Trong xã hội 4.0 và nền kinh tế thị trường thì quảng cáo là một lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển, thu hút nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Dịch vụ quảng cáo là một các ngành dịch vụ được Việt Nam cam kết mở cửa thị trường trong WTO cho nhà đầu tư nước ngoài.

Do đó, Luật Thành Đô xin giới thiệu bài viết “ Thủ tục thành lập công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài” theo quy định của pháp luật hiện hành.

I. Căn cứ pháp lý

Biểu cam kết WTO;

Luật đầu tư 2020;

Luật doanh nghiệp 2020;

Luật quảng cáo 2012;

Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật Quảng cáo;

Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. Điều kiện thành lập công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài

Hình thức đầu tư và lộ trình đầu tư theo quy định của WTO và pháp luật Việt Nam

Các hoạt động Điều kiện đầu tư
Dịch vụ quảng cáo (CPC 871) 1. WTO: Kể từ ngày gia nhập, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được thành lập liên doanh hoặc tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác Việt Nam đã được phép kinh doanh dịch vụ quảng cáo. Kể từ ngày gia nhập, cho phép thành lập liên doanh trong đó phầnvốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 51% vốn pháp định của liên doanh. Kể từ ngày 1/1/2009, không hạn chế tỷ lệ góp vốn của phía nước ngoài trong liên doanh.

2. Pháp luật Việt Nam: Không hạn chế dịch vụ quảng cáo (trừ quảng cáo thuốc lá), ngoại trừ phải đầu tư theo hình thức liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh.

(i) Theo cam kết WTO, đối với ngành dịch vụ quảng cáo (CPC 871) Không hạn chế dịch vụ quảng cáo (trừ quảng cáo thuốc lá), ngoại trừ:
– Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế: không hạn chế;
–  Hình thức đầu tư: liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh;
(ii) Theo quy định nào của pháp luật Việt Nam quy định điều kiện đối với ngành nghề này.

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài được hợp tác, đầu tư với người kinh doanh dịch vụ quảng cáo của Việt Nam theo hình thức liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh.

– Việc hợp tác, đầu tư nước ngoài trong hoạt động quảng cáo phải tuân theo các quy định pháp luật về đầu tư.

Theo các phân tích trên, Dịch vụ quảng cáo: từ ngày 1/1/2009, nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu vốn góp trong liên doanh. Đồng thời theo quy định của pháp luật Việt Nam thì nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng điều kiện sau:

– Không hạn chế dịch vụ quảng cáo (trừ quảng cáo thuốc lá)

– Đối tác Việt Nam tham gia đầu tư: phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép kinh doanh dịch vụ quảng cáo;

– Điều kiện khác: việc quảng cáo rượu phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam được áp dụng trên cơ sở không phân biệt đối xử.

Thủ tục thành lập công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài
Thủ tục thành lập công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài

III. Thủ tục thành lập công ty quảng có có vốn đầu tư nước ngoài

3.1. Thủ tục thành lập công ty liên doanh quảng cáo có vốn nước ngoài

Bước 1: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 2: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

3.2. Thủ tục mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty quảng cáo Việt Nam

Bước 1: Xin chấp thuận mua cổ phần, phần vốn góp

Bước 2: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

IV. Hồ sơ thành lập công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài

4.1. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

(1) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;

(2) Đối với nhà đầu tư là cá nhân: bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu;

(3) Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương xác nhận tư cách pháp lý;

(4) Đề xuất dự án đầu tư;

(5) Bản sao báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc của tổ chức tài chính hoặc bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư hoặc tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

(6) Bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án;

(7) Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư (nếu có).

4.2. Hồ sơ xin chấp thuận mua cổ phần, phần vốn góp

(1) Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

(2) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;

(3) Văn bản thỏa thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế nhận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;

(4) Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế nhận vốn góp, cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài;

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô 0919.089.888

Bài viết cùng chủ đề:

Điều kiện ngành nghề đầu tư tại Việt Nam

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Thành Đô thủ tục thành lập công ty quảng cáo  có vốn nước ngoài. Để tư vấn và sử dụng dịch vụ quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại 0919.089.888 để được Luật sư tư vấn.