Hiện nay, các quy định về xử phạt trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư vẫn đang áp dụng theo Nghị định số 50/2016/NĐ-CP. Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang thực hiện lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định để thay thế Nghị định trên.

Vậy mức xử phạt cụ thể đối với các hành vi vi phạm về đăng ký doanh nghiệp như thế nào? Bài viết dưới đây của Công ty Luật Thành Đô sẽ thể hiện chi tiết hơn về “Xử phạt trường hợp không thực hiện đăng ký doanh nghiệp”.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật Đầu tư năm 2020;

– Luật doanh nghiệp năm 2020;

– Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

xử phạt trường hợp không thực hiện đăng ký doanh nghiệp
xử phạt trường hợp không thực hiện đăng ký doanh nghiệp

II. XỬ PHẠT TRƯỜNG HỢP KHÔNG THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

2.1. Nghĩa vụ thực hiện hoạt động đăng ký doanh nghiệp của các nhà đầu tư

Quyền tự do kinh doanh là một trong những quyền cơ bản của công dân thể hiện qua Điều 33 Hiến pháp năm 2013, theo đó mọi người đều có quyền tự do kinh doanh với bất kể ngành nghề nào, chỉ cần là trong khuôn khổ những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Theo đó Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh thu hút nhiều lao động.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư khi tham gia hoạt động kinh doanh thông qua hình thức thành lập tổ chức kinh tế, có nghĩa vụ thực hiện hoạt động đăng ký doanh nghiệp theo các quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và đầu tư. Trường hợp, nhà đầu tư tham gia đầu tư và tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh mà không thực hiện đăng ký doanh nghiệp sẽ bị xử phạt.

2.2. Hình thức và nguyên tắc xử phạt không thực hiện đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ Điều 3 Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động đầu tư nước ngoài, theo đó đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây: (1) Phạt cảnh cáo; (2) Phạt tiền.

Khi áp dụng mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm trong trường hợp không thực hiện đăng ký doanh nghiệp, mức phạt tiền là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức. Cùng một hành vi vi phạm, mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 (một phần hai) mức phạt tiền đối với tổ chức.

2.3. Mức xử phạt cụ thể đối với trường hợp không thực hiện đăng ký doanh nghiệp

– Xử phạt không thực hiện đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp vi phạm quy định về kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

+ Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

+ Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăng ký thay đổi và thông báo lại các thông tin doanh nghiệp đã kê khai không trung thực, không chính xác.

– Xử phạt không thực hiện đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp vi phạm quy định về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

+ Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày.

+ Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày.

+ Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.

+ Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăng ký thay đổi các nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp theo quy định.

– Xử phạt không thực hiện đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp vi phạm quy định về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

+ Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn quy định nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

+ Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Xử phạt không thực hiện đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp vi phạm các quy định về thành lập doanh nghiệp

+ Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không chuyển đổi loại hình doanh nghiệp khi công ty không còn đủ số lượng thành viên, cổ đông tối thiểu theo quy định trong thời hạn 6 tháng liên tục.

+ Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động khi đã kết thúc thời hạn ghi trong Điều lệ mà không được gia hạn.

+ Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn Điều lệ như đã đăng ký.

+ Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: Cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị thực tế; Tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký thành lập doanh nghiệp.

+ Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp phù hợp với quy định; Buộc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty hoặc đăng ký giải thể; Buộc đăng ký điều chỉnh vốn Điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông bằng số vốn đã góp; Buộc định giá lại tài sản góp vốn và đăng ký vốn Điều lệ phù hợp với giá trị thực tế của tài sản góp vốn; Buộc đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với hành vi vi phạm quy không đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Bài viết bạn có thể quan tâm

Mức phạt xử lí vi phạm trong hoạt động đầu tư nước ngoài

Đầu tư vào Việt Nam cần lưu ý những gì.

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến “Xử phạt trường hợp không thực hiện đăng ký doanh nghiệp”. Trường hợp có bất cứ vướng mắc liên quan, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Luật Thành Đô để được tư vấn chi tiết.

Đánh giá bài viết này