Hiện nay, với quá trình hội nhập, du học là một trong những xu hướng phát triển mạnh mẽ nhất. Với mong muốn được cho con đi học những trường tốt, phù hợp với điều kiện của gia đình, nhiều bậc phụ huynh có xu hướng tìm đến các trung tâm tư vấn du học để có thể có những lựa chọn tốt nhất cho con. Chính vì vậy, ngày càng có nhiều trung tâm tư vấn du học được mở ra để đáp ứng được nhu cầu của các bậc phụ huynh. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, nhiều trung tâm tư vấn học hoạt động không đúng theo quy định của pháp luật dẫn tới việc bị thu hồi giấy phép tư vấn du học.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý trong đó có lĩnh vực tư vấn về giấy phép tư vấn du học. Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết Các trường hợp bị thu hồi giấy phép tư vấn du học.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật doanh nghiệp năm số: 59/2020/QH14;

– Luật đầu tư số: 61/2020/QH14;

– Luật giáo dục số 43/2019QH14;

– Nghị định số: 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Nghị định số:135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Thông tư số 29/2013/TT-BGDĐT ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học;

– Thông tư số 23/2013/TT-BGDĐT quy định về tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

Các trường hợp bị thu hồi giấy phép tư vấn du học
Các trường hợp bị thu hồi giấy phép tư vấn du học

II. CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ THU HỒI GIẤY PHÉP TƯ VẤN DU HỌC

Trong quá trình hoạt động của trung tâm tư vấn học, trung tâm tư vấn du học sẽ bị thu hồi giấy phép trong các trường hợp sau:

– Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bị giải thể theo quy định pháp luật;

– Trong thời gian bị đình chỉ hoạt động, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học vẫn tiếp tục hoạt động dịch vụ tư vấn du học;

– Hết thời hạn đình chỉ mà tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học không khắc phục được nguyên nhân;

– Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2.1. Giấy phép trung tâm tư vấn du học bị thu hồi trong trường hợp tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bị giải thể theo quy định pháp luật

Trong trường hợp này, giấy phép trung tâm tư vấn du học bị thu hồi khi các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học sau bị giải thể:

– Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;

– Các đơn vị sự nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

– Tổ chức giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Giay phep tu van du hoc IQ Ha Noi

2.2. Giấy phép tư vấn du học bị thu hồi trong trường hợp trong thời gian bị đình chỉ hoạt động, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học vẫn tiếp tục hoạt động dịch vụ tư vấn du học

Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bị đình chỉ trong các trường hợp sau:

– Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gian lận để được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

– Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học không bảo đảm một trong các điều kiện sau:

+ Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được thành lập theo quy định của pháp luật.

+ Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học có trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

+ Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học có đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ;

– Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cho thuê hoặc cho mượn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

– Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, nếu tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn học bị đình chỉ trong các trường hợp trên mà vẫn cố tính tiếp tục hoạt đông kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thì sẽ bị thu hồi Giấy phép tư vấn du học.

2.3. Giấy phép tư vấn du học bị thu hồi trong trường hợp hết thời hạn đình chỉ mà tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học không khắc phục được nguyên nhân

Các trường hợp theo quy định mục 2.2 tổ chức kinh doanh tư vấn du học sẽ bị đình chỉ. Tùy vào mức độ vi phạm mà Giám đốc sở giáo dục và đào tạo ra quyết định thời hạn đình chỉ phù hợp.

Tuy nhiên, nếu sau thời hạn đình chỉ trên mà tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến bị đình chỉ thì giấy phép tư vấn du học sẽ bị thu hồi.

Ngoài ra, doanh nghiệp được cấp giấy phép tư vấn học còn có thể bị thu hồi trong các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

III. THẨM QUYỀN THU HỒI GIẤY PHÉP TƯ VẤN DU HỌC

Thẩm quyền thu hồi giấy phép tư vấn du học là Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo tỉnh thành phố nơi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tư vấn du học.

Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo tỉnh thành phố nơi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tư vấn du học ra quyết định thu hồi giấy phép tư vấn du học. Nội dung của quyết định thu hồi: phải xác định rõ lý do thu hồi, các biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người được tư vấn du học, tổ chức và cá nhân liên quan.

Quyết định thu hồi Giấy phép tư vấn du học phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Trong quá trình hoạt động, nếu quý doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép tư vấn du học, doanh nghiệp có thể liên hệ tới Luật Thành Đô để được tư vấn về trình tự, thủ tục và các căn cứ pháp lý thu hồi giấy phép tư vấn du học. Ngoài ra, Luật Thành Đô cũng cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép thành lập trung tâm tư vấn du học đối với doanh nghiệp đã bị thu hồi giấy phép tư vấn du học, đồng thời là cố vấn pháp lý cho doanh nghiệp trong lĩnh vực tư vấn du học để tránh rủi ro đáng tiếc.

5/5 - (1 bình chọn)