Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 được Quốc hội thông qua đặt ra các vấn đề mới liên quan đến hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. So với Luật hiện hành (Luật số 72/2006/QH11) thì Luật số 69/2020/QH14 đã bổ sung thêm một vấn đề mới trong quy định về hoạt động xuất khẩu lao động, đó chính là chuẩn bị nguồn lao động (sơ tuyển và bổ túc nghề, ngoại ngữ cho người lao động) trước khi đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động.

Quy định này nhằm đảm bảo người lao động sẵn sàng đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của bên tiếp nhận lao động nước ngoài. Trong bài viết lần này, để làm rõ nội dung mới quy định tại Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 này, Luật Thành Đô xin có những đánh giá khái quát liên quan đến nội dung “Quy định về chuẩn bị nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài”.

Chuẩn bị nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài
Chuẩn bị nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài

I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ DOANH NGHIỆP TIẾN HÀNH CHUẨN BỊ NGUỒN LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

Doanh nghiệp dịch vụ chỉ được chuẩn bị nguồn lao động nếu đáp ứng hai điện kiện sau:

(1) Khi có yêu cầu của bên nước ngoài tiếp nhận lao động hoặc theo thỏa thuận hợp tác với bên nước ngoài tiếp nhận lao động;

(2) Chỉ được thực hiện sau khi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản chấp thuận.

Ngoài ra, doanh nghiệp dịch vụ phải chuẩn bị nguồn lao động trước khi đăng ký hợp đồng cung ứng lao động

II. HỒ SƠ CHUẨN BỊ NGUỒN LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

Hồ sơ chuẩn bị nguồn lao động bao gồm:

(1) Văn bản về việc chuẩn bị nguồn lao động;

(2) Bản sao văn bản đề nghị hoặc thỏa thuận hợp tác với bên nước ngoài tiếp nhận lao động kèm theo bản dịch tiếng Việt được chứng thực; đối với bên nước ngoài lần đầu hợp tác với doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam thì gửi kèm tài liệu chứng minh được cơ quan chức năng nước sở tại cho phép tuyển dụng lao động nước ngoài;

(3) Phương án chuẩn bị nguồn lao động, trong đó nêu rõ số lượng người lao động, thời gian và phương thức chuẩn bị nguồn lao động;

(4) Cam kết ưu tiên tuyển chọn người lao động đã tham gia hoạt động chuẩn bị nguồn lao động.

III. THỜI HẠN XIN CHUẨN BỊ NGUỒN LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp dịch vụ, thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp dịch vụ có hoạt động chuẩn bị nguồn lao động và cập nhật trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CHUẨN BỊ NGUỒN LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

Doanh nghiệp dịch vụ thực hiện chuẩn bị nguồn lao động như sau:

(1) Tổ chức sơ tuyển người lao động;

(2) Trực tiếp hoặc hợp tác, liên kết với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tổ chức dịch vụ việc làm để bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ cho người lao động trong trường hợp cần thiết và chỉ được thu phí đào tạo theo quy định của pháp luật.

LƯU Ý: Một số điểm mới khác trong Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 so với Luật hiện hành

Thứ nhất, Luật số 69/2020/QH14 đặt ra các quy định về vấn đề minh bạch và nâng cao điều kiện cấp phép cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.

Thứ hai, vấn đề điều chỉnh thông tin trên Giấy phép khi thay đổi nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Điều 13) thay vì thủ tục đổi giấy phép theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thứ ba, thay đổi quy định về chi phí đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Ngoài ra, Luật số 69/2020/QH14 cũng bãi bỏ quy định về việc người lao động có trách nhiệm hoàn trả một phần tiền môi giới cho doanh nghiệp dịch vụ so với quy định của Luật số 72/2006.

Thứ tư, quy định cụ thể mức trần tiền dịch vụ

Thứ năm, về thủ tục công bố giấy phép cũng có một số thay đổi doanh nghiệp cần lưu ý.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết có thể bạn quan tâm: Thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu lao động

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn liên quan đến Quy định về chuẩn bị nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào xin vui lòng liên hệ tới Công ty Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp các thắc mắc.

5/5 - (1 bình chọn)