Chấm dứt hiệu lực và hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đều làm mất hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nhưng hậu quả pháp lý của chấm dứt hiệu lực và hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu lại hoàn toàn không giống nhau. Vậy chấm dứt hiệu lực và hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có gì khác nhau? Trong bài viết sau đây Luật Thành Đô sẽ cùng các bạn giải đáp câu hỏi này.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019).

Chấm dứt hiệu lực và hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
Chấm dứt hiệu lực và hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

II. PHÂN BIỆT CHẤM DỨT HIỆU LỰC VÀ HỦY BỎ HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Tiêu chí Chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
Cơ sở pháp lý Điều 95 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019) Điều 96 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019)
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thường bị chấm dứt trên cơ sở ý chí chủ quan hoặc các yếu tố khách quan khác mà không xuất phát từ hành vi trái pháp luật của chủ sở hữu giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Theo khoản 1 Điều 95 Luật sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019), các trường hợp chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

– Chủ văn bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực hoặc gia hạn hiệu lực theo quy định;

– Chủ văn bằng bảo hộ tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp;

– Chủ văn bằng bảo hộ không còn tồn tại hoặc chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không còn hoạt động kinh doanh mà không có người kế thừa hợp pháp;

– Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn 5 năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất 3 tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực;

– Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu tập thể không kiểm soát hoặc kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể;

– Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu chứng nhận vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận hoặc không kiểm soát, kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;

 

Căn cứ để hủy bỏ giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thường xuất phát từ hành vi trái pháp luật hoặc lỗi của người nộp đơn hoặc cơ quan thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Theo khoản 1 Điều 96 Luật sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019), các trường hợp hủy bỏ toàn bộ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

– Người nộp đơn đăng ký không có quyền đăng ký và không được chuyển nhượng quyền đăng ký đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu;

– Đối tượng sở hữu công nghiệp không đáp ứng các điều kiện bảo hộ tại thời điểm cấp văn bằng bảo hộ.

 

Hệ quả pháp lý Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu vẫn có hiệu lực từ thời điểm cấp văn bằng cho đến khi có quyết định chấm dứt hiệu lực. Do vậy mọi giao dịch liên quan đến đối tượng vẫn được coi là hợp pháp. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bị mất hiệu lực kể từ thời điểm được cấp, do đó mọi giao dịch liên quan đến đối tượng đều bị coi là vô hiệu. Các bên phải hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận.
Thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu Pháp luật hiện nay không có quy định về thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Bất cứ thời điểm nào phát sinh căn cứ để chấm dứt, các chủ thể có quyền lợi liên quan đều có quyền yêu cầu chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Khoản 3 Điều 96 Luật sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019) quy định:

Đối với nhãn hiệu, thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ là 5 năm kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ, trừ trường hợp văn bằng bảo hộ được cấp do sự không trung thực của người nộp đơn.

5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô
5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô

Bài viết tham khảo: Làm gì khi bị giả mạo thương hiệu

Trên đây là ý kiến tư vấn của Luật Thành Đô về vấn đề phân biệt giữa chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật 0919 089 888 để được hỗ trợ giải đáp.

5/5 - (1 bình chọn)