Ngành nghề kinh doanh là mục tiêu chính của mỗi dự án đầu tư; do đó khi có sự thay đổi ngành nghề kinh doanh thì nhà đầu tư cần phải điều chỉnh dự án đầu tư theo đúng các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh lại có một số hạn chế nhất định đối với nhà đầu tư nước ngoài; ví dụ như việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản. Vậy điều kiện để bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản cho công ty có vốn nước ngoài là gì? Thủ tục thực hiện ra sao?

Trong nội dung bài viết dưới đây, Luật Thành Đô sẽ đề cập đến “Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản công ty có vốn nước ngoài” để giải đáp những thắc mắc trên và làm tư liệu tham khảo cho Quý bạn đọc và các nhà đầu tư.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13;

– Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

– Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

– Nghị định số 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật kinh doanh bất động sản;

– Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản công ty có vốn nước ngoài
Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản công ty có vốn nước ngoài

II. ĐIỀU KIỆN BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

Kinh doanh bất động sản là một trong những ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài; vì vậy khi bổ sung ngành nghề kinh doanh này nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về việc tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài. Điều kiện bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản công ty có vốn nước ngoài:

(1) Nhà đầu tư nước ngoài bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định của Luật đầu tư khi muốn kinh doanh bất động sản tại Việt Nam.

(2) Theo quy định tại khoản 3 điều 11 Luật kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được kinh doanh bất động sản dưới các hình thức sau:

– Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại;

– Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;

– Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;

– Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;

– Đối với đất thuê trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất.”

III.THỦ TỤC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

3.1. Hồ sơ bổ sung nghề kinh doanh bất động sản công ty có vốn nước ngoài

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (nêu rõ bổ sung ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài);

– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

– Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

– Ngoài ra, nhà đầu tư giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản (mục tiêu) đầu tư như sau:

+ Giải trình ngành nghề kinh doanh bất động sản (mục tiêu) đầu tư;

+ Thuyết minh năng lực tài chính khi bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản (số vốn đã dùng để thực hiện cho mục tiêu hiện tại có đủ để đầu tư cho việc bổ sung ngành nghề mới không?)

+ Báo cáo tài chính của tổ chức kinh tế thực hiện dự án năm gần nhất hoặc xác nhận của ngân hàng nhà đầu tư đã góp đủ vốn.

– Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

– Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

3.2. Thủ tục bổ sung nghề kinh doanh bất động sản cho công ty có vốn nước ngoài thuộc dự án đầu tư không có chấp thuận chủ trương đầu tư

Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Nhà đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nêu tại mục 2.2 và nộp tới Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (Sau đây gọi tắt là “Ban quản lý khu công nghiệp”) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

Bước 2. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trong thời hạn 10 ngày làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư/ Ban quản lý khu công nghiệp cấp giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư/Thông báo sửa đổi/bổ sung đầu tư.

Bước 3. Bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản cho công ty có vốn nước ngoài.

– Nhà đầu tư nộp bộ hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty có vốn nước ngoài đặt trụ sở chính gồm các tài liệu sau:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

+ Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Sở kế hoạch và đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và điều kiện tiếp cận thị trường đối với các ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư. Sau đó cập nhật thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp (nếu doanh nghiệp có nhu cầu).

3.3. Thủ tục bổ sung nghề kinh doanh bất động sản cho công ty có vốn nước ngoài thuộc dự án đầu tư có chấp thuận chủ trương đầu tư

Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ

– Đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Nhà đầu tư cần chuẩn bị 04 bộ hồ sơ nộp cho cơ quan đăng ký đầu tư.

– Đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Nhà đầu tư cần chuẩn bị 08 bộ hồ sơ nộp cho cơ quan đăng ký đầu tư.

– Đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp, Nhà đầu tư cần chuẩn bị 04 bộ hồ sơ nộp cho Ban quản lý khu công nghiệp.

Bước 2. Điều chỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư

– Trong thời hạn 58 ngày làm việc đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

– Trong thời hạn 50 ngày làm việc đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

– Trong thời hạn 48 ngày làm việc đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý các KCN, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

Bước 4. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh

Sau 5 ngày làm việc, cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Bước 5. Bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản cho công ty có vốn nước ngoài (thực hiện giống Bước 3 mục 3.2)

Lưu ý: Theo quy định tại Nghị định 50/2016/NĐ-CP thì khi nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh bất động sản mà không đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ bị xử lý vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 do không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư khi bổ sung ngành nghề (mục tiêu dự án). Vì vậy, nhà đầu tư cần nắm rõ quy định và thực hiện đầy đủ thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản cho công ty có vốn nước ngoài để tránh những hậu quả pháp lý bất lợi.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề:

Thủ tục cập nhật thông tin nhà đầu tư là cá nhân trên giấy chứng nhận đầu tư

Cách tra cứu ngành nghề đầu tư

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Thành Đô về thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản công ty có vốn nước ngoài. Nếu Quý bạn đọc có bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến vấn đề này hãy nhanh chóng liên hệ với Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp.

Đánh giá bài viết này