Để trở thành nhân viên trực tiếp tư vấn du học, đòi hỏi phải đáp ứng các điều kiện, yêu cầu về trình độ học vấn, ngoại ngữ,…và đặc biệt là phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của pháp luật. Vậy hồ sơ cấp chứng chỉ cần chuẩn bị những gì và thủ tục cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học được quy định như thế nào?

Để trả lời cho những thắc mắc liên quan đến vấn đề này, Luật Thành Đô trân trọng gửi tới Quý độc giả bài viết: Hồ sơ, thủ tục cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật Giáo dục số 43/2019/QH14;

– Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Nghị định số 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Thông tư 01/2022/TT-BGDĐT ban hành chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học
Hồ sơ xin cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

II. HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

2.1. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Để được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn, thì các học viên phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học, bao gồm các loại giấy tờ sau:

– Đơn đăng ký tham gia khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ vụ tư vấn du học;

– 02 ảnh chụp 3×4; 02 ảnh chụp 4×6;

– Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu;

– Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp đại học;

Lưu ý: Người nước ngoài tham gia khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học phải có Giấy chứng nhận trình độ tiếng Việt cho người nước ngoài.

2.2. Thủ tục cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Người được tham gia khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học bao gồm các thành phần sau:

– Người Việt Nam hoặc người nước ngoài thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học;

– Đối tượng có nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ tổ chức và thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

Để tham gia khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học, người tham gia cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký học khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Người tham gia chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đầy đủ như trên và nộp tại các cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học (ví dụ: Đại học Văn Lang,…)

Bước 2: Tham gia chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Nội dung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học bao gồm các chuyên đề sau:

* Tổng quan chính sách và pháp luật về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp

Nội dung chính bao gồm:

1. Nội dung cơ bản các Nghị quyết của Đảng về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp; hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục nghề nghiệp; hội nhập quốc tế về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp.

2. Nội dung Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục đại học hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến hoạt động hợp tác quốc tế trong giáo dục, giáo dục nghề nghiệp.

3. Nội dung cơ bản các chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam, phát triển nhân lực ngành giáo dục, phát triển giáo dục và giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam các thời kỳ.

4. Thảo luận các nội dung cơ bản của các quy định hiện hành của Chính phủ về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục nghề nghiệp; các đề án đào tạo ở nước ngoài và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

5. Quy định về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác.

* Hệ thống giáo dục, giáo dục nghề nghiệp Việt Nam và một số quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới

1. Tổng quan về hệ thống giáo dục, giáo dục nghề nghiệp Việt Nam; hệ thống giáo dục, giáo dục nghề nghiệp một số quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó giới thiệu theo quốc gia/vùng lãnh thổ, nhóm quốc gia có cùng mô hình giáo dục, đào tạo căn cứ theo nhu cầu thực tế.

2. Phân loại các cơ sở giáo dục; hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục một số quốc gia/vùng lãnh thổ; quy chế đào tạo và đào tạo nghề của một số quốc gia/vùng lãnh thổ.

3. Một số hệ thống xếp hạng cơ sở giáo dục uy tín trên thế giới.

4. Tổng quan vấn đề công nhận và xác thực văn bằng; vấn đề công nhận văn bằng và xác thực văn bằng của Việt Nam; trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

5. Các hiệp định, thỏa thuận công nhận tương đương văn bằng giữa Việt Nam và một số quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới.

6. Tình hình du học sinh Việt Nam và xu hướng du học,

* Nghiệp vụ tư vấn du học

a) Kỹ năng tư vấn du học:

– Kỹ năng phân tích, nghiên cứu nhu cầu của khách hàng;

– Kỹ năng phỏng vấn, tư vấn, cung cấp thông tin, định hướng và thuyết phục khách hàng;

– Kỹ năng tra cứu thông tin trường, chương trình học, xin thư mời nhập học;

– Kỹ năng đánh giá hồ sơ và lập dự kiến kế hoạch du học;

– Kỹ năng chuẩn bị hồ sơ xin học bổng, miễn giảm học phí;

– Kỹ năng soạn thảo hợp đồng dịch vụ du học.

b) Trách nhiệm nghề nghiệp trong quá trình thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học:

– Những tình huống thường gặp;

– Trách nhiệm và nghĩa vụ của người thực hiện tư vấn du học;

– Đạo đức nghề nghiệp.

c) Quản lý và hỗ trợ lưu học sinh:

– Những vấn đề thường gặp trong quản lý và hỗ trợ lưu học sinh;

– Kỹ năng quản lý hồ sơ lưu học sinh;

– Kỹ năng hỗ trợ quá trình học tập của lưu học sinh;

– Kỹ năng phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan đại diện ngoại giao quản lý và hỗ trợ lưu học sinh;

– Kỹ năng thống kê và báo cáo.

d) Hội thảo 3: Học viên và giảng viên, báo cáo viên, khách mời, chuyên gia thảo luận để nắm vững các kỹ năng đã tiếp thu trên lớp.

