Với nhu cầu phát triển công ty, Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp có thể tăng vốn điều lệ đã đăng ký của công ty mình để phù hợp với quá trình sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, nhiều công ty chưa nắm rõ được quy định của pháp luật về tăng vốn của công ty như thế nào. Bởi vậy, để hiểu rõ hơn về vấn đề này, công ty Luật Thành Đô gửi tới quý bạn đọc bài viết: “Trình tự, thủ tục tăng vốn công ty TNHH 2 thành viên trở lên”

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật Doanh nghiệp 2020;

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp.

II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ VỐN TRONG CỒNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

2.1. Khái niệm về vốn

Vốn điều lệ được hiểu là: “ tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần”.

Theo khoản 1 điều 47 Luật doanh nghiệp 2020 quy định: “Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp ghi vào trong điều lệ công ty”.

2.2. Hình thức tăng vốn

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp quy định công ty TNHH 2 thành viên trở lên có quyền tăng vốn thông qua 2 thình thức sau đây:

– Tăng vốn góp của thành viên. Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

– Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên tiếp nhận thêm một hoặc nhiều thành viên (dưới 50 thành viên) để tăng vốn điều lệ. Các thành viên cũ có thể góp hoặc không. Việc đồng ý cho thành viên mới góp vốn được thông qua cuộc họp hội đồng thành viên của công ty

Để tăng vốn công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải tổ chức họp hội đồng thành viên về việc tăng vốn. Sau khi họp xong, công ty phải ra quyết định của chủ tịch hội đồng thàanh viên quyết định về việc tăng vốn này. Đồng thời phải gửi báo cáo lên sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày việc tăng vốn điều lệ của công ty được thông qua.

Hướng dẫn Thủ tục tăng vốn công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Hướng dẫn Thủ tục tăng vốn công ty TNHH 2 thành viên trở lên

III. TRÌNH TỰ THỦ TỤC TĂNG VỐN CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

3.1. Các tài liệu cần chuẩn bị

Căn cứ tại khoản 2 Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau các tài liệu cần chuẩn bị bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Nội dung thông báo phải bao gồm:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp/ mã số thuế hoặc Số gGiấy chứng nhận đăng kí kinh doanhdoanh nghiệp (Chỉ kê khai số giấy chứng nhận đăng ký nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế)

+ Vốn điều lệ đã đăng kí; số vốn dự định;

+ Thời điểm, lý do và hình thức tăng vốn;

+ Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên trong công tyđối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

(Danh sách phải bao gồm chữ ký của các thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi);

– Biên bản họp hội đồng thành viên về việc tăng vốn.

– Quyết định của hội đồng thành viên.

– Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

– Đối với việc tăng vốn do tiếp nhận thành viên mới mà thành viên mới là tổ chức, ngoài các giấy tờ trên, hồ sơ còn cần thêm:

+ Quyết định về việc đầu tư của doanh nghiệp góp vốn;

+ Văn bản cử người đại diện phần góp vốn;

+ Danh sách đại diện theo ủy quyền.

3.2. Thủ tục tăng vốn công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Công ty chuẩn các tài liệu được đề cập tại Mục 3.1 bài viết

Bước 2. Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tớitại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư nơi công ty TNHH 2 thành viên trở lên đặt trụ sở chính.đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định Trong vòng từ 03- 05 ngày Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thủ tục thay đổi tăng vốn điều lệ cho công ty;

Trường hợp từ chối bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh thì Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết (trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ). Thông báo phải nêu rõ lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Bước 3. Nhận kết quả

Công ty nhận kết quả, bao gồm có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thể hiện vốn điều lệ đã thay đổi; Giấy xác nhận về tỷ lệ vốn góp mới của các thành viên, thành viên góp vốn mới.

Sau đó Công bố thông tin thay đổi tăng vốn trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia về việc tăng vốn Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Ngoài ra, công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể nộp online bằng phương thức sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng chữ ký số công cộng và truy cập vào website: www.dangkykinhdoanh.gov.vn.

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. trong 03 ngày làm việc, phòng đăng ký kinh doanh sẽ trả lời bằng văn bản về việc hồ sơ của doanh nghiệp có hợp lệ hay không. Nếu hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ bẳn giấy lên bộ phận một cửa, phòng đăng ký kinh doanh và nhận kết quả.

3.3. Một số vấn đề cần lưu ý khi đăng kí tăng vốn công ty TNHH 2 thành viên trở lên

– Trong trường hợp mà khi đăng ký thành lập doanh nghiệp công ty chưa có số điện thoại, email, số fax, website. Thì khi đăng ký tăng vốn điều lệ cho công ty việc đầu tiên phải làm là phải cập nhật thông tin về số điện thoại, email, số fax, website. Trường hợp mà công ty không bổ sung thông tin theo đúng quy định thì hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được coi là không hợp lệ.

– Trong trường hợp mà do thay đổi về địa giới hành chính, về thời hạn trong chứng minh thư nhân dân bị hết hạn dẫn đến thông tin địa chỉ cá nhân trong giấy chứng thực cá nhân ( chứng minh thư, căn cước công dân, hộ chiếu) bị sai lệch, không đúng theo quy định của pháp luật thì việc bổ sung cập nhật thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là bắt buộc. Trường hợp mà công ty không bổ sung thông tin theo đúng quy định thì hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được coi là không hợp lệ.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Bài viết có thể bạn quan tâm liên quan chủ đề luật doanh nghiệp:

Hồ sơ chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên

Hộ kinh doanh có được kinh doanh tại nhiều địa điểm không

Trên đây là toàn bộ trình tự, thủ tục và hồ sơ về trình tự, thủ tục tăng vốn công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Trường hợp có bất cứ vướng mắc nào liên quan, Quý độc giải vui lòng liên hệ với Luật Thành Đô để được hỗ trợ giải đáp.

5/5 - (1 bình chọn)