THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật Thương mại năm 2005;

– Luật Doanh nghiệp năm 2020;

– Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về văn phòng đại diện và chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài;

– Thông tư số 11/2016/TT-BCT hệ thống các biểu mẫu sử dụng trong hoạt động của văn phòng đại diện và chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài;

– Thông tư 143/2016/TT-BTC quy định về các khoản phí của nhà nước cho việc thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài.

Thủ tục chấm dứt giấy phép văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài
Thủ tục chấm dứt giấy phép văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

II. CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Văn phòng đại diện chấm dứt trong các trường hợp sau:

(1)  Theo đề nghị của thương nhân nước ngoài.

(2)  Khi thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động theo pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh.

(3)  Hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện mà thương nhân nước ngoài không đề nghị gia hạn.

(4)  Hết thời gian hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện mà không được Cơ quan cấp Giấy phép đồng ý gia hạn.

(5)  Bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

(6) Thương nhân nước ngoài, Văn phòng đại diện không còn đáp ứng một trong những điều kiện thành lập mới.

III. THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

3.1. Hồ sơ xin chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

Trường hợp chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện theo các trường hợp quy định tại mục II

(1) Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký trừ trường hợp bị thu hồi giấy phép.

(2) Bản sao văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép không gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện hoặc bản sao Quyết định thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

(3) Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

(4) Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

(5) Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DO ĐỔI TRỤ SỞ KHÁC TỈNH

(1) Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký trừ trường hợp bị thu hồi giấy phép

(2) Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

3.2. Trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện

Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

– Hình thức nộp hồ sơ: Văn phòng đại diện nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép nơi dự kiến đặt Văn phòng đại diện.

Bước 2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận, thẩm định và xử lý hồ sơ.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Sở Công thương kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công thương công bố trên trang thông tin về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện.

Bài viết cùng chủ đề:

Phân biệt văn phòng đại diện và văn phòng giao dịch

Gia hạn giấy phép văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Thành Đô liên quan đến việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài. Mọi thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ Luật Thành Đô.

Đánh giá bài viết này