Sau thành lập công ty bạn cần lưu ý một số vấn đề sau đây để tránh bị xử phạt hành chính do không thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Một số vấn đề cần lưu ý sau thành lập công ty

1. Đăng ký thuế

Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong thời hạn 10 ngày làm việc, doanh nghiệp phải liên hệ cơ quan thuế để đăng ký thuế. Doanh nghiệp bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 400 nghìn đồng đến 2 triệu đồng nếu chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, tùy vào mức độ và tính chất của hành vi vi phạm.

2. Giấy phép con

Doanh nghiệp sau thành lập công ty phải xin phép và sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép mới được hoạt động đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật quy định phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy phép kinh doanh… gọi chung là giấy phép con.

Những điều cần lưu ý sau thành lập công ty
Những điều cần lưu ý sau thành lập công ty

3. Khắc dấu

Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp. Việc quản lý và lưu giữ dấu của doanh nghiệp sẽ được thực hiện theo Điều lệ công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính

Doanh nghiệp phải gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính và tại văn phòng đại diện, chi nhánh (nếu có). Trường hợp không thực hiện, doanh nghiệp buộc phải gắn tên doanh nghiệp theo quy định, đồng thời bị phạt từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Một số vấn đề cần lưu ý sau thành lập công ty
Một số vấn đề cần lưu ý sau thành lập công ty

5. Sổ đăng ký cổ đông và sổ đăng ký thành viên

Doanh nghiệp phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông (đối với công ty cổ phần) hoặc sổ đăng ký thành viên (đối với công ty TNHH 2 TV trở lên). Doanh nghiệp không thực hiện bị buộc lập sổ đăng ký cổ đông, sổ đăng ký thành viên sẽ bị xử phạt hành chính từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng (khoản 2 Điều 52 Nghị định 122/2021/NĐ-CP).

6. Thành lập ban kiểm soát

Phải thành lập Ban kiểm soát đối với Công ty TNHH có từ 11 thành viên trở lên. Công ty cổ phần có cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty hoặc có trên 11 cổ đông là cá nhân phải có Ban kiểm soát. Trường hợp doanh nghiệp không thành lập Ban kiểm soát thì bị buộc thành lập Ban kiểm soát theo quy định và bị phạt từ 30 – 50 triệu đồng.

7. Cấp giấy chứng nhận phần vốn góp/Cổ phiếu

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên/Công ty cổ phần tại thời điểm góp vốn phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên/Cổ phiếu cho cổ đông. Doanh nghiệp bị phạt từ 30 – 50 triệu đồng trong trường hợp không cấp.

8. Thực hiện góp vốn theo cam kết

Doanh nghiệp thực hiện việc góp vốn tùy từng loại hình đăng ký thành lập doanh nghiệp như sau:

Đối với công ty cổ phần: Kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong thời hạn 90 ngày, các cổ đông sáng lập có nghĩa vụ thanh toán đủ số cổ phần cam kết mua.

Đối với công ty TNHH: Chủ sở hữu hoặc các thành viên phải góp vốn đúng hạn và đầy đủ số vốn đã cam kết.

Doanh nghiệp bị phạt từ 30 – 50 triệu đồng trong trường hợp không góp đúng hạn và đủ số vốn đã đăng ký và đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên buộc đăng ký giảm vốn điều lệ, còn đối với các loại hình doanh nghiệp khác thì buộc góp đủ số vốn như đã đăng ký.

Trên đây là 08 điều cần lưu ý sau thành lập công ty mà Luật Thành Đô muốn chia sẻ cùng quý khách hàng. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn.

5/5 - (1 bình chọn)