Trong quá trình hoạt động do nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến việc doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi một số thông tin của địa điểm kinh doanh, như: tên, địa chỉ, số điện thoại, người đứng đầu,… do đó doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh. Vậy, thủ tục đăng ký thay đổi được thực hiện như nào? Hồ sơ đăng ký thay đổi bao gồm các loại giấy tờ nào? Để giải đáp vấn đề này, Luật Thành Đô xin giới thiệu đến quý bạn đọc bài viết: Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp;

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT quy định hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp;

Thông tư số 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp;

Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh (ảnh minh họa)
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh (ảnh minh họa)

II. QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Theo Khoản 3 Điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định:

“3. Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể”

Như vậy, địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình nhằm mục đích sinh lợi nhuận.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 2020:

– Địa điểm kinh doanh không có con dấu riêng, không có hóa đơn và mã số thuế riêng;

– Hoạt động địa điểm kinh doanh phụ thuộc và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

– Địa điểm kinh doanh được kinh doanh ngành nghề mà doanh nghiệp đăng ký và hoạt động.

III. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

3.1. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh

Theo Điều 62 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh bao gồm các bước sau:

Bước 1:

Doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh. Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh bao gồm các loại giấy tờ nêu tại Mục IV của bài viết này;

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do;

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tiến hành thay đổi thông tin đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh; Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh.

Trong trường hợp chuyển địa chỉ địa điểm kinh doanh sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi địa điểm kinh doanh đã đăng ký:

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ địa điểm kinh doanh sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi địa điểm kinh doanh đã đăng ký được thực hiện tương tự như các bước đã nêu trên.

Tuy nhiên tại Bước 1: Doanh nghiệp phải gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi địa điểm kinh doanh chuyển đến;

3.2. Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày Phòng đăng ký kinh doanh nhận hồ sơ hợp lệ.

3.3. Số lượng hồ sơ

01 (một) bộ

3.4. Lệ phí

Theo quy định tại Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp như sau:

– Lệ phí đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh: 50.000 đồng/lần;

– Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh qua mạng điện tử.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh bao gồm các loại giấy tờ sau:

(1) Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh (theo Mẫu tại Phụ lục II-9 Ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-CP hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp);

(2) Trong trường hợp thay đổi người đứng đầu địa điểm kinh doanh, kèm theo Thông báo phải có bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

(3) Văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh (nếu có).

Bài viết có thể bạn quan tâm:

Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh hiện nay

Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Trên đây là bài viết của Luật Thành Đô về vấn đề: Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh. Nếu quý bạn đọc còn bất kỳ vướng mắc, băn khoăn nào liên quan đến vấn đề này vui lòng liên hệ với Luật Thành Đô để được hướng dẫn và giải đáp chi tiết.

Đánh giá bài viết này