Giấy chứng nhận đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Giấy chứng nhận đầu tư sẽ bao gồm các thông tin như: Mã số dự án đầu tư, tên dự án đầu tư, mục tiêu, quy mô dự án đầu tư, thời gian thực hiện dự ánGiấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản pháp lý ghi nhận hoạt động đầu tư của nhà đầu tư khi tham gia đầu tư. Vậy “Khi nào nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục hiệu đính thông tin trên giấu chứng nhận đầu tư ?”. Bài viết sau đây của Luật Thành Đô sẽ giúp các nhà đầu tư nắm rõ hơn về quy định này của Luật đầu tư.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

– Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Khi nào cần hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư
Khi nào cần hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư

II. TRƯỜNG HỢP CẦN HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

2.1. Trường hợp cần hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo quy định tại điều 41 Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư thì nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong 02 trường hợp sau đây:

– Trường hợp 1: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được lưu dưới dạng dữ liệu điện tử trong Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư có nội dung khác so với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Trường hợp 2: Thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chưa chính xác so với thông tin đăng ký tại hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư.

Khi nhà đầu tư có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp mà phát hiện thông tin chưa chính xác như 02 trường hợp nêu trên thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với trình tự thủ tục cụ thể tại mục 2.2 dưới đây.

2.2. Thủ tục hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Hồ sơ thực hiện thủ tục hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư:

+ Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (theo mẫu)

+ Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp (bản gốc);

+ Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa Nhà đầu tư và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc

+ Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

– Các bước thực hiện:

Nhà đầu tư chuẩn bị và nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, Thành phố nơi dự án đầu tư đặt trụ sở. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ, cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ cho Nhà đầu tư; nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ thì chuyên viên tiếp nhận/hướng dẫn giải thích để nhà đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

Mẫu văn bản đề nghị hiệu đính thông tin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cụ thể như sau:

TÊN NHÀ ĐẦU TƯ

—–******——

Số:…………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………….., ngày…..tháng……..năm…..

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Kính gửi: ………………………………………………………………………………

Tên nhà đầu tư (ghi bằng chữ in hoa):

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Ông/Bà……………….., sinh ngày…… tháng ……. năm ………., quốc tịch …………, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số ………..cấp ngày ………..tại……….., địa chỉ trường trú tại ………………, chỗ ở hiện nay tại ………………, số điện thoại: …………., địa chỉ email: ………………..

b) Đối với nhà đầu tư là tổ chức:

Tên nhà đầu tư ……………….; Giấy chứng nhận đăng ký thành lập số ……………. do ……………. (tên cơ quan cấp) cấp ngày …….. tháng ……. năm. ….

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………..

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà……….., sinh ngày…… tháng ……. năm ……., quốc tịch …………, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số ……… cấp ngày ………..tại……….., địa chỉ trường trú tại ………………, chỗ ở hiện nay tại ……………, số điện thoại: ………, địa chỉ email:……………….., chức vụ: ………………

Số giấy chứng nhận đầu tư:

Đề nghị hiệu đính nội dung thông tin như sau:

– Thông tin trong hồ sơ đăng ký đầu tư hiện nay là:……………………………

– Thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là:…………………………….

Do vậy, đề nghị Quý cơ quan hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo đúng thông tin trong hồ sơ đăng ký đầu tư mà nhà đầu tư đã đăng ký.

Nhà đầu tư cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.

Các giấy tờ gửi kèm:

– …………………..

– ………………….

ĐẠI DIỆN NHÀ ĐẦU TƯ

( Ký và ghi rõ họ tên)

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề:

Hướng dẫn hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư 

Trên đây là toàn bộ nội dung pháp lý liên quan đến quy định “Khi nào cần hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư”. Nếu có bất cứ vướng mắc liên quan, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Luật Thành Đô để được tư vấn chi tiết hoặc sử dụng dịch vụ. Với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm, Luật Thành Đô tin tưởng sẽ làm Quý khách hàng hài lòng khi sử dụng dịch vụ.

Đánh giá bài viết này