Doanh nghiệp đang kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế khi có sự thay đổi trong hoạt động kinh doanh cần phải cập nhật trên giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế của mình, thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tếlà một trong các thủ tục tương đối phức tạp, không phải doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế nào cũng có thể hiểu và nắm rõ toàn bộ quy trình thủ tục này. Do vậy để Quý độc giả hiểu rõ hơn về thủ tục thay đổi giấy phép lữ hành quốc tế, Luật Thành Đô xin giới thiệu bài viết: Thay đổi giấy phép lữ hành quốc tế

 

thay đổi giấy phép lữ hành quốc tế
Thay đổi giấy phép lữ hành quốc tế

Bài viết tham khảo: Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ THAY ĐỔI GIẤY PHÉP LỮ HÀNH QUỐC TẾ

– Luật du lịch số 09/2017/QH14;

– Nghị định số 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch;

– Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. CÁC TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI GIẤY PHÉP LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Khoản 1 điều 35 Luật du lịch quy định về các trường hợp cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế như sau:

“1. Doanh nghiệp đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong các trường hợp sau đây:

a) Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

b) Thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.”

Theo đó có hai trường hợp doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế như sau:

– Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Khi doanh nghiệp thay đổi các thông tin tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì cần thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế theo trường hợp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Doang nghiệp phải thực hiện xong thủ tục thay đổi địa chỉ tại Phòng đăng ký kinh – Sở kế hoạch đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với trường hợp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) hoặc Sở kế hoạch đầu tư (đối với trường hợp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) thì doanh nghiệp tiếp tục thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế theo những thông tin mới tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế: Khi doanh nghiệp có sự thay đổi về thị trường, quy mô, phạm vi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì cần thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

xin giay phep kinh doanh lu hanh quoc te
Xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

III. TRÌNH TỰ THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ THAY ĐỔI GIẤY PHÉP LỮ HÀNH QUỐC TẾ

3.1. Hồ sơ thay đổi giấy phép lữ hành quốc tế

Khoản 2 điều 35 Luật doanh nghiệp quy định hồ sơ cấp đổi giấy phép lữ hành quốc tế như sau:

“2. Hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

b) Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp;

c) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành phù hợp với phạm vi kinh doanh trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.”

Theo quy định này hồ sơ cấp đổi giấy phép lữ hành quốc tế bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép lữ hành quốc tế theo mẫu số 05 ban hành kèm theo thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ban hành ngày 15/12/2017;

– Bản chính giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế của doanh nghiệp;

– Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế với mức ký quỹ khi đưa khách du lịch một chiều từ quốc tế đến Việt Nam là 250.000.000 (Hai trăm năm mươi triệu đồng Việt Nam); mức ký quỹ khi đưa khách du lịch một chiều ra nước ngoài là 500.000.000 (Năm trăm triệu đồng Việt Nam); mức ký quỹ đưa khách du lịch hai chiều là 500.000.000 (Năm trăm triệu đồng Việt Nam).

3.2. Thủ tục thay đổi giấy phép lữ hành quốc tế

Trình tự, thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế như sau:

Doanh nghiệp xin cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế chuẩn bị đầy đủ 01 bộ hồ sơ như trên và nộp tới bộ phần một cửa của Tổng cục Du lịch. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Tổng cục Du lịch sẽ kiểm tra và thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ thiếu sót, cần chỉnh sửa Tổng cục du lịch sẽ yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung. Nếu hồ sơ hợp lệ Tổng cục Du lịch sẽ cấp đổi phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế với nội dung đã được thay đổi cho doanh nghiệp.

Sau khi có thông báo chấp thuận thay đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, doanh nghiệp tới bộ phận một cửa Tổng cục Du lịch để nhận giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đã được thay đổi địa chỉ.

Lưu ý: Theo khoản 1 điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC thì mức phí cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế là 2.000.000 (Hai triệu đồng Việt Nam)

5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô
5 lý do nên dử dụng dịch vụ của Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề:

luatthanhdo.com/thanh-lap-cong-ty-kinh-doanh-lu-hanh-quoc-te

Cấp đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Trên đây là toàn bộ trình tự, thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế. Nếu Quý độc giả còn bất cứ vướng mắc nào liên quan đến thủ tục này, xin vui lòng liên hệ với công ty Luật Thành Đô để được hướng dẫn giải đáp.

5/5 - (1 bình chọn)