Với sự tác động của quá trình toàn cầu hóa, giao lưu, hợp tác quốc tế đang diễn ra hết sức sôi động, đa dạng và phong phú. Trong bối cảnh mở rộng thị trường giao lưu quốc tế, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tiếp thu, học hỏi, nghiên cứu ra thị trường nước ngoài. Từ đó, hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cũng phát triển mạnh mẽ, ngày càng nhiều các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mở trung tâm tư vấn du học để kinh doanh, hoạt động.

Tuy nhiên trước khi đi vào hoạt động, cá nhân, tổ chức cần hiểu hết những quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến điều kiện để mở trung tâm tư vấn du học.

Bài viết “Mở trung tâm tư vấn du học cần điều kiện gì?” của Luật Thành Đô sẽ giúp Quý khách hàng nắm rõ các điều kiện trước khi tiến hành mở trung tâm tư vấn du học.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư năm 2020;

– Luật doanh nghiệp năm 2020;

– Luật giáo dục năm 2019;

– Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2017 Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 08 năm 2018 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. ĐIỀU KIỆN MỞ TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC

Trên cơ sở áp dụng pháp luật hiện hành quy định các nội dung liên quan tư vấn du học và thực tiễn quá trình thực hiện thủ tục mở trung tâm tư vấn du học cho nhiều tổ chức đã và đang hoạt động trên lĩnh vực tư vấn du học, Luật Thành Đô chỉ ra các điều kiện mở trung tâm tư vấn như sau:

Thứ nhất, Về tài chính

Tài chính của một tổ chức được thể hiện qua nguồn vốn của tổ chức đó. Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, trong đó, doanh nghiệp cần phải có Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (thường gọi là Giấy phép tư vấn du học) rồi mới được phép hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, trên cơ sở nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành, lại không có một quy định cụ thể nào về vốn điều lệ trong trường hợp mở trung tâm tư vấn du học. Thực tiễn cho thấy hoạt động dịch vụ tư vấn du học là hoạt động mà Trung tâm tư vấn du học sẽ đưa học sinh, sinh viên ra nước ngoài học tập và nghiên cứu, và cùng với đó, trung tâm sẽ đảm bảo hỗ trợ học viên khi có vấn đề phát sinh ở quốc gia khác.

Hình thức kinh doanh về lĩnh vực này đang là một hình thức mới xuất hiện trên thị trường Việt Nam, đòi hỏi các trung tâm tư vấn du học phải có sự kết nối thuận lợi giữa trung tâm với học viên khi cho học viên ra nước ngoài du học và để đảm bảo cho mô hình kinh doanh này hoạt động ổn định, tổ chức cụ thể ở đây là trung tâm tư vấn du học cần có một nguồn tài chính ổn định để duy trì hoạt động và phát triển bền vững.

Bên cạnh nguồn tài chính ổn định và vững mạnh đó, trung tâm tư vấn du học nên thiết lập cho mình một nguồn vốn làm quỹ dự phòng đảm bảo giải quyết rủi ro trong trường hợp cần hỗ trợ học sinh, sinh viên ở nước ngoài.

Như vậy, tuy không quy định về mức vốn tối thiểu của trung tâm tư vấn du học, thế nhưng, trung tâm vẫn phải đảm bảo nguồn vốn đủ để duy trì sự phát triển cũng như giải quyết phát sinh khi có sự cố xảy ra.

Thứ hai, về nhân viên trực tiếp tư vấn du học

Nhân viên trực tiếp tư vấn du học là người trực tiếp làm nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn, học sinh, sinh viên lựa chọn các trường học, cơ sở đào tạo ở nước ngoài phù hợp với hoàn cảnh của mình.

Trung tâm tư vấn du học phải đáp ứng tối thiểu có 01 nhân viên trực tiếp tư vấn du học và cần đáp ứng các điều kiện sau:

– Có trình độ đại học trở lên;

– Có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương;

– Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.

Mở trung tâm tư vấn du học cần thủ tục gì
Mở trung tâm tư vấn du học cần thủ tục gì

Thứ ba, về cơ sở hạ tầng kỹ thuật của trung tâm

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2018 theo đó nghị định này đã bỏ đi điều kiện về cơ sở vật chất đối với trung tâm tư vấn du học, tuy nhiên từ thực tiễn làm việc, Luật Thành Đô nhận thấy các doanh nghiệp mong muốn xin cấp phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học vẫn cần đảm bảo các yếu tố về cơ sở vật chất, kỹ thuật hạ tầng của trung tâm tư vấn du học như sau:

– Có trụ sở hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật;

– Khu hành chính, văn phòng làm việc phải đảm bảo đủ phòng và điều kiện làm việc cho cán bộ, nhân viên của trung tâm tư vấn du học;

– Đảm bảo đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy.

III. TRÌNH TỰ THỦ TỤC MỞ TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC

Sau khi đáp ứng đủ các yêu cầu về điều kiện, doanh nghiệp có thể mở trung tâm tư vấn du học theo trình tự, thủ tục sau:

Bước 1: Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo đúng quy định xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

Bước 2: Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Sở giáo dục và đào tạo nơi dự kiến đặt địa diểm kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

Bước 3: Sở Giáo dục và đào tạo tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc sở Giáo dục và đào tạo thẩm định, kiểm tra tính chính xác của các tài liệu có trong hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, chưa đáp ứng yêu cầu, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo thông báo bằng văn bản cho tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do không cấp phép.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Trên đây là toàn bộ các điều kiện cần có khi mở trung tâm tư vấn du học và trình tự thủ tục sau khi đủ điều kiện mở trung tâm tư vấn du học.

Mọi vướng mắc liên quan đến việc mở trung tâm tư vấn du học, quý khách hàng liên hệ Luật Thành Đô để được giải đáp và hướng dẫn thủ tục.

Đánh giá bài viết này