Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, có thể vì nhiều lý do khác nhau buộc nhà đầu tư phải ngừng hoạt động của dự án đầu tư. Vậy việc xin ngừng dự án đầu tư đươc pháp luật quy định như thế nào? Quy trình tiến hành ra sao? Cần những giấy tờ, thủ tục gì? Để giải đáp những thắc mắc trên, mời các bạn tham khảo bài viết “Quy trình xin ngừng hoạt động của dự án đầu tư” dưới đây của Luật Thành Đô.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật Đầu tư 2020;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2020;

Xin ngừng hoạt động của dự án đầu tư
Xin ngừng hoạt động của dự án đầu tư

II. CÁC TRƯỜNG HỢP NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 47 Luật Đầi tư năm 2020, Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư quyết định ngừng hoạt động của dự án đầu tư trong các trường hợp sau:

– Để bảo vệ di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định của Luật Di sản văn hóa;

– Để khắc phục vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo đề nghị của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường;

– Để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động theo đề nghị của cơ quan nhà nước quản lý về lao động;

– Theo bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết trọng tài;

– Nhà đầu tư không thực hiện đúng nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng tiếp tục vi phạm.

III. QUY TRÌNH XIN NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Để xin ngừng hoạt động của dự án đầu tư, nhà đầu tư cần tiến hành qua các bước như sau:

Bước 1. Nhà đầu tư chuẩn bị và soạn thảo hồ sơ.

Hồ sơ xin ngừng hoạt động của dự án đầu tư bao gồm các giấy tờ sau:

(1) Thông báo ngừng hoạt động của dự án đầu tư;

Nội dung thông báo gồm:

– Thông tin nhà đầu tư;

– Thông tin tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư;

– Tình hình hoạt động của dự án (thực hiện các thủ tục hành chính, tiến độ triển khai);

– Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính;

– Nội dung ngừng hoạt động dự án đầu tư;

– Cam kết của nhà đầu tư.

(2) Văn bản ủy quyền

Trong trường hợp nhà đầu tư không thể tự thực hiện các thủ tục có thể ủy quyền;

Khi nộp hồ sơ, người được ủy quyền cần có các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của người được ủy quyền; Hợp đồng ủy quyền hoặc hợp đồng dịch vụ đối với tổ chức thực hiện dịch vụ nộp hổ hồ sơ và giấy giới thiệu của tổ chức cho cá nhân nộp hồ sơ;

(3) Quyết định, biên bản họp (nếu có) về việc ngừng hoạt động của dự án đầu tư;

(4) Bản sao Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh hoặc Quyết định chủ trương đầu tư.

Bước 2. Nhà đầu tư tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Nơi nộp hồ sơ: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố.

Cách thức tiến hành: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại bàn tiếp nhận, chuyên viên nhận hồ sơ của Phòng Đăng ký đầu tư

Bước 3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận, thẩm định và xử lý hồ sơ

Chuyên viên nhận hồ sơ tại Phòng đăng ký đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành kiểm tra hồ sơ,

– Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, chuyên viên trả hồ sơ và yêu cầu nhà đầu tư bổ sung.

– Nếu hồ sơ hợp lệ, chuyên viên tiếp nhận sẽ nhận hồ sơ vào và cấp giấy Biên nhận cho nhà đầu tư.

Bước 4. Nhận kết quả

Nhà đầu tư đến Phòng Đăng ký đầu tư để nhận kết quả giải quyết hồ sơ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận.

Lưu ý:

Nhà đầu tư ngừng hoạt động của dự án đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư. Trường hợp ngừng hoạt động của dự án đầu tư vì lý do bất khả kháng thì nhà đầu tư được Nhà nước miễn tiền thuê đất, giảm tiền sử dụng đất trong thời gian ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả do bất khả kháng gây ra.

Thủ tướng Chính phủ quyết định ngừng hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp việc thực hiện dự án đầu tư gây phương hại hoặc có nguy cơ gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề:

thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

cách gia hạn giấy phép đầu tư

thủ tục chấm dứt dự án đầu tư

Với các thông tin về “Quy trình xin ngừng hoạt động của dự án đầu tư” mà Luật Thành Đô trình bày trên, hy vọng sẽ giúp ích cho Quý khách hàng. Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm và tin dùng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô.

Đánh giá bài viết này