Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp trò chơi điện tử là giấy phép được nhiều doanh nghiệp quan tâm hiện nay. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử để hoạt động đúng theo quy định của pháp luật sẽ phải làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử.

Đối với dịch vụ trò chơi điện tử G2 G3 G4, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2 G3 G4 sẽ phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2 G3 G4 tại Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bài viết “Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2 G3 G4” của Luật Thành Đô sẽ giới thiệu đến Quý khách hàng về khái niệm, trình tự thủ tục, hồ sơ xin cấp cấp giấy chứng nhận.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ

– Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

– Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

– Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT của bộ thông tin và truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng;

– Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

– Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Các văn bản pháp luật khác liên quan.

Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp trò chơi điện tử G2 G3 G4
Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp trò chơi điện tử G2 G3 G4

II. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ G2 G3 G4 LÀ GÌ?

Theo phương thức cung cấp và sử dụng dịch vụ, Trò chơi điện tử trên mạng được phân loại bao gồm:

– Trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau đồng thời thông qua hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G1);

– Trò chơi điện tử chỉ có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G2);

– Trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau nhưng không có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G3);

– Trò chơi điện tử được tải về qua mạng, không có sự tương tác giữa người chơi với nhau và giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G4).

Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2 G3 G4 là Giấy chứng nhận do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp trò chơi điện tử G1 G2 G3 G4 và nộp hồ sơ hợp lệ lên Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử).

III. TRÌNH TỰ THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ G2, G3, G4

Bước 1: Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ gốc đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 cho Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) theo một trong các hình thức sau:

– Nộp trực tiếp;

– Nộp qua đường bưu chính;

– Qua mạng Internet.

Bước 2: Trong thời hạn không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cho doanh nghiệp theo Mẫu số 20 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP. Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) có văn bản trả lời, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

III. HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ G2, G3, G4

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 bao gồm các tài liệu sau đây:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử theo Mẫu số 19 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP;

(2) Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13);

(3) Văn bản xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp đối với tên miền quốc tế;

(4) Đề án cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử đáp ứng các quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 Điều 33 Nghị định 27/2018/NĐ-CP, bao gồm các nội dung sau đây:

– Kế hoạch cung cấp dịch vụ, nhân sự, tài chính phù hợp với quy mô hoạt động;

– Sơ đồ tổng thể hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ, địa điểm đặt hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ và kết nối mạng;

– Thông tin về thiết bị cung cấp dịch vụ cả Phần chính và dự phòng bao gồm: Tên, chức năng, cấu hình;

– Thông tin chi tiết về phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ: Mạng Internet (địa chỉ EP, tên miền), mạng viễn thông di động (dự kiến kênh phân phối trò chơi);

– Các hình thức thanh toán dịch vụ, các loại thẻ thanh toán và doanh nghiệp hợp tác trong việc thanh toán dịch vụ (tên doanh nghiệp, loại hình thanh toán);

– Biện pháp bảo đảm chất lượng dịch vụ và quyền lợi của người chơi.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Bài viết tham khảo: Giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

Bài viết trên, Luật Thành Đô đã giới thiệu đến Quý khách hàng Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử về trình tự, thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận, Quý khách hàng nếu có vấn đề thắc mắc liên quan Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2 G3 G4 vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được hướng dẫn và giải đáp tận tình.

Đánh giá bài viết này