Doanh nghiệp muốn kinh doanh bán buôn rượu phải xin Giấy phép bán buôn rượu tại Sở Công thương tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

Tự hào là đơn vị luật uy tín và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực xin giấy phép con, đặc biệt là giấy phép bán buôn rượu. Luật Thành Đô xin trân trọng giới thiệu tới Quý khách hàng “Thủ tục xin cấp giấy phép bán buôn rượu” tại bài viết sau đây:

Thủ tục xin cấp giấy phép bán buôn rượu
Thủ tục xin cấp giấy phép bán buôn rượu

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia.

– Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu.

– Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

– Các văn bản pháp lý có liên quan khác.

II. NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ RƯỢU

Để kinh doanh rượu thì cá nhân, tổ chức phải đảm bảo các nguyên tắc dưới đây:

– Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện do đó Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh rượu phải tuân thủ các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các quy định tại Nghị định 17/2020/NĐ-CP.

– Thương nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên phải có giấy phép; thương nhân bán rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên tiêu dùng tại chỗ, thương nhân kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ phải đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện; hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công có độ cồn từ 5,5 độ trở lên bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại phải đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt cơ sở sản xuất.

– Trong quá trình phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu, thương nhân phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy và chữa cháy.

– Trong quá trình bán rượu tiêu dùng tại chỗ, thương nhân phải tuân thủ các quy định về phòng cháy và chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Bài viết có thể bạn quan tâm:

Thủ tục xin cấp giấy phép bán lẻ rượu

Điều kiện cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Xử phạt doanh nghiệp không xin phép bán rượu tiêu tùng tại chỗ

III. TRÌNH TỰ THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP BÁN BUÔN RƯỢU

Luật Thành Đô hướng dẫn Quý khách hàng tất cả các quy trình thủ tục, hồ sơ và điều kiện xin Giấy phép này như sau:

Trình tự thực hiện Bước 1: Doanh nghiệp có nhu cầu xin giấy phép bán buôn rượu hoặc thay đổi giấy phép bán buôn rượu nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Công thương tỉnh/thành phố hoặc Trung tâm hành chính công của tỉnh/thành phố.

 

Bước 2: Trong thời hạn 15(mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm định hồ sơ, cấp giấy phép bán buôn rượu theo mẫu.

Trường hợp từ chối cấp phép, Sở Công thương phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do từ chối.

Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp

 

Qua bưu điện

Điều kiện cấp phép Doanh nghiệp được cấp Giấy phép bán buôn rượu khi có đủ các điều kiện sau đây:

 

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngành nghề bán buôn rượu;

– Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính với ít nhất 01 thương nhân bán lẻ rượu. Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần có xác nhận của thương nhân bán lẻ rượu.

– Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác.

Thành phần hồ sơ Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung bán buôn rượu bao gồm:

 

Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu (Mẫu đính kèm tại bài viết)

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

Tài liệu về hệ thống bán buôn rượu

+ Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống bán buôn rượu kèm bản sao Giấy phép bán lẻ rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống bán buôn rượu;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu.

Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:

+ Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất trong nước, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của thương nhân sản xuất, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác;

+ Bản sao Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép phân phối hoặc Giấy phép bán buôn rượu của các nhà cung cấp rượu.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc
Lệ phí Theo quy định của Bộ Tài chính
Kết quả Giấy phép bán buôn rượu
Cơ quan có thẩm quyền Sở công thương

Trên đây là toàn bộ nội dung Thủ tục xin cấp giấy phép bán buôn rượu của Luật Thành Đô. Nếu Quý khách cần tư vấn thủ tục và sử dụng dịch vụ xin gọi số Hotline: 1900.1958 để được đội ngũ luật sư giải đáp.

Mẫu xin cấp giấy phép bán buôn rượu theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP:

Mẫu số 01

TÊN THƯƠNG NHÂN
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số:……./…… ….., ngày.…… tháng.…….. năm…………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

…………….(1)……………..

Kính gửi:………………….(2)………………………………………………………

Tên thương nhân:…………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:………………….. Điện thoại:…………………. Fax:………………….

Địa điểm sản xuất/kinh doanh:… ………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………. Fax:…………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số………. do………………….. cấp ngày…….. tháng……. năm…………

Đề nghị……(2)….. xem xét cấp Giấy phép……..(1)………., cụ thể là:

(Tùy thuộc vào từng loại hình kinh doanh rượu, thương nhân thực hiện theo một trong các đề nghị dưới đây):

Được phép sản xuất rượu như sau:

Sản xuất các loại rượu:………………………(3)……………………………………………………

Quy mô sản xuất sản phẩm rượu:………..(4)…………………………………………………..

Được phép tổ chức phân phối rượu như sau:

Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu, nhà cung cấp rượu nước ngoài sau: …………………..(5)…………………..

Được phép tổ chức hệ thống phân phối rượu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau:

Được phép bán lẻ rượu, tại các địa điểm sau:……………………………………………….

Được phép tổ chức bán buôn rượu như sau:

Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau:

……………………………..(5)…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Được phép tổ chức hệ thống bán buôn rượu tại tỉnh, thành phố:………………

Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm:……………………………………………….

Được phép tổ chức bán lẻ rượu như sau:

Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau:

……………………………..(5)……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm:…………………………………………….

…………………(6)……………. xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu, Nghị định số…./2020/NĐ-CP ngày…tháng…. năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Chú thích:

(1): Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu

(2): Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

(3): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: Rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây…

(4): Ghi công suất thiết kế; đối với sản xuất rượu thủ công thì ghi sản lượng dự kiến sản xuất (lít/năm).

(5): Ghi rõ tên, địa chỉ.

(6): Tên thương nhân xin cấp giấy phép.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Chuyên mục tham khảo: Tư vấn giấy phép

Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ xin cấp giấy phép bán buôn rượu vui lòng liên hệ Luật Thành Đô qua hotline: 0919 089 888

Trên đây là tư vấn của công ty Luật Thành Đô về thủ tục xin cấp giấy phép bán buôn rượu. Công ty Luật Thành Đô cung cấp dịch vụ trọn gói xin giấy phép bán buôn rượu. Nếu quý khách hàng có thắc mắc về giấy phép bán buôn rượu vui lòng liên hệ Luật Thành Đô qua hotline 0919 089 888 để được tư vấn hỗ trợ tốt nhất

Dịch vụ xin giấy phép bán buôn rượu ?

Công ty Luật Thành Đô là đơn vị uy tín cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép phân phối rượu, giấy phép bán buôn, bán lẻ, bán rượu tiêu dùng tại chỗ. Luật Thành Đô cam kết dịch vụ trọn gói và chi phí cạnh tranh nhất trên thị trường.
Liên hệ luật sư để được tư vấn xin cấp giấy phép (tư vấn miễn phí): 0919.089.888 – Luật sư Lâm Sơn.

5/5 - (3 bình chọn)