Hỗ trợ đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài là một trong các chính sách ưu việt của nhà nước Việt Nam đối với các nhà đầu tư nước ngoài nhằm thúc đẩy, thu hút nguồn lực từ các nhà đầu tư nước ngoài. Với mục đích giúp nhà đầu tư tìm hiểu về các chính sách hỗ trợ đầu tư tại Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài, Luật Thành Đô xin giới thiệu bài viết: “Chính sách hỗ trợ đầu tư tại Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài”

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

– Thông tư số 03/2021/TT-BHKĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại việt nam, đầu tư từ việt nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Chính sách hỗ trợ đầu tư tại Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài
Chính sách hỗ trợ đầu tư tại Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài

II. CÁC HÌNH THỨC HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Theo khoản 1 điều 18 Luật đầu tư thì hiện nay, pháp luật đang quy định một số hình thức hỗ trợ đầu tư tại Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài như sau:

– Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào dự án đầu tư: Là các chính sách hỗ trợ nhà đầu tư trong việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhà máy và các công trình cần thiết trong thời gian hoạt động đầu tư kinh doanh.

– Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực: Là các chính sách của nhà nước Việt Nam hỗ trợ nhà đầu tư trong việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện dự án của nhà đầu tư.

– Hỗ trợ tín dụng: Là việc nhà nước có các chính sách hỗ trợ về tài chính như cung cấp các khoản vay, khoản hỗ trợ bằng tiền cho các nhà đầu tư, tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư.

– Hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh di dời theo quyết định của cơ quan nhà nước: Là các chính sách của nhà nước Việt Nam hỗ trợ cho nhà đầu tư trong việc cung cấp địa điểm thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ tìm địa điểm mới khi di dời nhà máy, địa điểm thực hiện dự án.

– Hỗ trợ khoa học, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ: Là các chính sách hỗ trợ của nhà nước Việt Nam cho nhà đầu tư về khoa học, kỹ thuật hay chuyển giao công nghệ hiện đại để thực hiện dự án đầu tư.

– Hỗ trợ phát triển thị trường, cung cấp thông tin: Là các chính sách hỗ trợ tiếp cận, phát triển thị trường kinh doanh cho nhà đầu tư khi thực hiện hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

– Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển: Là các chính sách hỗ trợ cho nhà đầu tư trong hoạt động nghiên cứu, phát triển phục vụ hoạt động kinh doanh của nhà đầu tư.

Ngoải ra, nhà đầu tư có thể được hưởng các chính sách hỗ trợ đầu tư tại Việt Nam đặc biệt của nhà nước Việt Nam dành cho các dự án đầu tư đặc biệt, quy mô lớn và sử dụng nhiều nhân lực.

III. CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Theo khoản 2 điều 18 Luật đầu tư thì các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đầu tư tại Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:

– Doanh nghiệp công nghệ cao;

– Doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

– Tổ chức khoa học và công nghệ;

– Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

– Doanh nghiệp đầu tư vào giáo dục, phổ biến pháp luật và các đối tượng khác

Như vậy các nhà đầu tư có dự án đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao, khoa học công nghệ hoặc các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn hoặc giáo dục, phổ biến pháp luật thì sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ đầu tư tại Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, đối với các dự án khác, nhà đầu tư khác cũng có thể được hưởng các hình thức ưu đãi đầu tư nói trên nếu cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận thấy phù hợp với quy định về hỗ trợ đầu tư tại Việt Nam và quyết định cho nhà đầu tư hưởng các hình thức hỗ trợ đầu tư.

Bài viết cùng chủ đề:

thuế giá trị gia tăng đối với nhà đầu tư nước ngoài

ưu đãi đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

Trên đây là tư vấn của Luật Thành Đô về chính sách hỗ trợ đầu tư tại Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài. Quý khách hàng gặp khó khăn về thủ tục này vui lòng liên hệ Công ty Luật Thành Đô để được luật sư hỗ trợ nhanh chóng, chính xác nhất.

5/5 - (1 bình chọn)