Mỗi công dân Việt Nam ngay từ khi sinh ra đã mang trong mình nghĩa vụ với Đất nước, đặc biệt là nghĩa vụ quân sự. Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang, phần lớn mọi người đều chấp hành nghiêm chỉnh đúng theo quy định của pháp luật, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số cá nhân vì lý do riêng hoặc có thái độ né tránh không đi khám nghĩa vụ quân sự, không chịu nhập ngũ. Vậy “Việc không đi khám nghĩa vụ quân sự có bị phạt không hay sẽ bị xử lý như thế nào?”. Đây hiện đang là vấn đề được rất nhiều người quan tâm tới và chú ý đến.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ KHÁM NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015.

Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 19/10/2013.

Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng – Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

không đi khám nghĩa vụ quân sự có bị phạt không ?
không đi khám nghĩa vụ quân sự có bị phạt không ?

II. TIÊU CHUẨN TUYỂN QUÂN VÀO THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ PHỤC VỤ TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

2.1. Về tuổi đời

Một là, công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

Hai là, công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

2.2. Về tiêu chuẩn chính trị

2.2.1. Tiêu chuẩn chính trị đối với công dân được tuyển chọn vào thực hiện nghĩa vụ quân sự phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam

– Có lý lịch rõ ràng.

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống trong sạch, lành mạnh.

– Chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước.

2.2.2. Các trường hợp không được tuyển chọn vào thực hiện nghĩa vụ quân sự phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam

– Đang bị khở tố, điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia; bị Tòa ấn tuyên phạt từ cải tạo không giam giữ trở lên về tội danah khác nhưng chưa được xóa án tích.

– Bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

– Đang bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

– Tổ chức hoặc tham gia các Đảng phái, tổ chức chính trị phản động, các hội, nhóm hoạt động trái pháp luật; chủ mưu cầm đầu hoặc tham gia tích cực vào các cuộc mít tinh, biểu tình trái pháp luật, gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

– Lợi dụng tự do dân chủ, nhân quyền, vấn đề sắc tộc, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng để hoạt động, gây nguy hại đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

– Quan hệ với các tổ chức, cá nhân nước ngoài trái với quy định của nhà nước; xuất cảnh trái phép; trong thời gian sinh sống ở nước ngoài có vi phạm pháp luật nước sở tại.

– Hành nghề mê tín dị đoan.

– Có hành vi gây rối, lừa đảo, côn đồ, dâm ô, trộm cắp, tham gia các tệ nạn xã hội, gây rối trật tự công cộng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự , đã được giáo dục xử lý nhưng vẫn tái phạm.

– Khai sai sự thật, che giấu lí lịch…

2.2.3. Các trường hợp chưa xét tuyển vào thực hiện nghĩa vụ quân sự phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam

– Lý lịch chưa rõ ràng, trừ trường hợp có yếu tố không xác định được do con ngoài giá thú.

– Quan hệ xã hội phức tạp, nhưng chưa được xác minh, kết luận của cấp có thẩ quyền.

– Đã có quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc đang làm thủ tục xin xuất cảnh đoàn tụ với gia đình, định cư ở nước ngoài.

– Có thông tin, tài liệu phản ánh về vấn đề phưc tạp trong thời gian ở nước ngoài, nhưng chưa xác minh, kết luận rõ ràng.

2.2.4. Trường hợp khác

Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng.

2.3. Về tiêu chuẩn sức khỏe

Thứ nhất, tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tiêu chuẩn phân loại theo thể lực được quy định cụ thể như sau:

LOẠI
SỨC KHỎE

NAM NỮ
Cao đứng (cm) Cân nặng (kg) Vòng ngực (cm) Cao đứng (cm) Cân nặng (kg)
1 ≥ 163 ≥ 51 ≥ 81 ≥ 154 ≥ 48
2 160 – 162 47 – 50 78 – 80 152 – 153 44 – 47
3 157 – 159 43 – 46 75 – 77 150 – 151 42 – 43
4 155 – 156 41 – 42 73 – 74 148 – 149 40 – 41
5 153 – 154 40 71 – 72 147 38 – 39
6 ≤ 152 ≤ 39 ≤ 70 ≤ 146 ≤ 37

Theo đó, những công dân có sức khỏe đủ tiêu chuẩn thuộc các loại 1, loại 2, loại 3 như trên thì được xem xét tuyển chọn vào để thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Thứ hai, đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Thứ ba, không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

