Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các trung tâm tư vấn du học có vốn nước ngoài muốn hoạt động tư vấn du học hợp pháp thì phải xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Sở Giáo dục và Đào tạo nơi trung tâm dự kiến đặt trụ sở.

Trong bộ hồ sơ xin cấp giấy phép mở trung tâm du học, đề án thành lập trung tâm tư vấn du học là một tài liệu không thể thiếu. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành không có biểu mẫu hay hướng dẫn chi tiết cho đề án này.

Do vậy khi mở trung tâm tư vấn du học, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn để soạn thảo ra một đề án chuẩn để xin được giấy phép. Để nắm được cách soạn thảo một đề án cũng như các nội dung chính của một đề án, Luật Thành Đô xin giới thiệu bài viết “Đề án xin giấy phép tư vấn du học có vốn nước ngoài”.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư năm 2020;

– Luật doanh nghiệp năm 2020;

– Luật giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019;

– Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy đinh điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

– Nghị định số 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

– Các văn bản pháp lý liên quan khác.

Đề án xin giấy phép tư vấn du học có vốn nước ngoài
Đề án xin giấy phép tư vấn du học có vốn nước ngoài

II. ĐIỀU KIỆN XIN GIẤY PHÉP TƯ VẤN DU HỌC CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

Trước khi soạn thảo đề án thành lập trung tâm tư vấn du học, doanh nghiệp khi muốn thành lập trung tâm tư vấn du học có vốn nước ngoài phải đáp ứng được những điều kiện theo quy định tại Điều 107 Nghị định 46/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung tại Điều 2 Nghị định 135/2018/NĐ-CP. Cụ thể:

2.1. Điều kiện về tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Nhà đầu tư nước ngoài muốn kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Việt Nam phải thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam theo một trong hai cách phổ biến sau:

Thứ nhất, thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp (được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề Tư vấn du học).

Thứ hai, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tồ chức kinh tế tại Việt Nam có kinh doanh ngành nghề Tư vấn du học)

2.2. Có trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh tư vấn du học

Khi thành lập trung tâm tư vấn du học, nhà đầu tư nước ngoài phải chứng minh có đủ điều kiện về trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động tư vấn du học. Cụ thể:

+ Về trụ sở chính: Phải có hợp đồng thuê trụ sở và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của bên cho thuê (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch mặt bằng tổng thể, hợp đồng cho thuê lại trong trường hợp bên cho thuê cho thuê lại địa điểm,…) và giấy tờ về phòng cháy chữa cháy…

+ Về cơ sở vật chất: có đầy đủ các trang thiết bị cần thiết phục vụ hoạt động tư vấn du học như: bàn, ghế, văn phòng phẩm, máy tính,…(liệt kê một bảng trang thiết bị khi nộp hồ sơ).

2.3. Điều kiện về đội ngũ nhân viên

(1) Có trình độ đại học trở lên;

(2) Có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương

(3) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đề án xin giấy phép tư vấn du học có vốn nước ngoài
Đề án xin giấy phép tư vấn du học vốn nước ngoài

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỀ ÁN XIN GIẤY PHÉP TƯ VẤN DU HỌC

3.1. Đề án xin giấy phép tư vấn du học gồm những nội dung theo mẫu sau:

Chương 1. Mục tiêu, nội dung hoạt động của trung tâm tư vấn du học

  • Mục tiêu:

– Mục tiêu xã hội:

– Mục tiêu kinh tế:

  • Nội dung hoạt động

– Giới thiệu, tư vấn thông tin về chính sách giáo dục của các quốc gia và vùng lãnh thổ; tư vấn lựa chọn trường học, khóa học, ngành nghề và trình độ phù hợp với khả năng và nguyện vọng của người học;

– Tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về du học theo quy định của pháp luật;

– Tổ chức chiêu sinh, tuyển sinh du học;

– Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cần thiết cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập

– Tổ chức đưa công dân Việt nam ra nước ngoài học tập, đưa cha mẹ hoặc người giám hộ tham quan nơi đào tạo ở nước ngoài

– Hỗ trợ du học sinh trong quá trình học tập tại nước ngoài và các hoạt động khác có liên quan đến việc gửi công dân ra nước ngoài học tập.

– Các hoạt động khác liên quan đến kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Chương 2. Khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài

2.1. Thị trường phát triển

2.2. Kế hoạch khai thác và phát triển dịch vụ; Nêu kế hoạch trong thời gian 05 năm

Chương 3. Kế hoạch và biện pháp tổ chức thực hiện

3.1. Kế hoạch thực hiện

3.2. Biện pháp tổ chức thực hiện: Trình bày về cơ cấu tổ chức bộ máy, đội ngũ nhân sự đáp ứng được nhu cầu theo kế hoạch ở mục 3.1

Chương 4. Phương án giải quyết vấn đề khi gặp rủi ro

4.1. Tại Việt Nam

Hướng dẫn các em học sinh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đồng thời giới thiệu về văn hóa, phong tục tập quán của nước ngoài cho học sinh để đảm bảo sau khi nhập cảnh, học viên nhanh chóng bắt kịp với môi trường mới.

4.2. Tại nước ngoài nơi du học sinh đang sinh sống và học tập

Nêu các phương án giải quyết trong quá trình học tập và sinh sống ở nước ngoài của du học sinh như thường xuyên quan tâm, hỏi han, tổ chức các hoạt động để gắn kết các du học sinh Việt Nam với nhau,..

3.2.Cách trình bày đề án:

Đề án nên được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sử dụng font chữ Times New Roman cỡ chữ 13 hoặc 14 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương; Giãn dòng đặt chế độ 1,5 line. 

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Trên đây là các nội dung chủ yếu của một đề án thành lập trung tâm tư vấn du học có vốn nước ngoài. Nếu Quý độc giả còn bất cứ vướng mắc nào liên quan đến thủ tục này, xin vui lòng liên hệ với luật sư của Công ty Luật Thành Đô để được giải đáp miễn phí.

5/5 - (1 bình chọn)