Phân biệt tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể theo quy định pháp luật hiện hành.

Khái niệm tranh chấp lao động

Khoản 1 Điều 179 của Bộ Luật lao động 2019 quy định:

Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ, lợi ích phát sinh giữa các bên trong quá trình xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ lao động; tranh chấp giữa các tổ chức đại diện người lao động với nhau; tranh chấp phát sinh từ quan hệ có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

Các loại tranh chấp lao động bao gồm:

Tranh chấp lao động cá nhân

– Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động; giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; giữa người lao động thuê lại với người sử dụng lao động thuê lại;

Tranh chấp lao động tập thể

– Tranh chấp lao động tập thể về quyền hoặc về lợi ích giữa một hay nhiều tổ chức đại diện người lao động với người sử dụng lao động hoặc một hay nhiều tổ chức của người sử dụng lao động.

Phân biệt tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể
Phân biệt tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể

Phân biệt tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể

Tiêu chí Tranh chấp lao động cá nhân Tranh chấp lao động tập thể
Chủ thể tham gia – Tranh chấp giữa cá nhân người lao động với người sử dụng lao động,

– Tranh chấp giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

– Tranh chấp giữa người lao động thuê lại với người sử dụng lao động thuê lại;

Tranh chấp giữa một hay nhiều tổ chức đại diện người lao động với người sử dụng lao động hoặc một hay nhiều tổ chức của người sử dụng lao động

 

Mục đích tranh chấp Mục tiêu cá nhân, đòi quyền lợi cho cá nhân người lao động hoặc người sử dụng lao động

 

Mục tiêu là những quyền lợi gắn liền với tập thể lao động (tuy nhiên cũng có trường hơp một cá nhân đại diện một tập thể đứng ra tranh chấp với người sử dụng lao động vì lợi ích của tập thể)
Nội dung tranh chấp Thường tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của người lao động/ người sử dụng lao động; 

Nội dung tranh chấp thường liên quanđến các thỏa thuận trong hợp đồng lao động  (ví dụ: kỉ luật lao động, nghỉ việc, các chế độ đãi ngộ, thực hiện BHXH…)

Thường tranh chấp nhiều nội dung;

Nội dung tranh chấp  là quyền, nghĩa vụ, lợi ích gắn liền vs tập thể người lao động , thường là tranh chấp liên quan đến thỏa ước lao động tập thể

Cơ sở phát sinh tranh chấp Hơp đồng lao động Thỏa ước lao động tập thể
Tính chất Đơn lẻ Tập thể, có tổ chức
Mức độ phức tạp và quy mô Đơn giản và dễ giải quyết hơn

Quy mô nhỏ hơn

Phức tạp và khó giải quyết hơn

Quy mô lớn hơn

Sự tham gia của tổ chức đại diện Ko có sự tgia của tổ chức đại diện người lao động, nếu có thì chỉ tham gia với tư cách là người đại diện khi có ủy quyền hoặc tư cách bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Có sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động với tư cách là một bên trong tranh chấp
Hệ quả Hậu quả chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới cá nhân người lao động Ảnh hưởng tới tập thể người lao động
Cơ sở phát sinh Hợp đồng lao động (xác lập, thực hiện, chấm dứt) Đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể

Bài viết cùng chủ đề:

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

3.2/5 - (4 bình chọn)