I. Mẫu đơn xin giảm nhẹ hình phạt mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

ĐƠN XIN GIẢM NHẸ HÌNH PHẠT

Kính gửi:

– Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện/quận … , công an tỉnh …

– Viện kiểm sát nhân dân ………………………………………………………….

– Tòa án nhân dân …………………………………………………………………….

Tôi tên là: ……………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………….…………………………………

Là ……(2)……của … (3) … (Sinh năm: … ; HKTT: … ) trong vụ án … 4) … Vụ án hiện đang được … (5) … thụ lý giải quyết.

Tôi viết đơn này xin kính trình bày với Quý cơ quan, Quý ông/bà một việc như sau:

Tôi biết rằng, người phạm tội thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng tôi kính xin Quý cơ quan, Quý ông/bà xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho ………..(3)…………………….. trước khi đưa ra mức hình phạt. Cụ thể:

1.Về nhân thân: (6)…………………………….

2. Về hoàn cảnh gia đình: (7)……………………………..

3. Về việc tự giác bồi thường, khắc phục hậu quả: (8)……………………………

Kính thưa Quý cơ quan, Quý ông/bà!

Dựa và các tình tiết ở trên, tôi kính xin Quý cơ quan, Quý ông/bà xem xét giảm nhẹ cho … (3) … một phần hình phạt, để … (3) … sớm trở về với gia đình, cống hiến cho xã hội.

Kính mong được Quý Cơ quan, Quý ông/bà xem xét, chấp thuận!

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Tài liệu gửi kèm:

……..

……..

……..

………, ngày … tháng … năm 20….

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Chú thích:

(1) Tên cơ quan tiếp nhận, tên của người viết đơn, địa chỉ của người viết đơn;

(2) Mối quan hệ với người được viết đơn (bố, mẹ,…….);

(3) Họ và tên của người xin giảm án;

(4) Thông tin của vụ án;

(5) Tên cơ quan đang thụ lý vụ án;

(6) Trình bày các nội dung về nhân thân cơ bản như sau: có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu; là người có nhiều thành tích trong công tác; hoặc là gia đình có công với Cách mạng;

(7) Trình bày về hoàn cảnh của gia đình: ví dụ như hoàn cảnh khó khăn (nếu có), có con nhỏ,….

(8) Trình bày về việc đã bồi thường và khắc phục hậu quả ra sao.

Mẫu đơn xin giảm nhẹ hình phạt, trách nhiệm hình sự mới nhất
Mẫu đơn xin giảm nhẹ hình phạt, trách nhiệm hình sự mới nhất

II. Mẫu đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                   …, ngày … tháng … năm …

ĐƠN XIN GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

Đối với bị can, bị cáo … trong vụ án …

Kính gửi:

– Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện/quận…….., công an tỉnh………

– Viện kiểm sát nhân dân huyện/quận…………………, tỉnh…..……………….

– Tòa án nhân dân huyện/quận…………………….., tỉnh ………………………..

Tôi là…………(2)……………sinh năm ……(3)……….

Chứng minh nhân dân số:…………(4)…………cấp ngày: ……/…./20………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………(5)………………………………………

Chỗ ở hiện tại:………(6)………………………………………………………………

Tôi là người bị hại trọng vụ án .(7).. do bị can/bị cáo. (8).. gây ra. Hiện vụ án đang được Quý các cơ quan tiến hành Điều tra/Truy tố, xét xử về tội . (9)..

Ngay từ khi xảy ra vụ việc, chúng tôi nhận thấy bản thân bị can/ bị cáo và người thân, người nhà của bị can/ bị cáo đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, và có hành động tích cực giúp đỡ cơ quan điều tra để điều tra vụ việc, kịp thời bồi thường thiệt hại, khắc phục những hậu quả gây ra.

Các lý do khác có lợi cho bị can, bị cáo .(10)..

Nay, tôi làm đơn này đề nghị Quý các cơ quan xem xét và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can/bị cáo .(8)..

Tôi làm đơn này trong điều kiện sức khỏe tốt, hoàn toàn tỉnh táo, minh mẫn, không bị bất kỳ sự cưỡng ép, đe dọa nào, việc làm đơn này là đúng với ý chí và nguyện vọng của tôi.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung của đơn này và những điều tôi đã cam kết, trình bày tại đơn này.

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Chú thích:

(1) Tên các cơ quan tiếp nhận;

(2) Họ và tên đầy đủ của người làm đơn;

(3) Năm sinh của người làm đơn;

(4) Số CMND và ngày cấp, nơi cấp của người làm đơn;

(5) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của người làm đơn;

(6) Chỗ ở hiện tại của người làm đơn;

(7) Tên vụ án;

(8) Họ và tên của bị can/bị cáo;

(9) Tên tội danh;

(10) Liệt kê các lý do có lợi cho bị can/ bị cáo;

III. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Theo điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự gồm có:

1. Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

a) Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm;

b) Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả;

c) Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng;

d) Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;

đ) Phạm tội trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội;

e) Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra;

g) Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra;

h) Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn;

i) Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng;

k) Phạm tội vì bị người khác đe dọa hoặc cưỡng bức;

l) Phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà không phải do lỗi của mình gây ra;

m) Phạm tội do lạc hậu;

n) Người phạm tội là phụ nữ có thai;

o) Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên;

p) Người phạm tội là người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng;

q) Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

r) Người phạm tội tự thú;

s) Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải;

t) Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án;

u) Người phạm tội đã lập công chuộc tội;

v) Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác;

x) Người phạm tội là người có công với cách mạng hoặc là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ.

2. Khi quyết định hình phạt, Tòa án có thể coi đầu thú hoặc tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án.

3. Các tình tiết giảm nhẹ đã được Bộ luật này quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung thì không được coi là tình tiết giảm nhẹ trong khi quyết định hình phạt.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Trên đây là những tư vấn của Luật Thành Đô về mẫu đơn xin giảm nhẹ hình phạt, trách nhiệm hình sự mới nhất. Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ 0919 089 888 để được luật sư tư vấn pháp luật hình sự trực tuyến qua tổng đài điện thoại.

5/5 - (2 bình chọn)