Giấy phép bán buôn rượu đã được cấp nhưng Quý khách hàng có nhu cầu cấp đổi sang giấy phép mới vì những nguyên nhân khác nhau như giấy phép cũ hết hạn, bị mất, hỏng hoặc cần thay đổi nội dung trong giấy phép thì Quý khách hàng cần làm thủ tục xin cấp đổi giấy phép mới. Hồ sơ và trình tự thủ tục Luật Thành Đô xin giới thiệu tại bài viết “Hồ sơ xin cấp đổi giấy phép bán buôn rượu”.

Hồ sơ xin cấp đổi giấy phép bán buôn rượu
Hồ sơ xin cấp đổi giấy phép bán buôn rượu

I. Căn cứ pháp lý

Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019.

– Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu.

– Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

– Các văn bản pháp lý có liên quan khác.

II. Điều kiện xin cấp đổi giấy phép bán buôn rượu

Giấy phép bán buôn rượu được cấp đổi trong các trường hợp sau:

1. Giấy phép bán buôn rượu hết hiệu lực nhưng phải còn thời hạn ít nhất 30 ngày

2. Giấy phép bán buôn rượu cần thay đổi nội dung (tên, địa chỉ công ty, loại rượu,…)

3. Giấy phép bán buôn rượu bị mất hoặc hỏng

III. Hồ sơ xin cấp đổi giấy phép bán buôn rượu

3.1. Hồ sơ xin sửa đổi, bổ sung giấy phép (01 bộ) bao gồm:

1) Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định này;

2) Bản sao giấy phép đã được cấp;

3) Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

3.2. Hồ sơ cấp lại giấy phép do hết thời hạn hiệu lực (01) bộ gồm:

1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu theo Mẫu số 01ban hành kèm theo Nghị định này.

2) Bản sao Giấy, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

3) Tài liệu về hệ thống bán buôn rượu gồm một trong hai loại sau:

a) Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống bán buôn rượu kèm bản sao Giấy phép bán lẻ rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống bán buôn rượu;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu.

4) Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:

a) Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất trong nước, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của thương nhân sảnxuất, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác;

b) Bảnsao Giấy phép sản xuất rượu, Giấyphép phân phối hoặc Giấy phép bán buôn rượu của các nhà cung cấp rượu.

3.3. Hồ sơ cấp lại giấy phép do bị mất hoặc hỏng

1) Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định này và bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp (nếu có);

2) Cơ quan cấp giấy phép căn cứ vào hồ sơ đã lưu và hồ sơ đề nghị cấp lại của thương nhân để cấp lại giấy phép;

3) Thời hạn của giấy phép sẽ được giữ nguyên như cũ.

IV. Thủ tục xin cấp đổi giấy phép bán buôn rượu

4.1. Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép:

– Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép;

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp từ chối cấp sửa đổi, bổ sung phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

4.2. Thủ tục cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng:

– Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép;

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và cấp lại giấy phép theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp lại giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

4.3. Thủ tục cấp đổi giấy phép hết hạn

– Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép;

– Đối với cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, Giấy phép phân phối rượu và Giấy phép bán buôn rượu:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày, làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô
5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô

Các bài viết liên quan:

Dịch vụ đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Hồ sơ xin cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Thành Đô về “Hồ sơ xin cấp đổi giấy phép bán buôn rượu”. Mọi thắc mắc quý khách hàng vui lòng liên hệ số Hotline: 0919 089 888 để được tư vấn và giải đáp miễn phí.

5/5 - (1 bình chọn)