại Ban quản lý các KCN tỉnh Nam Định.

Bước 2: Thời gian thực hiện

 • Dự án có chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính Phủ: 63 ngày làm việc;
 • Dự án có chấp thuận chủ trương của UBND tỉnh Nam Định: 55 ngày làm việc;
 • Dự án có chấp thuận chủ trương của Ban quản lý các KCN tỉnh Nam Định: 48 ngày làm việc.

Trên đây là tư vấn của Luật Thành Đô liên quan đến điều kiện, hồ sơ và thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại tỉnh Nam Định. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào, vui lòng liên hệ Luật Thành Đô qua hotline: 0919 089 888 để được hỗ trợ tư vấn, giải đáp chi tiết.

5/5 - (1 bình chọn)