Khi tiến hành tăng quy mô diện tích cho thuê nhà xưởng dư thừa, nhà đầu tư cần phải tiến hành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Vậy thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư khi tăng quy mô diện tích cho thuê nhà xưởng được thực hiện như thế nào? Trong bài viết sau đây, Luật Thành Đô sẽ giúp Quý khách hàng giải đáp câu hỏi này.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Đầu tư 2020;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ KHI TĂNG QUY MÔ DIỆN TÍCH CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG DƯ THỪA Ở ĐÂU?

Theo Điều 34 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định như sau:

– Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với:

+ Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu chức năng trong khu kinh tế;

+ Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư hoặc đặt văn phòng để thực hiện dự án đầu tư đối với:

+ Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

+ Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;

+ Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

 

Tăng quy mô diện tích cho thuê nhà xưởng dư thừa
Tăng quy mô diện tích cho thuê nhà xưởng dư thừa

II. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ KHI TĂNG QUY MÔ DIỆN TÍCH CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG DƯ THỪA

2.1. Xin chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư

Thủ tục xin chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư chỉ áp dụng với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư khi thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30ha. (Nếu không thuộc diện này thì bỏ qua bước này)

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đề nghị chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của nhà đầu tư gồm:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

– Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

– Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh Đề xuất dự án đầu tư.

Bước 2: Nộp hồ sơ

– Trường hợp dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội: chủ dự án nộp 20 bộ hồ sơ về Bộ Kế hoạch và Đầu tư

– Trường hợp dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: chủ dự án nộp 8 bộ hồ sơ về Bộ Kế hoạch và Đầu tư

– Trường hợp dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh: chủ dự án nộp 4 bộ hồ sơ về cơ quan đăng ký đầu tư. Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư phải thông báo kết quả cho nhà đầu tư.

2.2. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

* Đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Căn cứ Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

* Đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Nhà đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

– Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

– Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh Đề xuất dự án đầu tư.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nhà đầu tư nộp hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền.

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Bài viết cùng chủ đề:

Bổ sung mục tiêu cho thuê nhà xưởng dư thừa

Trên đây là ý kiến tư vấn của Luật Thành Đô về vấn đề Tăng quy mô diện tích cho thuê nhà xưởng dư thừa trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mọi vướng mắc liên quan Quý bạn đọc vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Thành Đô để được hỗ trợ giải đáp miễn phí.

5/5 - (1 bình chọn)