Theo quy định của Luật đầu tư 2020, phân phối rượu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên doanh nghiệp cần phải được cấp giấy phép kinh doanh thì mới được phép kinh doanh. Giấy phép phân phối rượu là giấy phép có thời hạn, do đó khi hết thời hạn sử dụng, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép phân phối rượu.

Để Quý độc giả hiểu rõ hơn về thủ tục cấp lại giấy phép phân phối rượu, Luật Thành Đô xin giới thiệu bài viết: “Thủ tục xin cấp lại giấy phép phân phối rượu”

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư năm 2020;

– Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia.

– Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu;

– Nghị định số 17/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu;

– Nghị định số 98/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

– Các văn bản pháp luật có liên quan.

Thủ tục xin cấp lại giấy phép phân phối rượu
Thủ tục xin cấp lại giấy phép phân phối rượu

II. HỒ SƠ CẤP LẠI GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI RƯỢU

Căn cứ khoản 1, khoản 2 điều 27 Nghị định số 105/201/NĐ-CP quy định về cấp lại giấy phép như sau:

“1. Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực:

Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại đối với quy định lại khoản này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.

2. Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng:

a) Hồ sơ đề nghị cấp lại (01 bộ) bao gồm:

Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định này và bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp (nếu có);

b) Cơ quan cấp giấy phép căn cứ vào hồ sơ đã lưu và hồ sơ đề nghị cấp lại của thương nhân để cấp lại giấy phép;

c) Thời hạn của giấy phép sẽ được giữ nguyên như cũ.”

Theo quy định này, đối với việc cấp lại giấy phép phân phối rượu, doanh nghiệp cần chuẩn bị các thành phần hồ sơ như sau:

– Trường hợp cấp lại do hết thời hạn có hiệu lực hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

+ Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm kho hàng, địa điểm bán rượu lẻ rượu và bán rượu tiêu dùng tại chỗ (nếu có kinh doanh) theo quy định;

+ Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh;

+ Tài liệu về hệ thống phân phối rượu gồm một trong hai loại sau:

Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu kèm bản sao Giấy phép bán buôn rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống phân phối rượu;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu.

– Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu: Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của các nhà cung cấp rượu;

Trường hợp nhà cung cấp rượu là thương nhân trong nước cần có bản sao Giấy phép sản xuất rượu hoặc Giấy phép phân phối rượu;

Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và kho hàng.

– Trường hợp cấp lại do bị mất hoặc bị hỏng hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định này;

+ Bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp (nếu có)

Lưu ý: Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng thì thời hạn giấy phép sẽ giữ nguyên như tại giấy phép cũ mà không được gia hạn lại theo thời gian mới.

III. THỦ TỤC XIN CẤP LẠI GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI RƯỢU

Điều 27. Cấp lại giấy phép

1. Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực:

Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại đối với quy định lại khoản này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.

…………………………..

3. Thủ tục cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng:

a) Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép;

b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và cấp lại giấy phép theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp lại giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

Căn cứ điều 27 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP quy định về thủ tục cấp lại giấy phép phân phối rượu như sau:

– Thủ tục cấp lại giấy phép do hết hạn hiệu lực: Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Sau khi tiếp nhận hồ sơ Bộ Công thương sẽ kiểm tra và cử đoàn làm việc tới trực tiếp kiểm tra địa điểm kinh doanh đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

– Thủ tục cấp lại giấy phép do bị mất hoặc hỏng: Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp online tới Bộ Công thương, sau 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ Công thương xem xét và cấp lại giấy phép cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Bộ Công Thương sẽ ra thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

Bài viết cùng chủ đề:

Xin cấp giấy phép bán buôn rượu – Công ty Luật Thành Đô

Trên đây là toàn bộ thủ tục xin cấp lại giấy phép phân phối rượu. Nếu Quý độc giả còn bất cứ vướng mắc nào liên quan đến thủ tục này, xin vui lòng liên hệ với công ty Luật Thành Đô để được hỗ trợ giải đáp.

Đánh giá bài viết này