Nhiều người hiện nay đã sinh sống trên đất khai hoang được một thời gian nhưng vẫn chưa biết liệu có xin được giấy chứng nhận cho đất khai hoang không? Căn cứ pháp lý nào chứng tỏ rằng họ được cấp giấy chứng nhận cho đất khai hoang? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được Luật Thành Đô tư vấn và giải đáp cụ thể ở bài viết này.

Đất khai hoang có thể hiểu là đất đã được quy hoạch cho sản xuất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng đến trước thời điểm lập phương án khai hoang chưa giao cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng, đang để hoang hoá.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHO ĐẤT KHAI HOANG

– Luật đất đai năm 2013;

– Nghị định 43/2014/NĐ-CP;

Cấp giấy chứng nhận cho đất khai hoang
Cấp giấy chứng nhận cho đất khai hoang

II. GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC VỀ XIN GIẤY CHỨNG NHẬN CHO ĐẤT KHAI HOANG

Câu trả lời là: Bạn có thể được cấp giấy chứng nhận cho đất khai hoang nhưng một số điều kiện phải phù hợp với quy định của pháp luật.

Căn cứ theo Điều 101 Luật đất đai năm 2013 thì:

“Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

Vậy ở đây bạn có thể sẽ được cấp giấy chứng nhận cho đất khai hoang nếu:

(+) Sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp;

(+) Sử dụng đất ổn định phải là việc sử dụng đất liên tục vào một mục đích chính nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc đến thời điểm quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

(+) Ở khoản 2 của Điều này bạn phải không vi phạm pháp luật về đất đai trước đó;

(+) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch.

(+) Có hộ khẩu thường trú tại địa phương;

Nếu bạn thuộc trường hợp tại Khoản 1 Điều 101 Luật đất đai năm 2013 thì sau khi được cấp giấy chứng nhận cho đất khai hoang bạn sẽ không phải nộp tiền sử dụng đất, còn thuộc các trường hợp khác thì phải nộp tiền sử dụng đất tùy theo mức giá quy định của UBND cấp tỉnh, nơi có đất.

Cũng tại Khoản 4 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai thì nếu được cấp giấy chứng nhận đất khai hoang mà đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt, không có tranh chấp, hạn mức do UBND cấp tỉnh quy định, nếu vượt quá hạn mức thì diện tích vượt quá phải chuyển sang thuê.

“Điều 22. Việc xử lý, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang mà đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt, không có tranh chấp thì được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hạn mức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định; nếu vượt hạn mức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì diện tích vượt hạn mức phải chuyển sang thuê.”

5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô
5 lý do nên dử dụng dịch vụ của Luật Thành Đô

Bài viết tham khảo: Các trường hợp hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Trên đây là tư vấn của Luật Thành Đô về cấp giấy chứng nhận cho đất khai hoang. Nếu còn thắc mắc cần được giải đáp quý khách hàng vui lòng liên hệ Luật Thành Đô qua tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 1900 1958

5/5 - (1 bình chọn)