Kể từ ngày bản án ly hôn hoặc quyết định công nhận thuận tình ly hôn của Tòa án có hiệu lực, các bên chấm dứt quan hệ vợ chồng trước pháp luật, giữa vợ và chồng chấm dứt các quyền và nghĩa vụ về nhân thân theo Luật Hôn nhân gia đình. Một vấn đề được đặt ra đó là các khoản nợ trong thời kỳ hôn nhân chưa thanh toán hết sẽ được giải quyết như thế nào? Luật Thành Đô sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc qua bài viết sau đây.

trách nhiệm trả nợ sau khi ly hôn
trách nhiệm trả nợ sau khi ly hôn

I. NGHĨA VỤ CHUNG VỀ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG

Điều 37 Luật Hôn nhân gia đình 2014 quy định như sau:

“Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:

Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình

Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;

Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.”

Như vậy, theo quy định trên, có thể hiểu nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng là nghĩa vụ phát sinh khi một hoặc cả hai bên vợ chồng thực hiện vì lợi ích gia đình hoặc nghĩa vụ phát sinh theo thỏa thuận của vợ chồng.

Để đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của gia đình, đảm bảo nghĩa vụ chăm sóc lẫn nhau giữa vợ chồng và các thành viên trong gia đình, nghĩa vụ nuôi dưỡng và giáo dục con cái, đôi khi vợ hoặc chồng phải vay mượn tài sản, tiền bạc của người khác. Đó chính là các khoản nợ được đảm bảo thanh toán bằng tài sản chung của vợ chồng. Khi ly hôn, cả vợ và chồng đều phải có nghĩa vụ chung trong việc thanh toán các khoản nợ đó cho chủ nợ.

II. VỀ TRÁCH NHIỆM LIÊN ĐỚI CỦA VỢ CHỒNG

Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định như sau:

“1. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện tại các điều 24, 25 và 26 của Luật này.

2. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 của Luật này.”

tổng đài tư vấn pháp luật
tổng đài tư vấn pháp luật

Theo quy định trên, vợ chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với các giao dịch sau:

– Các giao dịch mà theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình, Bộ luật Dân sự và các văn bản pháp luật khác, phải có sự đồng ý của cả vợ và chồng;

– Trường hợp vợ, chồng kinh doanh chung thì vợ, chồng trực tiếp tham gia quan hệ kinh doanh là người đại diện hợp pháp của nhau trong quan hệ kinh doanh đó. Khi đó, giao dịch do vợ hoặc chồng thực hiện theo ý định, mong muốn chung của cả hai vợ chồng. Cả vợ và chồng cùng phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với bên thứ ba trong quan hệ tài sản khi tài sản đó được sử dụng vào mục đích kinh doanh chung;

– Trường hợp giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với tài sản chung chỉ ghi tên vợ hoặc chồng, thì mọi giao dịch liên quan đến tài sản chung này đều do hai vợ chồng chịu trách nhiệm.

Từ những sự phân tích trên, có thể khẳng định nghĩa vụ trả nợ của vợ chồng khi ly hôn sẽ được giải quyết như sau:

Khoản 1 Điều 60 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định: “Quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba vẫn có hiệu lực sau khi ly hôn, trừ trường hợp vợ chồng và người thứ ba có thỏa thuận khác.”

Như vậy: Trong trường hợp có tranh chấp về quyền, nghĩa vụ tài sản thì áp dụng quy định về trách nhiệm liên đới của vợ chồng, nghĩa vụ chung và nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ chồng cùng các quy định của pháp luật dân sự để giải quyết.

Đối với các khoản nợ được xác lập trong thời kỳ hôn nhân, khi ly hôn cần xác định khoản nợ đó có phải là giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập hay không? Nếu khoản nợ do một bên xác lập thì cần xem xét mục đích phát sinh khoản vay là gì? Trong trường hợp giao dịch vay nợ do vợ chồng thỏa thuận xác lập hoặc một bên xác lập nhưng dùng để sử dụng vào nhu cầu thiết yếu của gia đình, đảm bảo nghĩa vụ nuôi dưỡng và giáo dục con cái,…thì khi ly hôn, vợ và chồng đều phải có nghĩa vụ trả nợ khoản vay đó.

Việc thanh toán nghĩa vụ chung về tài sản sẽ do hai vợ chồng thỏa thuận với nhau, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. Tòa án sẽ căn cứ vào những tình tiết cụ thể để đưa ra phán quyết cuối cùng.

5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô
5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô

Bài viết tham khảo: Nộp đơn ly hôn tại cơ quan nào

Trên đây là tư vấn của Luật Thành Đô về trách nhiệm trả nợ sau khi ly hôn. Nếu còn có thắc mắc cần được giải đáp quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật 1900 1958 để được hỗ trợ tôt nhất.

Đánh giá bài viết này