* Nghiệp vụ tư vấn du học

1. Một số kỹ năng tư vấn du học.

– Kỹ năng phân tích, nghiên cứu nhu cầu của khách hàng;

– Kỹ năng phỏng vấn, tư vấn, cung cấp thông tin, định hướng và thuyết phục khách hàng;

– Kỹ năng tra cứu thông tin trường, chương trình học, xin thư mời nhập học;

– Kỹ năng đánh giá hồ sơ và lập dự kiến kế hoạch du học;

– Kỹ năng chuẩn bị hồ sơ xin học bổng, miễn giảm học phí;

– Kỹ năng soạn thảo hợp đồng dịch vụ du học;

– Kỹ năng hòa giải tranh chấp và giải quyết khiếu nại trong hoạt động tư vấn du học;

– Kỹ năng quản lý hồ sơ du học sinh;

– Kỹ năng hỗ trợ quá trình học tập của du học sinh;

– Kỹ năng phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan đại diện ngoại giao quản lý và hỗ trợ du học sinh;

– Kỹ năng thống kê và báo cáo;

– Kỹ năng hướng dẫn xử lý khủng hoảng, chống sốc văn hóa cho du học sinh trong thời gian du học tại nước ngoài.

2. Trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong quá trình thực hiện hoạt động tư vấn du học, quản lý và hỗ trợ du học sinh.

– Trách nhiệm và nghĩa vụ của người thực hiện tư vấn du học;

– Đạo đức nghề nghiệp;

– Những vấn đề thường gặp trong quản lý và hỗ trợ du học sinh;

3. Hồ sơ tài chính và thị thực du học.

– Kỹ năng chuẩn bị hồ sơ tài chính, chứng minh tài chính;

– Kỹ năng chuẩn bị hồ sơ xin cấp thị thực du học.

* Phát triển giáo dục quốc tế, tổ chức sự kiện giáo dục quốc tế phục vụ hoạt động tư vấn du học

Nội dung cơ bản:

1. Kỹ năng xúc tiến hoạt động giáo dục quốc tế, phát triển mạng lưới đối tác.

2. Kỹ năng soạn văn bản, thư điện tử, thỏa thuận hợp tác.

3. Kỹ năng thương lượng, đàm phán, soạn thảo hợp đồng và ký kết thỏa thuận với cơ sở giáo dục nước ngoài.

4. Kỹ năng tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo.

5. Kỹ năng quản lý tài chính.

* Thị trường du học

Căn cứ vào nhu cầu thực tế, cơ sở đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học xác định thị trường du học theo quốc gia/vùng lãnh thổ, nhóm quốc gia cùng đặc thù, theo vị trí địa lý hoặc theo ngôn ngữ.

Yêu cầu về nội dung cần có của từng thị trường:

1. Khái niệm thị trường du học, phân loại thị trường du học, những nét đặc trưng cơ bản của các thị trường du học.

2. Quy định của pháp luật đối với du học sinh nước ngoài đến để học tập, lao động của từng quốc gia/vùng lãnh thổ; quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của quốc gia/vùng lãnh thổ với đối tượng là du học sinh.

3. Đặc điểm, đặc trung văn hóa, tôn giáo tín ngưỡng, điều kiện sinh sống của từng quốc gia/vùng lãnh thổ tiêu biểu.

4. Các ngành, nghề là thế mạnh đào tạo của từng quốc gia/vùng lãnh thổ; nhu cầu về nhân lực theo ngành nghề của các quốc gia/vùng lãnh thổ.

5. Học phí, sinh hoạt phí và các loại phí liên quan khi sinh sống, học tập và làm việc tại các quốc gia/vùng lãnh thổ.

6. Chính sách làm thêm cho du học sinh nước ngoài.

7. Những khó khăn, rủi ro có thể gặp phải trong quá trình du học và hướng giải quyết.

* Thực hành rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ tư vấn du học

Nội dung cơ bản:

1. Tìm hiểu công việc tư vấn du học ở một tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học và xây dựng báo cáo tổng hợp, khái quát về hoạt động tư vấn du học của tổ chức đó.

2. Thực hành tìm kiếm thông tin một thị trường cụ thể, đề xuất giải pháp quảng bá, giới thiệu thị trường, xây dựng báo cáo.

3. Lập kế hoạch phát triển đối tác, tổ chức sự kiện giáo dục quốc tế.

4. Xây dựng phương án tuyển sinh, thực hiện tư vấn du học đối với ứng viên giả định.

Bước 3: Kiểm tra và thi

Kết thúc mỗi chuyên đề của chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học sẽ có một bài kiểm tra trong thời gian tối thiểu 60 phút. Kết thúc khóa học bồi dưỡng sẽ có một bài thi trong thời gian tối thiểu 90 phút. Học viên đảm bảo tham gia tối thiểu 80% thời gian học trên lớp quy định cho mỗi chuyên đề thì được tham dự kiểm tra chuyên đề đó. Học viên có tất cả bài kiểm tra kết thúc chuyên đề đạt từ 5 điểm trở lên thì được tham dự kỳ thi kết thúc khóa học bồi dưỡng.

Bước 4: Cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Điểm kiểm tra kết thúc chuyên đề và điểm thi kết thúc khóa học bồi dưỡng được chấm theo thang điểm 10. Những học viên có điểm của tất cả các bài kiểm tra kết thúc chuyên đề và có điểm thi kết thúc khóa học bồi dưỡng đạt từ 5 điểm trở lên thì được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

Các cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học cấp chứng chỉ cho học viên.

Lưu ý: Học viên được phép kiểm tra và thi lại 02 lần nếu bài kiểm tra kết thúc chuyên đề hoặc thi cuối khóa học bồi dưỡng không đạt yêu cầu.

Đánh giá bài viết này