Trong quá trình thực hiện hoạt động dự án đầu tư, nhà đầu tư sẽ không tránh khỏi việc cần điều chỉnh một số nội dung trong dự án đầu tư phát sinh bởi các nguyên nhân chủ quan và khách quan. Một trong số các nội dung mà nhà đầu tư hay điều chỉnh đó là bổ sung mục tiêu dự án và Luật Thành Đô cũng nhận được khá nhiều yêu cầu tư vấn về việc bổ sung mục tiêu cho thuê nhà xưởng dư thừa cho doanh nghiệp.

Vì vậy, trong bài viết dưới đây, Luật Thành Đô sẽ đề cập đến vấn đề “Bổ sung mục tiêu cho thuê nhà xường dư thừa cần làm thủ tục gì?” để giải đáp thắc mắc và làm tài liệu tham khảo cho Quý bạn đọc cũng như các nhà đầu tư.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Luật kinh doanh bất động sản 66/2014/QH13;

– Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

– Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

– Nghị định số 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật kinh doanh bất động sản;

– Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Bổ sung mục tiêu cho thuê nhà xưởng dư thừa cần làm thủ tục gì?
Bổ sung mục tiêu cho thuê nhà xưởng dư thừa cần làm thủ tục gì?

II. ĐIỀU KIỆN BỔ SUNG MỤC TIÊU CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG DƯ THỪA

Việc cho thuê nhà xưởng dư thừa có thể được thực hiện bởi hai đối tượng: (1) Chủ sở hữu nhà xưởng trực tiếp cho thuê; (2) Công ty thuê nhà xưởng từ chủ chủ sở hữu rồi cho thuê lại. Căn cứ theo quy định tại khoản 3 điều 11 Luật kinh doanh bất động sản thì nhà đầu tư nước ngoài được phép thực hiện mục tiêu dự án đầu tư này.

Tuy nhiên, việc cho thuê nhà xưởng là một trong những ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài; vì vậy khi bổ sung mục tiêu này cho dự án nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về việc tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Ngoài ra, đối với nhà xưởng dư thừa trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (Sau đây gọi tắt là “Khu công nghiệp”), nếu muốn cho thuê lại thì nhà đầu tư còn phải đảm bảo quy định pháp luật về khu chế xuất – khu công nghiệp theo hướng dẫn của Ban quản lý Khu công nghiệp.

III.THỦ TỤC BỔ SUNG MỤC TIÊU CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG DƯ THỪA

3.1. Hồ sơ bổ sung mục tiêu cho thuê nhà xưởng dư thừa

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (nêu rõ bổ sung mục tiêu dự án; cụ thể là bổ sung mục tiêu cho thuê nhà xưởng dư thừa);

– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

– Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

– Ngoài ra, nhà đầu tư giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc bổ mục tiêu cho thuê nhà xưởng như sau:

+ Giải trình ngành nghề cho thuê nhà xưởng (mục tiêu) đầu tư;

+ Thuyết minh năng lực tài chính khi bổ sung mục tiêu cho thuê nhà xưởng (số vốn đã dùng để thực hiện cho mục tiêu hiện tại có đủ để đầu tư cho việc bổ sung mục tiêu mới không?)

+ Báo cáo tài chính của tổ chức kinh tế thực hiện dự án năm gần nhất hoặc xác nhận của ngân hàng nhà đầu tư đã góp đủ vốn.

– Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

– Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

3.2. Thủ tục bổ sung nghề cho thuê nhà xưởng dư thừa thuộc dự án đầu tư không có chấp thuận chủ trương đầu tư

Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Nhà đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nêu tại 3.1 và nộp tới Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

Bước 2. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trong thời hạn 10 ngày làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư/ Ban quản lý khu công nghiệp cấp giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Thông báo sửa đổi/bổ sung nếu hồ sơ chưa hợp lệ.

Bước 3. Bổ sung mục tiêu cho thuê nhà xưởng dư thừa

– Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính gồm các tài liệu sau:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật ký;

+ Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Sở kế hoạch và đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và điều kiện tiếp cận thị trường đối với ngành nghề cho thuê nhà xưởng dư thừa đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư. Sau đó cập nhật thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp (nếu doanh nghiệp có nhu cầu).

3.3. Thủ tục bổ sung nghề cho thuê nhà xưởng dư thừa thuộc dự án đầu tư có chấp thuận chủ trương đầu tư

Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ

– Đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Nhà đầu tư cần chuẩn bị 04 bộ hồ sơ nộp cho cơ quan đăng ký đầu tư.

– Đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Nhà đầu tư cần chuẩn bị 08 bộ hồ sơ nộp cho cơ quan đăng ký đầu tư.

– Đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp, Nhà đầu tư cần chuẩn bị 04 bộ hồ sơ nộp cho Ban quản lý khu công nghiệp.

Bước 2. Điều chỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư

– Trong thời hạn 58 ngày làm việc đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

– Trong thời hạn 50 ngày làm việc đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

– Trong thời hạn 48 ngày làm việc đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý các KCN, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

Bước 4. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh

Sau 5 ngày làm việc, cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Bước 5. Bổ sung mục tiêu cho thuê nhà xưởng dư thừa cho công ty (thực hiện giống Bước 3 mục 3.2)

Lưu ý: Nhà đầu tư nước ngoài cho thuê nhà xưởng dư thừa mà không đăng ký bổ sung mục tiêu này trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ bị xử lý vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 do không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư khi bổ sung mục tiêu dự án theo quy định tại Nghị định 50/2016/NĐ-CP.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề:

điều chỉnh mục tiêu hoạt động dự án đầu tư

Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư 

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Thành Đô về vấn đề bổ sung mục tiêu cho thuê nhà xường dư thừa cần làm thủ tục gì? Nếu Quý bạn đọc có bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến vấn đề này hãy nhanh chóng liên hệ với Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp.

5/5 - (1 bình chọn)