Trong quá trình hoạt động, cũng như các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã cũng có quyền tăng vốn hợp tác xã để phù hợp và thuận lợi hơn trong quá trình sản xuất kinh doanh. Thay đổi vốn điều lệ có hai hình thức chính là tăng vốn điều lệ và giảm vốn điều lệ. Khi thay đổi vốn, hợp tác xã phải đăng ký thay đổi nội dung giấy đăng ký.

Các hợp tác xã cần nắm rõ những quy định pháp luật về thủ tục đăng ký thay đổi nội dung hợp tác xã để tránh những sai sót trong quá trình thực hiện. Vậy cụ thể đối với trường hợp tăng vốn hợp tác xã, thủ tục đăng ký được tiến hành như thế nào? Luật Thành Đô xin tư vấn như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13

– Nghị định số 193/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã

– Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

II. CÁC TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI VỐN HỢP TÁC XÃ

Vốn điều lệ của hợp tác xã là tổng số vốn do thành viên, hợp tác xã thành viên góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ hợp tác xã. Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, tùy thuộc yêu cầu của từng thời điểm, hợp tác xã có thể quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ của hợp tác xã.

Cụ thể, Điều 43 Luật hợp tác xã 2012 quy định về việc tăng, giảm vốn điều lệ của hợp tác xã như sau:

– Vốn điều lệ của hợp tác xã sẽ được tăng lên trong trường hợp Đại hội thành viên quyết định tăng mức vốn góp tối thiểu hoặc huy động thêm vốn góp của thành viên hoặc kết nạp thành viên mới.

– Vốn điều lệ của hợp tác xã giảm khi hợp tác xã trả lại vốn góp cho thành viên, hợp tác xã thành viên. Đối với hợp tác xã hoạt động trong ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định thì vốn điều lệ sau khi giảm không được thấp hơn vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó.

Theo quy định tại điều 28 Luật Hợp tác xã 2012, trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thay đổi một trong các nội dung về tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện thì phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy chứng nhận đăng ký. Việc thay đổi chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký.

Thủ tục đăng ký tăng vốn hợp tác xã (ảnh minh họa)
Thủ tục đăng ký tăng vốn hợp tác xã (ảnh minh họa)

III. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TĂNG VỐN HỢP TÁC XÃ

Theo điều 11 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT, thủ tục đăng ký tăng vốn hợp tác xã được tiến hành như sau:

Bước 1: Chuẩn bị giấy đề nghị tăng vốn điều lệ hợp tác xã

Giấy đề nghị tăng vốn hợp tác xã có mẫu như sau:

TÊN HỢP TÁC XÃ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ………….

…… ngày….. tháng….. năm…..

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………………..

Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã:………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………..

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã1 như sau:

Nội dung đăng ký thay đổi Đánh dấu
– Tên hợp tác xã
– Địa chỉ trụ sở chính
– Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh
– Vốn điều lệ
– Người đại diện theo pháp luật
– Tên chi nhánh
– Địa chỉ chi nhánh
– Người đại diện chi nhánh
– Tên văn phòng đại diện
– Địa chỉ văn phòng đại diện
– Người đại diện văn phòng đại diện

____________

1 Hợp tác xã chọn và đánh dấu X vào nội dung dự định đăng ký thay đổi và khai chi tiết nội dung đăng ký thay đổi vào mẫu sau:

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

Vốn điều lệ đã đăng ký:………………………………………………………………………………

Vốn điều lệ dự kiến thay đổi:……………………………………………………………………….

Trong đó:

– Tổng số vốn đã góp:…………………………………………………………………………………

– Vốn góp tối thiểu của một thành viên theo vốn điều lệ:…………………………………

– Vốn góp tối đa của một thành viên theo vốn điều lệ:…………………………………….

Lưu ý: Kèm theo giấy đề nghị đăng ký thay đổi vốn phải có nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của hội đồng quản trị về việc thay đổi số vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật hợp tác xã.

Bước 2: Xử lý hồ sơ và trả kết quả

Chủ thể đăng ký nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký hợp tác xã thực hiện việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ của hợp tác xã và cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho hợp tác xã. Khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký mới, hợp tác xã phải nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký đã được cấp trước đó.

Nếu không thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của hợp tác xã thì cơ quan đăng ký hợp tác xã thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho hợp tác xã biết.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho hợp tác xã, cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã đặt trụ sở mới phải gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã đã cấp mới cho hợp tác xã đến cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi trước đây hợp tác xã đăng ký trụ sở cũ.

5 ly do nen du dung dich vu phap ly cua luat thanh do scaled
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Bài viết liên quan:

Quy định về cơ cấu tổ chức của hợp tác xã

Thủ tục giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về thủ tục đăng ký tăng vốn hợp tác xã. Nếu quý bạn đọc còn có những băn khoăn, vướng mắc liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19001958 của Luật Thành Đô để được tư vấn chi tiết./.

5/5 - (1 bình chọn)