Việc tạo ra một giải pháp hữu ích là quá trình phức tạp, không hề đơn giản, nó đòi hỏi phải có sự đầu tư về thời gian, công sức và tiền bạc. Do vậy, việc đăng kí bảo hộ độc quyền giải pháp hữu ích là điều vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều người chưa hiểu rõ về giải pháp hữu ích cũng như trình tự đăng kí bảo hộ độc quyền giải pháp hữu ích. Trong phạm vi bài viết này, công ty Luật Thành Đô sẽ đề cập đến nội dung: “Giải pháp hữu ích và trình tự đăng kí bảo hộ độc quyền giải pháp hữu ích”.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

– Luật số 36/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

II. CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

2.1. Khái niệm giải pháp hữu ích

Giải pháp hữu ích là giải pháp kĩ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết mọi vấn đề xác định bằng việc áp dụng các quy luật tự nhiên. Giải pháp hữu ích phải do hoạt động lao động sáng tạo của con người chứ không phải sản phẩm tự nhiên.

Giải pháp hữu ích được thể hiện dưới dạng một kết cấu như: máy móc, thiết bị, linh kiện, dụng cụ… Ngoài ra còn có thể là quy trình như quy trình công nghệ, phương pháp chuẩn đoán, dự báo, kiểm tra, xử lý, sản xuất, chế tạo.

2.2. Điều kiện bảo hộ giải pháp hữu ích

Để đăng kí bảo hộ độc quyền giải pháp hữu ích cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Không phải là hiểu biết thông thường.

+ Có tính mới. Giải pháp hữu ích được coi là có tính mới nếu chưa bị bộc lộ công khai dưới bất kỳ hình thức nào ở trong nước hoặc ở nước ngoài tính tới thời điểm trước ngày nộp đơn đăng ký hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký giải pháp hữu ích được hưởng quyền ưu tiên.

+ Có khả năng áp dụng công nghiệp: Giải pháp hữu ích được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể thực hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình là nội dung của Giải pháp hữu ích và thu được kết quả ổn định.

2.3. Các đối tượng không được đăng kí bảo hộ giải pháp hữu ích

– Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh;

+ Chương trình máy tính;

+ Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;

+ Giống thực vật, giống động vật;

+ Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ

+ Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;

+ Phương pháp phòng người, chuẩn đoán và chưa bệnh cho người và động vật.

Trình tự đăng ký bảo hộ độc quyền giải pháp hữu ích
Trình tự đăng ký bảo hộ độc quyền giải pháp hữu ích

III. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐĂNG KÍ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

Mặc dù pháp luật không quy định bắt buộc phải đăng kí bảo hộ độc quyền giải pháp hữu ích tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi của mình đối với giải pháp hữu ích, đối với công sức, sự sáng tạo của mình thì việc đăng kí bảo hộ độc quyền giải pháp hữu ích là việc quan trọng

+ Đăng kí bảo hộ độc quyền giải pháp hữu ích là căn cứ để xác lập quyền sở hữu và độc quyền đối với phát minh mới nhất. Đó là sự công nhận và bảo hộ của nhà nước trước những hành vi không lành mạnh đối với các phát minh.

+ Đăng kí bảo hộ độc quyền giải pháp hữu ích đem lại lợi nhuận kinh tế cao cho chủ sở hữu của sáng chế như tăng năng suất lao động, tăng sản lượng… từ việc áp dụng giải pháp hữu ích, chuyển quyền sử dụng hoặc bán các giải pháp hữu ích cho tổ chức, cá nhân khác

IV. TRÌNH T, THỦ TỤC ĐĂNG KÍ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN ĐỐI VỚI GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

4.1. Các tài liệu cần chuẩn bị

– Tờ khai đăng kí giải pháp hữu ích – 02 bản;

– Bản mô tả giải pháp hữu ích – 02 bản. Bản mô tả giải pháp hữu ích gồm có Phần mô tả, Yêu cầu bảo hộ và Hình vẽ (nếu có);

– 02 Bản tóm tắt giải pháp hữu ích. Tóm tắt giải pháp hữu ích không được vượt quá 150 từ và phải được tách thành trang riêng. Bản tóm tắt giải pháp hữu ích không bắt buộc phải nộp tại thời điểm nộp đơn và người nộp đơn có thể bổ sung sau;

– Chứng từ nộp phí, lệ phí;

– Giấy ủy quyền (nếu có);

– Giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn (nếu có);

– Tài liệu xác nhận quyền đăng ký (nếu thụ hưởng từ người khác);

– Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu đơn đăng ký giải pháp hữu ích có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên).

4.2. Trình tự đăng kí bảo hộ độc quyền đối với giải pháp hữu ích

Bước 1: Nộp hồ sơ

Chủ thể có nhu cầu đăng kí giải pháp hữu ích nộp đơn (bao gồm các tài liệu đề cập tại Mục 4.1) trực tiếp tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ

– Một là, thẩm định hình thức hồ sơ

+ Cục Sở hữu trí tuệ sau khi tiếp nhận hồ sơ sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ về mặt hình thức – kiểm tra về thành phần hồ sơ. Từ việc thẩm định sẽ đưa ra kết luận về tính pháp lý của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo chấp thuận đơn đăng ký sáng chế của chủ thể đã nộp đơn;

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn. Thông báo nêu rõ: Lý do, thiếu sót khiến cho đơn có thể bị từ chối và ấn định thời gian để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót. Nếu sau thời gian ấn định người nộp đơn không có ý kiến phải hồi Cục sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn

– Hai là, thẩm định nội dung hồ sơ

+ Đối với những hồ sơ đã nhận được thông báo chấp thuận của Cục Sở hữu trí tuệ thì sẽ tiếp tục được thẩm định về mặt nội dung.

+ Cục sở hữu trí tuệ đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ (tính mới, khả năng áp dụng công nghiệp), qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

Bước 3: Nhận giấy chứng nhận

Sau khi tiến hành thẩm định nội dung hồ sơ, nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ và người đăng ký sáng chế nộp phí, lệ phí đầy đủ, đúng hạn thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ.

Nếu nội dung hồ sơ không hợp lệ, Cục sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp văn bằng.

4.3. Lệ phí đăng kí bảo hộ độc quyền giải pháp hữu ích

– Lệ phí nộp đơn: 150.000 đồng

– Lệ phí cấp văn bằng: 120.000đồng

– Phí thẩm định đơn đăng ký sở hữu công nghiệp. Phí thẩm định hình thức bằng 20% mức thu, phí thẩm định nội dung bằng 80% mức thu: 900.000 đồng.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Bài viết liên quan:

Đăng ký bản quyền tác phẩm văn học khoa học

Thủ tục đăng ký bản quyền cho chương trình máy tính

Trên đây là một số tư vấn của công ty Luật Thành Đô liên quan đến “Giải pháp hữu ích và trình tự đăng kí bảo hộ độc quyền giải pháp hữu ích”. Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt độngtư vấn trong lĩnh vực về các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ, khi đến với Luật Thành Đô Quý khách sẽ được tư vấn và giải đáp mọi vướng mắc liên quan đến sở hữu trí tuệ.

5/5 - (1 bình chọn)