Với sự phát triển đa dạng của nền kinh tế, các doanh nghiệp phát triển đa dạng về các ngành nghề kinh doanh. Các doanh nghiệp lập ra phải đủ các điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và được pháp luật bảo vệ đồng thời các doanh nghiệp này phải thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động.

Doanh nghiệp có quyền thành lập các chi nhánh cũng như văn phòng đại diện nhằm thực hiện các công việc hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh sản xuất. Việc thành lập các chi nhánh, văn phòng đại diện phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Vậy những quy định cụ thể về đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện như thế nào?

Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết về “Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện”.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật Doanh nghiệp 2020;

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp;

II. ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

– Doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp được hiểu là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

– Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm việc tiến hành kinh doanh các ngành về và thực hiện cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Một lưu ý đối với chi nhánh là ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

– Văn phòng đại diện cũng như chi nhánh, là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó, tuy nhiên văn phòng đại diện khác chi nhánh ở chỗ Văn phòng đại diện không được thực hiện các hoạt động kinh doanh trừ trường hợp được ủy quyền. Theo đó nội dung hoạt động của văn phòng đại diện phải phù hợp với nội dung hoạt động của doanh nghiệp.

Điều kiện để chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty được đi vào hoạt động là phải đáp ứng các điều kiện thành lập và đã tiến hành đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện tại Phòng đăng ký kinh doanh. Do đó, doanh nghiệp khi có đủ điều kiện thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện và có nhu cầu thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện cần phải tiến hành đăng ký thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện. Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và các trình tự thủ tục thực hiện phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho doanh nghiệp
Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho doanh nghiệp

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Theo Điều 31 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh được quy định cụ thể như sau:

– Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm các giấy tờ sau:

+ Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

+ Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; bản sao nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

+ Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

– Doanh nghiệp sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sẽ tiến hành nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

– Thời hạn cấp giấy Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của các doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp để hướng dẫn doanh nghiệp sửa đổi và bổ sung hồ sơ và thực hiện lại các thủ tục đăng ký.

Như vậy việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện được thực hiện theo trình tự và thủ tục mà pháp luật quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện là quyền của các doanh nghiệp khi có nhu cầu, điều này đồng nghĩa với việc nếu doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng kinh doanh, xúc tiến thương mại thì có thể lựa chon mở thêm chi nhánh, lập văn phòng đại diện.

Bài viết liên quan:

Giải thể doanh nghiệp là gì? Trường hợp nào giải thể doanh nghiệp?

Một người có được làm người đại diện theo pháp luật của nhiều công ty không?

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần phổ thông trong công ty cổ phần

Trên đây, là bài viết của Luật Thành Đô về “Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện”. Đến với Luật Thành Đô, Quý khách sẽ được tư vấn chi tiết và đồng hành trong suốt quá trình hoạt động của Công ty.

5/5 - (1 bình chọn)