Như vậy, những công dân có sức khỏe đủ tiêu chuẩn thuộc loại 1, loại 2, loại 3 (loại trừ trường hợp những công dân có tật khúc xạ về mắt: cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ) và không nghiện ma túy, không nhiễm HIV, AIDS hoặc các cơ quan, đơn vị, vị trí trọng yếu cơ mật trrong quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp đảm bảo tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng thì đủ tiêu chuẩn sức khỏe để tuyển chọn vào thực hiện nghĩa vụ quân sự phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

2.4. Về tiêu chuẩn văn hóa

Một là, tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

Hai là, các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Trên đây là những tiêu chuẩn tuyển quân vào thực hiện nghĩa vụ quân sự để phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Theo đó, những công dân nhận được lệnh gọi nhập ngũ hoặc đăng ký tham gia nhập ngũ phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn trên. Và để biết bản thân công dân đó có đáp ứng đủ các tiêu chuẩn trên hay không thì phải tham gia sơ tuyển, xét tuyển và đi khám nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định. Vì vậy, việc tham gia khám nghĩa vụ quân sự là rất cần thiết và là quy định bắt buộc công dân phải thực hiện nghiêm chỉnh, nếu không sẽ bị xử lý theo đúng quy địnhcủa pháp luật.

III. KHÔNG ĐI KHÁM NGHĨA VỤ QUÂN SỰ CÓ BỊ PHẠT KHÔNG?

Thứ nhất, Khi nhận được lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện, công dân có nghĩa vụ có mặt đúng thời gian, địa điểm khám sức khỏe ghi trong giấy gọi khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nếu đúng thời gian, địa điểm ghi trong giấy goi khám sức khỏe mà công dân vắng mặt, không đi khám nghĩa vụ quân sự thì sẽ bị xử phạt hành chính cụ thể là phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với hành vi không đi khám nghĩa vụ quân sự và vẫn buộc phải thực hiện kiểm tra hoặc khám sức khỏe theo kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân sự đối với hành vi này theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 19/10/2013 khi không có lý do chính đáng.

Theo đó, lý do chính đáng là lý do thuộc một trong các lý do sau đây:

– Bị ốm hoặc trên đường đi bị ốm, tai nạn.

– Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp đang bị ốm nặng.

– Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp chết nhưng chưa tổ chức tang lễ.

– Nhà ở của công dân hoặc nhà ở của thân nhân nằm trong vùng đang bị thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn làm ảnh hưởng đến cuộc sống.

– Không nhận được giấy gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự do lỗi của người hoặc cơ quan có trách nhiệm hoặc do hành vi của người khác gây khó khăn hoặc cản trở, gồm:

+ Không thông báo hoặc thông báo chậm các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện kiểm tra hoặc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

+ Dùng lời nói, hành động ngăn cản, đe dọa về vật chất hoặc tinh thần đối với người có trách nhiệm khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Bởi vậy, nếu không có lý do chính đáng thuộc một trong các lý do đã nêu trên đây mà công dân khi nhận được giấy gọi không đi khám sức khỏe thì sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với hành vi không đi khám nghĩa vụ quân sự và vẫn buộc phải thực hiện kiểm tra hoặc khám sức khỏe theo kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân sự đối với hành vi này.

Thứ hai, Trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà còn vi phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự với hình phạt có thể lên đến 05 năm tù (theo quy định tại Điều 332 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017).

Như vậy, đối với hành vi không đi khám nghĩa vụ quân sự sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng và vẫn buộc phải thực hiện kiểm tra hoặc khám sức khỏe theo kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân sự đối với hành vi này. Hoặc phải chịu mức hình phạt cao hơn là có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với hình phạt có thể lên đến 05 năm tù.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết tham khảo: Không đi nghĩa vụ quân sự bị phạt như thế nào ?

Chuyên mục: Tổng đài tư vấn Nghĩa vụ quân sự

Trên đây là tư vấn của công ty Luật Thành Đô về trường hợp không đi khám nghĩa vụ quân sự bị có bị phạt không. Nếu còn những thắc mắc cần được giải đáp, quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn nghĩa vụ quân sự: 0919 089 888 để được chuyên viên Luật Nghĩa vụ quân sự tư vấn và giải đáp.

Đánh giá bài viết này